vineri, 11 martie 2016

Carta drepturilor fundamentale ale cetatenilor UE


Conform Cartei drepturilor fundamentale, cetățenii UE au dreptul de a beneficia de o bună administrare. În consecință, instituțiile trebuie să fie deschise la schimbări și provocări și să ia inițiativa de a îmbunătăți și de a crește calitatea și eficiența activității lor.
Codul european al bunei conduite administrative a devenit un instrument foarte important pentru aplicarea principiului bunei administrări. Acesta ajută cetăţenii să înţeleagă şi să îşi exercite drepturile şi promovează interesul public într-o administraţie europeană deschisă, eficientă şi independentă.

Dreptul la bună administrare (Articolul 41 al Cartei drepturilor fundamentale)
  1. Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor și agenţiilor Uniunii.
  2. Acest drept include în principal:
    a. dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;
    b. dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate și de secretul profesional și comercial;
    c. obligaţia administraţiei de a-și motiva deciziile.
  3. Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre.
  4. Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu