luni, 25 noiembrie 2013

Conferinţa de presă din 25.11.213 a Partidului Naţional Liberal - Filiala MureşCONFERINŢĂ DE PRESĂ
25.11.2013  1. Proiecte de hotărâre privind majorarea impozitelor şi taxelor locale, taxelor speciale prevăzute pentru anul 2014 
  2. Prezentare raport control Curtea de Conturi


Partidul Naţional Liberal Tîrgu Mureş este împotriva
propunerilor de majorare a taxelor la tîrgumureşeni

Partidul Naţional Liberal este împotriva majorării impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, de asemenea nu este de acord cu majorarea taxelor speciale percepute de către Instituţiile subordonate şi Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Tîrgu Mureş.
Partidul Naţional Liberal consideră inegală şi inoportună o astfel de majorare în total dezacord cu cetăţeanul, respectiv contribuabilul de rând.
Criza invocată de autorităţile locale trebuie să se reflecte şi în costurile de funcţionare şi gestionare ale administraţiei nu doar în veniturile încasate de la cetăţeni.
Necesitatea acestei majorări clamată de primarul şi executivul Primăriei Tîrgu Mureş, pentru depăşirea crizei este unilaterală, ea, prin măsurile de majorare a impozitelor şi taxelor, a taxelor speciale ce se doresc a fi adoptate pentru anul 2014, dovedindu-se a fi suportată doar din buzunarul cetăţenilor, nu şi din buzunarul bugetului local ineficient administrat de cei cu atribuţii în acest sens.
Astfel se propun majorări de impozite şi taxe, taxe speciale pornind de la minim 4% şi până la peste 100%, precum şi taxe speciale noi.
Calculul mediu suplimentar pe anul 2014 / cetăţean privind majorarea taxelor fiind de 150 lei.
Calculul mediu suplimentar pe anul 2014 / cetăţean decedat, (la Tîrgu Mureş se propune şi impozitarea celor decedaţi începând cu anul 2014) fiind de 175 lei.
Reîntregirea bugetului oricărei instituţii se poate face prin două modalităţi:

  • Creşterea veniturilor
  • Diminuarea cheltuielilor

Considerăm că azi la Tîrgu Mureş putem eficientiza gestionarea banului public prin cheltuirea acestuia cu prudenţă fără să majorăm taxele şi impozitele.
Exemple cheltuieli inutile : chermeze publice 4 mil.lei/an, beculeţe ornamentale 2 mil. lei/an, finanţare cluburi private 15 mil. lei/an.
Cerem reîntregirea bugetului prin eliminarea acestor cheltuieli şi revizuirea tuturor contractelor de delegare a serviciilor publice în acord cu echilibrul financiar în favoarea municipiului şi nu doar a operatorilor privaţi ai acestor servicii.
Partidul Naţional Liberal Tîrgu Mureş va vota împotriva proiectelor de hotărâre privind majorarea taxelor şi impozitelor, a taxelor speciale în Tîrgu Mureş.

Partidul Naţional Liberal aduce la cunoştinţă opiniei publice raportul de Control al Curţii de Conturi pe anul 2012, raport care este dovadă clară a ineficienţei în administrarea patrimoniului public şi a cheltuirii banului public.
Urmare auditului efectuat, au fost constatate erori/abateri de la legalitate şi regularitate şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului.
Sinteză constatărilor rezultate în urmă misiunii de audit financiar la nivelul UATM Tîrgu Mureş cuprinde următoarele categorii de abateri de la disciplina financiar contabilă şi bugetară:

  • întocmirea eronată a situaţiilor financiare şi a contului de execuţie a împrumuturilor interne ( cuantum 5.688 mii lei) ;
  • stabilirea şi evidenţierea defectuoasă a veniturilor bugetului local reprezentând redevenţă pentru concesionare unor parcări de pe domeniul public al unităţii administrativ teritoriale( 32 mii lei);
  • menţinerea în evidenţă fiscală şi cea contabila a obligaţiilor fiscale aferente unor agenţi economici radiaţi de la Registrul comerţului ( cuantum 1.476 mii lei) ;
  • neevaluarea sau reevaluarea defectuoasă a unor active din patrimoniu unităţii administrativ teritoriale ( cuantum 229.552 mii lei);
  • efectuarea de plăţi nelegale reprezentând transporturi de persoane din afară instituţiei către SC.Siletina Impex SRL ( cuantum 548 mii lei)
  • plata de accize aferente gazelor naturale utilizate pentru încălzirea unor unităţi de învăţământ, care sunt scutite de la plata acestora ( cuantum 328 mii lei).

Consecinţele economico financiare ale abaterilor constau în :
Utilizarea resurselor financiare ale unităţii auditate pentru plata unor cheltuieli în afară cadrului legal şi diminuarea în acest fel a resurselor de finanţare pe proiecte întocmite conform prevederilor legale dar şi încălcarea principiului economicităţii şi eficienţei în administrarea fondurilor publice.
Partidul Naţional Liberal cere primarului Florea Dorin, ordonatorul de credite principal, care, potrivit prevederilor art.23 alin.1, din Legea nr.273/2006,actualizată, are obligaţia de a angaja şi utiliza creditele bugetare cu respectarea dispoziţiilor legale, recuperarea imediată a prejudiciilor create municipiului Tîrgu Mureş şi sancţionarea vinovaţilor precum şi remedierea imediată a modului de administrare a patrimoniului şi de cheltuire a banului public.


25.11.2013
Preşedinte
Ec.Ionela Ciotlauş
PNL Tîrgu Mureş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu