vineri, 29 noiembrie 2013

Conferinţa de presă din 29.11.2013, susţinută împreună cu deputatul Cristian Chirteş

  1. Proiecte de hotărâre privind majorarea impozitelor şi taxelor locale, taxelor speciale prevăzute pentru anul 2014 
  2. Proiect de hotărâre aprobare cheltuieli necesare achiziţionării de containere subterane pentru depozitarea deşeurilor menajere

1. Partidul Naţional Liberal Tîrgu Mureş a votat împotriva propunerilor de majorare a taxelor la tirgumureşeni.
Partidul Naţional Liberal consideră inegală şi inoportună o ajustare a impozitelor şi taxelor în total dezacord cu cetăţeanul, respectiv contribuabilul de rând.
Ajustarea invocată de autorităţile locale şi susţinută de consilierii locali PDL şi UDMR trebuie să se reflecte şi în costurile de funcţionare şi gestionare ale administraţiei nu doar în impozitele şi taxele încasate de la cetăţeni.
Necesitatea acestei ajustări clamată de aceştia este unilaterală, ea, prin măsurile de majorare a impozitelor şi taxelor, a taxelor speciale ce au fost adoptate pentru anul 2014, dovedindu-se a fi suportată doar din buzunarul cetăţenilor, nu şi din buzunarul bugetului local ineficient administrat de cei cu atribuţii în acest sens.
Urmare auditului efectuat de Curtea de Conturi la Primăria Tîrgu Mureş, au fost constatate erori/abateri de la legalitate şi regularitate şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficientă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului. În acest context, Partidul Naţional Liberal NU a fost de acord cu ajustarea propusă şi votată de PDL şi UDMR.

2. Partidul Naţional Liberal Tîrgu Mureş a votat împotriva afacerii “tomberonul de lux” de 10.000 EUR.
Proiectul de hotărâre de aprobare a cheltuielilor necesare realizării investiţiei „Achiziţionare de containere subterane pentru depozitarea gunoiului menajer şi reciclabil” a fost votat de consilierii PDL şi UDMR în total dezacord cu interesele tirgumureşenilor.
Partidul Naţional Liberal a votat împotriva din următoarele considerente:
  • Proiectul de hotărâre nu are la baza documentaţia de oportunitate şi fezabilitate necesară conform prevederilor legale de aprobare a cheltuielilor publice din care să rezulte analiza cost beneficiu, sursele de finanţare aprobate şi durata şi locaţia execuţiei acestora.
  • Proiectul se referă la achiziţionarea a 35 buc, un număr INSUFICIENT faţă de locaţiile de colectare a deşeurilor din cartiere care se referă la un necesar de minim 300 buc, astfel repartizarea acestora fiind discriminatorie faţă de locuitorii municipiului.
  • Un astfel de proiect impune implicit revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din municipiul Tîrgu Mureş, aprobat în conformitate cu Proiectul de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş.
  • Obiectivul de investiţii în achiziţionare containere privind colectarea deşeurilor este în sarcina operatorului delegat cu acest serviciu, conform contractului de delegare încheiat în baza caietului de sarcini aprobat de Consiliul Local.
  • Prin HCL nr.403/2009 Consiliul Local aprobă amânarea investiţiilor la care s-a angajat operatorul, uitând să mai revină la această hotărâre, prin votul acestui proiect se aduce un grav prejudiciu bugetului local, prejudiciu ce este consemnat şi în Raportul de control al Curţii de Conturi pentru perioada 2009-2011, raport care confirmă faptul că achiziţionarea de eurocontainere şi europubele cad în sarcina exclusivă a operatorului serviciului de salubrizare.
Viceprimarul municipiului Ionela Ciotlaus va sesiza Instituţia Prefectului şi Curtea de Conturi a României cu privire la nelegalitatea adoptării unei astfel de hotărâri.

29.11.2013
Preşedinte
Ec.Ionela Ciotlaus
PNL Tîrgu Mureş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu