joi, 17 martie 2016

GRILE SALARIALE PROPUSE ÎN LEGEA SALARIZĂRII UNITARE (DRAFT OCTOMBRIE 2015)

Proiectul Guvernului din care ALDE a făcut parte pentru salarizare unitară

 • Grila va avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grilă care avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008).
 • Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.
 • Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii
 • Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale
 • Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor
 • Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecut
 • ivi s-a obţinut calificativul maxim
 • Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare
 • Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate
 • Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG
 • Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor
 • Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an
 • Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege
 • Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel
 • Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe
 • Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin

Grile de salarizare

 Educaţie
Inspector şcolar general (S), gr I sau II
7692 – 8607
Inspector şcolar general adjunct (S) gr I sau II
7272 – 8137
Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar (S) gr I sau II
6874 – 7692
Director unitate de învăţământ (S) gr I sau II
7272 – 8137
Director adjunct unitate de învăţământ (S) gr I sau II
6874 – 7692
Director casa corpului didactic (S) gr I sau II
7272 – 8137
Profesor universitar (S), peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii
7692 – 9578
Preparator universitar, (S), până la 3 ani vechime, 5 gradaţii
2702 –3364
Profesor preuniversitar, grad 1, peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii
4953 – 6167
Profesor preuniv debutant (S), 5 gradaţii
2080 – 2590
Învăţător, educator, grad I, peste 40 de ani vechime (M), 5 gradaţii
2782 – 3464
Profesor, învăţător, educator (M) fără pregătire de specialitate, sub 1 an vechime, 5 gradaţii
1597 – 1989

Sănătate
Medic primar ( S), în unităţi clinice
6318– 77867, în funcţie de gradaţie
Medic stagiar ( S), în unităţi clinice
2702 – 3364 lei
Farmacist stagiar ( S), în unităţi clinice
2624 – 3267 lei
Asistent medical ( S), în unităţi clinice
2782 – 3464 lei
Dentist debutant ( SSD), în unităţi clinice
1700 – 2117 lei
Medic primar ( S), în urgenţe
7070– 8803 lei
Medic rezident anul I (S), în urgenţe
3994– 4973 lei
Medic primar ( S), în unităţi sanitare
5171 – 6439 lei
Medic stagiar ( S), în unităţi sanitare
2704 – 3607 lei
Asistent medical debutant( S), în unităţi sanitare
2020 – 2515 lei

Administraţie locală
Viceprimar  (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)
7692
Viceprimar  (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori)
7272
Viceprimar  (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori)
7272
Viceprimar  (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori)
6874
Viceprimar  (localitate cu pana la 1.500 locuitori)
6318
Secretar al unităţii administrativ-teritoriale (studii superioare de lungă durată -S)
5171 (grad I, comună sub 1.500 locuitori) – 8852(grad II, localitate peste 400.000 loc.)
Director general , controlor financiar şef (S)
Gr. I 6874– Gr. II 7692
Arhitect-şef (S)
6684 – 7479
Director general adjunct,  controlor financiar şef adjunct(S)
6318-7272
Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară(S)
6318-7272
Director adjunct,  contabil șef, inginer șef, şef sector, director executiv adjunct,  trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou(S)
5884 – 6874
Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, (S)
5399 – 6143
Şef birou,  șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comună(S)
4353 – 5171
Auditor (S) – 3 grade, 5 gradaţii
2476 – 4563
Referent de specialitate(SSD) 3 grade +debutant, 5 gradaţii
1700 – 2909

marți, 15 martie 2016

FII CETAŢEAN ACTIV .... AI PUTEA SCHIMBA CEVA.... IMPLICĂ-TE!

Partidele politice si drepturile politice ale cetatenilor
1. Partide politice
2. Dreptul cetateanului de a alege si de a fi ales
3. Dreptul cetateanului la initiativa legislativa
4. Dreptul cetateanului de a participa la actul de guvernare
5. Dreptul cetateanului de a organiza si participa la intruniri publice
Existenta drepturilor politice ale cetatenilor este in acelasi timp o conditie si o garantie pentru functionarea democratiei. Pluralismul si partidele politice reprezinta elemente esentiale ale unei societati democratice. Prin asocierea cetatenilor in organizatii politice se realizeaza definirea si exprimarea vointei politice a diferitelor sectoare ale societatii, in conditiile unui stat de drept functional.

1. Partide politice CONSTITUTIA ROMANIEI

ARTICOLUL 8 - Pluralismul si partidele politice
(1) Pluralismul in societatea romaneasca este o conditie si o garantie a democratiei constitutionale.
(2) Partidele politice se constituie si isi desfasoara activitatea in conditiile legii. Ele contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetatenilor, respectand suveranitatea nationala, integritatea teritoriala, ordinea de drept si principiile democratiei.

ARTICOLUL 40 - Dreptul de asociere
(1) Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere.
(2) Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale.
(3) Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.
(4) Asociatiile cu caracter secret sunt interzise.

Infiintarea, organizarea si functionarea partidelor politice:
Legea nr. 14/2003 a partidelor politice

Finantarea partidelor politice:
Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Partide politice in Romania:
http://partide.resurse-pentru-democratie.org/

2. Dreptul cetateanului de a alege si de a fi ales CONSTITUTIE

ARTICOLUL 36 - Dreptul de vot
(1) Cetatenii au drept de vot de la varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotarare judecatoreasca definitiva, la pierderea drepturilor electorale.

ARTICOLUL 37 - Dreptul de a fi ales
(1) Au dreptul de a fi alesi cetatenii cu drept de vot care indeplinesc conditiile prevazute in articolul 16 alineatul (3), daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidatii trebuie sa fi implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi in Camera Deputatilor sau in organele administratiei publice locale, varsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi in Senat si varsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi in functia de Presedinte al Romaniei.

ARTICOLUL 38 - Dreptul de a fi ales in Parlamentul EuropeanLegea nr. 115/2015 - alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanent.

3. Dreptul cetateanului la initiativa legislativa

ARTICOLUL 74 - Initiativa legislativa
(1) Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.

ARTICOLUL 150 - Initiativa revizuirii Constitutiei

(1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot.
(2) Cetatenii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.

Exercitarea dreptului la initiativa legislativa cetateneasca:
Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni

4. Dreptul cetateanului de a participa la actul de guvernare

ARTICOLUL 102 - Rolul si structura Guvernului
(2) In indeplinirea atributiilor sale, Guvernul coopereaza cu organismele sociale interesate.

ARTICOLUL 31 - Dreptul la informatie
(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

Participarea cetatenilor la procesul de luare a deciziilor publice:
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Accesul la informatie si participarea la luarea deciziei in probleme de mediu:
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998

ARTICOLUL 90 - Referendumul
Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national.

Consultarea populatiei prin intermediul referendumului:

Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Procesul de revizuire a Constitutiei Romaniei:
Revizuirea Constitutiei Romaniei 2002-2003

5. Dreptul cetateanului de a organiza si participa la întruniri publice

ARTICOLUL 39 - Libertatea intrunirilor
Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai in mod pasnic, fara nici un fel de arme.

Organizarea si desfasurarea adunarilor publice:
Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Stiati ca mediul de afaceri se poate adresa Ombudsmanului European?

Indiferent dacă sunteți o multinațională de mari dimensiuni sau un IMM și indiferent unde este stabilită compania dumneavoastră, puteți să înaintați o plângere Ombudsmanului European în legătură cu cazurile de administrare deficitară sau incorectă la nivelul UE. 
Dacă vă confruntați cu probleme în cadrul unui proiect sau program finanțat de UE, dacă sunteți nemulțumit de interacțiunea pe care ați avut-o cu instituțiile UE în contextul licitațiilor și al contractelor, al procedurilor de consultare, al activităților de lobby sau al eforturilor de a obține acces la documente sau informații importante, Ombudsmanul European vă poate ajuta.
Printre problemele cu care se confruntă companiile și asociațiile de întreprinderi în interacțiunea cu administrația UE se numără:
 •  plățile întârziate
 •  litigiile contractuale
 •  problemele legate de licitaţii
 •  lipsa de transparență/refuzul de a acorda acces la documente
 •  erorile de procedură
 •  întârzierile nejustificate
 •  cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale

În toate aceste situații, intervențiile Ombudsmanului European sunt benefice pentru mediul de afaceri.

vineri, 11 martie 2016

Carta drepturilor fundamentale ale cetatenilor UE


Conform Cartei drepturilor fundamentale, cetățenii UE au dreptul de a beneficia de o bună administrare. În consecință, instituțiile trebuie să fie deschise la schimbări și provocări și să ia inițiativa de a îmbunătăți și de a crește calitatea și eficiența activității lor.
Codul european al bunei conduite administrative a devenit un instrument foarte important pentru aplicarea principiului bunei administrări. Acesta ajută cetăţenii să înţeleagă şi să îşi exercite drepturile şi promovează interesul public într-o administraţie europeană deschisă, eficientă şi independentă.

Dreptul la bună administrare (Articolul 41 al Cartei drepturilor fundamentale)
 1. Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor și agenţiilor Uniunii.
 2. Acest drept include în principal:
  a. dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;
  b. dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate și de secretul profesional și comercial;
  c. obligaţia administraţiei de a-și motiva deciziile.
 3. Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre.
 4. Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

miercuri, 9 martie 2016

Este 8 Martie ziua noastră ?

Chiar dacă peste an avem multe sărbători frumoase, pentru noi ca femei şi mame luna martie este o lună de răsfăţ.
Ieri am  sărbătorit şi poate ne simţim un pic mai speciale deşi lupta noastră o dăm în fiecare zi a anului. Simţi şi tu la fel ?
Mergând ieri prin cartiere şi vorbind cu femeile am văzut dincolo de feţe şi rolurile pe care le jucăm în fiecare zi, mame, fiice, bunici, soţii, cariere, slujbe. Am văzut femeia muncind. Am văzut sufletul puternic care stă în spatele fiecărei femei, am văzut caracter şi forţa, am văzut mândrie şi acea lumină care trece dincolo de ridul subţire apărut la colţurile ochiului.
M-am regăsit şi mi-am amintit de ce port această luptă care pentru unii este de neînţeles, această luptă care se presupune că e doar a bărbaţilor, aceea de a face din comunitatea noastră un loc mai bun. Ziua de ieri m-a făcut şi mai hotărâtă.
Noi femeile înţelegem cel mai bine ce înseamnă un cămin sigur, ce înseamnă perspectivă pentru copiii şi nepoţii noştri şi facem asta în fiecare zi aproape instinctiv. Noi femeile facem din oraşul nostru ceva mai bun tocmai pentru că este căminul nostru mai mare.
Pentru asta îţi mulţumesc şi azi şi  mâine şi îţi spun : La mulţi ani femeie !

P.S. Vreau să îmi fii alături alături ca şi până acum iar dacă acest mesaj rezonează cu tine îmi poţi lăsa un comentariu mai jos.


sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Într-un război civil, chiar și victoria reprezintă o înfrângere

Regret profund tragedia de ieri seara din Paris si mă alătur cu un mesaj de condoleante si solidaritate în acelaşi mesaj de credinţă, rugându-ne impreună pentru cei care au plecat din această lume, cei care se zbat intre viată si moarte in spitale şi totodată rugându-ne şi pentru cei care au rămas cu spaimă, durere si lacrimi in urma acestei mari tragedii. Atentatele simultane de aseara sunt o noua formă de război nedeclarat, neconvențional, care face abstracție de la regulile impuse de Conventiile de la Geneva cu privire la standardele dreptului international ce reglementeaza problemele umanitatii.
Terorismul este o tactică de luptă neconvențională folosită pentru atingerea unor obiective politice. El se bazează pe acte de violență spectaculară acționate asupra unor populații neimplicate în mod direct în conflict dar cu potențial de presiune asupra conducerii (stat , organizații, categorii sociale sau, împotriva unui grup de persoane civile) în sensul scontat de teroriști - producerea unui efect psihologic generalizat de panică și intimidare, augmentat de folosirea manipulativă a mediei, cu scopul atingerii unui obiectiv greu de realizat prin mijloace democratice sau convenționale.
Din nou, ne confruntam cu o situatie care socheaza. Explozii, focuri de arma, ostatici ne aduc in atentie din nou sute de victime si morti.
Situatie fara precedent ca amploare care va genera o psihoza nu doar la nivelul Frantei. Acest flagel al terorismului pune in pericol Securitatea Europei. Este bine de stiut faptul ca terorismul, a carui definitie am redat-o mai sus este un act politic. Raspunsul unor fapte de ordin politic, trebuie sa fie unul deopotriva politic. Decizia Frantei de a participa activ la razboiul din Siria ricoseaza pe propriul teritoriu francez.
Facand o paralela cu tragedia de la Colectiv imi trec prin minte cateva similitudini: Focul, inamicul care raneste si ucide si revolta populatia. Doliul national, spaima populatiei neprotejata de autoritati, spaima parintilor si apropiatilor celor care au cazut victime ale atentatelor. Un nou concert rock sub atac terorist in sala de concerte Bataclan din Paris, aproximativ 100 de persoane fiind ucise. Atacuri cu arma in sali de spectacol, restaurante, strazi si cafenele instaureaza teroarea impotriva populatiei franceze, instaureaza o stare de razboi.
In calitate de mama, de om angrenat in politica, cred ca nu trebuie sa existe nici o scuza pentru actele de terorism, cei care comit astfel de acte trebuie impiedicati si pedepsiti. Avem nevoie de o Europa puternica si unita, pentru a stopa terorismul. Este nevoie de o politica coerenta, corespunzatoare de "forta" care sa mearga dincolo de cooperarea noastra obisnuita, care sa adopte o pozitie ferma si masuri ferme de impiedicare si condamnare a terorismului. Avem nevoie in primul rand de o coalitie politica in acest sens si abia apoi de una militara. Am toata increderea si speranta ca noul Guvern de tehnocrati si presedintele vor putea lua masurile politice necesare in aceasta cooperare politica in Europa.

duminică, 8 noiembrie 2015

Dacă am intrat deja în criză, va trebui să o traversăm şi să ne luptăm cu ea! Viata merge mai departe!

Romania se rupe realmente sub noi. Am fost cu totii cutremurati de tragedia de la Colectiv. Unii am privit cu lacrimi in ochi tragedia familiilor si a victimelor acestora si cu toata solidaritatea noastra nu am putut sterge lacrimile si durerea celor care se afla la granita dintre viata si moarte. Am însă sentimentul neplacut ca dezbaterea publica din toate aceste 10 zile in fata acestei drame, a ramas tot in zona populismului a ipocriziei, a supericialitatii si a razbunarilor de tot felul, pentru ca toate acestea, lasa impresia ca lipsa autorizatiilor si a faptului ca ne pasc pericole la tot pasul e o noutate. Acum cativa ani, viceprimar fiind, am semnalat lipsa autorizatiilor de securitate la Stadionul TransSil si la halele din tabacaria "festiva" a lui Terbea. Toti m-au ignorat. in primul rand cei responsabili: Primarul si arhitectul sef. Azi primarii din toata tara sunt la fel de culpabili ca si primarul Piedone. Vina este aceeasi de nerespectare a legii si abuz in functie. Lipseste doar omorul din culpa. Dar ce vrem sa facem? Sa asteptam omorul? Azi, acesti oameni in functii, sunt nevinovati? S-a cerut demisia Guvernului! Premierul a demisionat si odata cu el intreg guvernul. Demisiile au trecut si problemele au ramas. Presedintele aplauda gestul. Cere strazii solutii. Divizeaza societatea civila, divizeaza politicienii, divizeaza oamenii. Cere imperativ continuarea protestelor. In vreme ce tara uita de situatia geopolitica, de situatia pericolelor ce ne pasc la tot pasul, pe noi, pe copiii nostri, pe prietenii si parintii nostri. Partide noi, de tip radical sau nationalist se catara pe morti si pe partidele vechi mintind populatia ca asta e reforma politica. NU, domnilor! Sunt unul din acei politicieni "nenorociti" cum ii numesc unii acum care am sacrificat o cariera profesionala, am sacrificat timpul copiilor mei, implicandu-ma activ in politica, vreme de mai bine de 12 ani pentru a face cu adevarat administratie si politici publice pentru oameni. De cate ori am semnalat fapte de coruptie la noi in Tirgu Mures, pentru ca aici faceam administratie si politica, am fost ignorata, am fost aratata cu degetul si judecata ca fac totul politic. Si, DA! Asta inseamna sa faci politica pentru oameni. Sa intri, in groapa cu lei, in aceasta mare mocirla politica, sa incerci sa schimbi ceva. Am renuntat la functia de director la unul din cele mai mari spitale private din Transilvania pentru a face administratie, pentru a fi viceprimar. Si ce viceprimar! Ati asistat neputinciosi in fata unui primar care nu a respectat legea ignorandu-va votul. Toti ati asistat la asta. Cand am devenit prea vocala, cand v-am adus argumente si dcumente privind proasta gestionare a banului public, am fost schimbata printr-un troc politic al PDL-UDMR. De fapt, va spuneam atunci ca Primăria este condusă în cel mai tipic stil mafiot. Totul este numai imagine și poleială, iar în ziua când va trebui să decontăm acest lung șir de abuzuri, vom constata cu toții că ne aflam în pragul falimentului. Vom plăti cu toții, din buzunarul nostru, pentru corupția, delăsarea, incompetența, lipsa de transparență și minciunile actualei administrații, doar pentru că ne-am lăsat amăgiți de vorbele frumoase și de minciunile frumos ambalate de experții în comunicare, plătiți tot din bani publici. Apoi la scurt timp cei din PNL, partidul a carui membru eram, au hotarat sa se infrateasca politic cu PDL cu cei impotriva carora vreme de un deceniu am aratat toate neajunsurile si problemele de astazi. Mare parte a școlilor nu au autorizație de funcținare, din cauza neîndeplinirii unor condiții minime. Nu știam? Ați uitat cate spitale au fost inchise? Ati uitat ca numeroase spitale nu au autorizație de funcționare? Condițiile de igienă sunt adesea precare, lipsa medicamentelor face ca bolile contagioase să se răspândească chiar în incinta lăcașurilor destinate protecției sănătății. Nu știam asta?  Si daca scolile si spitalele sub ochii si in administrarea alesilor nostri nu aveau autorizatii, cum alte locatii private sa aiba? 
Revenind la situatia de azi, va intreb eu, in urma acestor demisii, zic eu, insuficiente, cine cui ii ia locul? Ce facem ca să ne asumăm fiecare partea noastră de responsabilitate? Care nu este doar aceea de a ne lăsa manipulați de cei care, în numele bunei noastre credințe, își rezolvă răfuielile politice. Să nu fim ipocriți. Știm ce se întâmplă în România. Nimănui nu-i pasă, până când nu se întâmplă. Iar după ce se întâmplă, ca la jocurile murdare, unii iau locul altora, în aplauzele ori huiduielile mulțimii, care are impresia că hotărâște, fără să se gândeascu cum s-a întâmplat de a fost chemată în stradă și ce se va întâmpla după ce, de pe aceeași stradă, se va risipi.
Ce e de facut? La asta trebuie sa raspundem cu calm, fara a ne catara pe morminte si a promite oamenilor ceea ce nu putem face noi pentru ei. E primul lucru: Adevarul! de aici trebuie sa plecam. Reforma clasei politice, a celor care intr-un fel sau altul hotarasc pentru noi nu se face, punand lacatul pe usa. Cei care va promit asta, va mint fara nerusinare. Reforma clasei politice se face atunci cand oameni noi, ca voi, cei din strada, va asumati o schimbare politica. Schimbarea politica se poate face daca voi, oameni buni, oameni destepti, inteligenti veti intra in randurile noastre ale "politicienilor" . Cand voi va veti asuma aceasta responsabilitate mare fata de tara, fata de viitorul copiilor si al parintilor vostri, atunci cand voi veti avea curajul sa-i infruntati chiar si pe cei mai de temut primari sau lideri de partid, impunandu-va ideile, buna credinta, atunci abia incepe reforma. Daca veti pleca din strada, acasa, daca veti astepta sa vina altii sa o faca veti ajunge de unde ati plecat. 
Il urmaresc cu atentie pe profesorul Colceag care ne da multe solutii cum va trebui să dezvoltăm structuri si în afara statului, iar statul va trebui reformat din rădăcini, impunând alţi oameni potriviţi nevoilor actuale în structura de administrare a statului, schimbând legislaţia prost şi abuziv croită şi modernizând relaţia public-privat pe principiile transparenţei decizionale. Fiecare om poate da mai mult şi realiza mai mult decât bănuieşte, atunci când este motivat să o facă. Nouă, această motivaţie ne-o dă criza actuală care ne-a adus la limitele supravieţuirii. Fericirea naţională apare atunci când ai vecini săritori, lideri inteligenţi şi capabili, respect între oameni, un mediu sănătos, un învăţământ care formează oameni de calitate, o societate atentă la detalii şi care protejează ceea ce este fragil şi delicat, un sistem de sănătate eficient şi competent, un sistem financiar ce încurajează şi sprijină economia. Atâta vreme cât respectul faţă de orice tip de consumator lipseşte, suntem supuşi agresiunilor comerciale cu produse ce ne ruinează sănătatea şi ne distrug vitalitatea, conştiinţa, capacitatea de răspuns şi puterea de a înfrunta dificultăţile. Toate aceste consecinţe sunt la pachet cu împrumuturile interne si internaţionale ce ne-au îndatorat şi ne-au amanetat viitorul. Depinde de noi să ne organizăm astfel încât să ne recuperăm potenţialele, refuzând şi luptând împotriva produselor de orice fel, ce ne duc la distrugere pentru beneficiul unor oameni de afaceri şi a unor politicieni corupţi. Promovând calitatea, ne vom câştiga şi respectul in fata altor popoare. Acest respect a scăzut dramatic, datorită improvizaţiilor de slabă calitate, a comportamentului aflat la graniţa infracţionalităţii şi la lipsa de cuvânt şi de onoare pe care au demonstrat-o alesii si liderii nostri. Tolerând la nesfârşit infracţiunile la orice nivel, de la micul infractor la marele corupt politic sau economic, ne condamnăm la subdezvoltare şi la un trai în pericol, ruşine şi sărăcie. Schimbarea în bine se poate produce, depinde de noi cum vom acţiona şi cum ne vom organiza. Schimbarea va fi câştigul nostru în demnitate, coeziune, implicare, colaborare, ce ne va crea posibilitatea de a ne schimba pe noi şi de a schimba şi starea noastră actuală. Dacă am intrat deja în criză, va trebui să o traversăm şi să ne luptăm cu ea. Dar nu vom putea face asta decât dacă vom descoperi că suntem mai oameni decât am bănuit, mai puternici şi mai capabili decât ne-au încercat alţii să credem că suntem. Politica e o treaba serioasa. Treaba partidelor este sa produca politici publice. Politicile publice se fac de oameni, membri de partid, din interiorul partidelor politice. si, da, politica are nevoie de tehnocrati. dar acesti tehnocrati vor face tot politica si politici publice. Marele lor avantaj este ca sunt specialisti dar nu au un dezavantaj ca sunt oameni politici.
Exista o varianta,  cea mai periculoasa, varianta propusa, pana acum, o capcana a integii societati romanesti: cea a alegerilor anticipate! Nu cadeti in aceasta capcana! Daca acum se vor declansa aceste alegeri tot ei vor castiga, cei de pana acum. Tot ei vor fi pe liste. e nevoie ca dumneavoastra, cei din strada, majoritatea tineri, sa intrati in aceste partide. Sa intrati si sa aveti curajul si responsabilitatea sa candidati. nu veti putea face asta azi sau maine, dar peste o jumatate de an, peste un an veti avea timp si va veti organiza. In cazul anticipatelor cerute de politicieni, nu veti reusi, nu veti avea loc si timp pe liste. 
Inchei prin a va spune ca In situatii de criza politica, este nevoie de coordonare, de conducere unitara si, pe de alta parte, este nevoie sa se obtina  increderea populatiei ca situatia este sub control, ca lucrurile merg in directia cea buna. In conditiile actuale, cu un guvern demisionar,  cu un CSAT nefunctional, cu partide paralizate, cu o explozie de „societati civile” de "partide noi nefunctionale din trei membri" si de „agenti de influenta”, interni sau externi, cel care are in mana toata puterea, singurul, in acest moment, presedintele, lasa camp liber unor scenarii periculoase, ignorand un imperativ national: Formarea, cat mai curand, a unui nou guvern cu autoritate. Da, azi cel care poate si trebuie sa rezolve urgent aceasta situatie este Presedintele. De ce nu o face? Sunt intrebari retorice, la care multi avem raspuns, dar nu toti. Cei care nu-l aveti puteti sa i-o cereti.