joi, 17 martie 2016

GRILE SALARIALE PROPUSE ÎN LEGEA SALARIZĂRII UNITARE (DRAFT OCTOMBRIE 2015)

Proiectul Guvernului din care ALDE a făcut parte pentru salarizare unitară

 • Grila va avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grilă care avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008).
 • Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.
 • Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii
 • Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale
 • Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor
 • Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecut
 • ivi s-a obţinut calificativul maxim
 • Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare
 • Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate
 • Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG
 • Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor
 • Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an
 • Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege
 • Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel
 • Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe
 • Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin

Grile de salarizare

 Educaţie
Inspector şcolar general (S), gr I sau II
7692 – 8607
Inspector şcolar general adjunct (S) gr I sau II
7272 – 8137
Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar (S) gr I sau II
6874 – 7692
Director unitate de învăţământ (S) gr I sau II
7272 – 8137
Director adjunct unitate de învăţământ (S) gr I sau II
6874 – 7692
Director casa corpului didactic (S) gr I sau II
7272 – 8137
Profesor universitar (S), peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii
7692 – 9578
Preparator universitar, (S), până la 3 ani vechime, 5 gradaţii
2702 –3364
Profesor preuniversitar, grad 1, peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii
4953 – 6167
Profesor preuniv debutant (S), 5 gradaţii
2080 – 2590
Învăţător, educator, grad I, peste 40 de ani vechime (M), 5 gradaţii
2782 – 3464
Profesor, învăţător, educator (M) fără pregătire de specialitate, sub 1 an vechime, 5 gradaţii
1597 – 1989

Sănătate
Medic primar ( S), în unităţi clinice
6318– 77867, în funcţie de gradaţie
Medic stagiar ( S), în unităţi clinice
2702 – 3364 lei
Farmacist stagiar ( S), în unităţi clinice
2624 – 3267 lei
Asistent medical ( S), în unităţi clinice
2782 – 3464 lei
Dentist debutant ( SSD), în unităţi clinice
1700 – 2117 lei
Medic primar ( S), în urgenţe
7070– 8803 lei
Medic rezident anul I (S), în urgenţe
3994– 4973 lei
Medic primar ( S), în unităţi sanitare
5171 – 6439 lei
Medic stagiar ( S), în unităţi sanitare
2704 – 3607 lei
Asistent medical debutant( S), în unităţi sanitare
2020 – 2515 lei

Administraţie locală
Viceprimar  (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori)
7692
Viceprimar  (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori)
7272
Viceprimar  (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori)
7272
Viceprimar  (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori)
6874
Viceprimar  (localitate cu pana la 1.500 locuitori)
6318
Secretar al unităţii administrativ-teritoriale (studii superioare de lungă durată -S)
5171 (grad I, comună sub 1.500 locuitori) – 8852(grad II, localitate peste 400.000 loc.)
Director general , controlor financiar şef (S)
Gr. I 6874– Gr. II 7692
Arhitect-şef (S)
6684 – 7479
Director general adjunct,  controlor financiar şef adjunct(S)
6318-7272
Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară(S)
6318-7272
Director adjunct,  contabil șef, inginer șef, şef sector, director executiv adjunct,  trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou(S)
5884 – 6874
Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, (S)
5399 – 6143
Şef birou,  șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comună(S)
4353 – 5171
Auditor (S) – 3 grade, 5 gradaţii
2476 – 4563
Referent de specialitate(SSD) 3 grade +debutant, 5 gradaţii
1700 – 2909

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu