vineri, 26 iulie 2013

„Salvaţi sportul mureșean!”

47,4 milioane de lei pentru 4 cluburi private 
În perioada 2010-2012, 4 cluburi private tîrumureșene au primit de la bugetul local 47,4 milioane de lei. În acești 3 ani, FCM a primit 25,8 milioane de lei, Baschet Club a primit 9,9 milioane de lei, Volei CSU a primit 2,6 milioane, iar City US 9,2 milioane. Practic, bugetul destinat sportului a crescut de la an la an, dar această creștere a afectat strict câteva cluburi private. Interesant este că bugetul anual al municipiului rezultat din încasarea impozitelor și taxelor locale este de 175 milioane de lei în anul 2012. Sportul a primit din această sumă 10%, în condițiile în care la sănătate s-a alocat doar 1%, iar pentru învățământ numai 2%. 
În anul 2012, din bugetul realizat al municipiului Tîrgu Mureș, s-au plătit 16,7 milioane de lei pentru sport, din care
16 milioane la cluburi private și 0,7 milioane pentru alte unități, inclusiv școli, care nu au statut de club privat sau pentru diverse proiecte cum ar fi: 0, 5 milioane (500 de mii lei) pentru proiecte legate de sportul de performanță, 0,1 milioane (100 de mii lei) pentru sportul școlar și 0,02 milioane lei (20 de mii lei) pentru sportul de masă.
În anul 2013, pe proiectul de buget aprobat în Consiliul Local Tîrgu Mureș, s-au alocat 18,2 milioane de lei, din care la subcapitolul „asociere cluburi private” s-au alocat 17,5 milioane de lei, pentru sportul de performanță 0,6 milioane (600 de mii lei), pentru sportul școlar 0,05 milioane (50 de mii lei), iar pentru sportul de masă - sportul pentru toți - 0,03 milioane (30 de mii lei). 

4 cluburi private primesc 96% din banii destinați sportului 
După cum se poate vedea din aceste cifre, bugetul alocat sportului la nivelul Consiliul Local Tîrgu Mureș a crescut cu 1,5 milioane în 2013 față de 2012. În anul 2013 se alocă mai puțini bani pentru sportul școlar, cu 50% mai puțin decât în anul trecut (2012) și mult mai puțin pentru sportul de masă. Până la data de 30 iunie 2013, adică pe primul semestru al anului în curs, au fost deja achitate 11 milioane de lei pe capitolul sport, iar acest lucru se vede clar din execuția bugetară. 
Majoritatea covârșitoare a banilor merg spre cluburile private... 96% merg la cluburile private și doar 4% reprezintă finanțări ale sportului de masă, sportului școlar, etc., pentru proiecte de tipul „schimbul de mâine în sport”, „tinerele speranțe pentru sport” sau „sportivii de mâine”. 
Cei 96% reprezintă finanțarea pe termen scurt în care sunt incluse toate cheltuielile de funcționare curente ale unor cluburi, fără nici un fel de garanție pe termen lung, adică fără nici un control asupra cheltuirii banilor. A venit ca antrenor Sabău la FCM, i s-au dat 500.000 EUR, a stat un an și a plecat; i s-au dat 200.000 EUR a venit Lăcătuș, a stat două săptămâni și a plecat; iar situația asta se vede și în ce privește venirile și plecările jucătorilor străini, care vin pe bani mulți, stau puțin și pleacă. E o situație cu care nici un om onest nu poate fi de acord. În schimb, cei 4% reprezintă investiția în sport pe termen lung, investiția în tîrgumureșeni, în juniorii de azi care participă la competiții, juniori care pot deveni mâine sportivi legitimați, pepiniera noastră care necesită, tot pe termen mediu și lung, o investiție infinit mai mică decât achizițiile de sportivi străini sau de la alte cluburi de sute de mii de euro. 

Ce spune Legea Educației Fizice și Sportului?
Art. 69 alin. (2) din Legea nr.69/2000 (Legea Educaţiei Fizice şi Sportului), care reglementează regimul de contractărilor pe finanțări sportive, spune, citez: ,,Contractul va cuprinde prevederi la: obiectul şi volumul activităţii specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi respectarea părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se fac în condiţiile legii”. 
Cu alte cuvinte, orice asemenea contactare ar trebui să se facă pe baza unui buget narativ, care să descrie exact fiecare tip de cheltuială solicitatat[ a fi finanţată și modul în care se cheltuie banii alocați. Dacă un club primește o sumă de bani, clubul trebuie să explice clar finanțatorului cum a cheltuit respectivii bani, pe ce i-a cheltuit și cât a costat fiecare achiziție, fiecare investiție derulată din banii primiți. Insă aceste cluburi nu au făcut acest decont! 

Pentru unii mumă, pentru alții ciumă 
Bineînțeles, banii alocați celor câteva cluburi private din oraș au fost deja achitați (cei 96% din totalul alocărilor pentru sport), pe când cei 4% destinați altor tipuri de finanțări sportive sunt încă restanți... De semnalat că beneficiarii proiectelor care însumează doar 4% din totalul finanțărilor au solicitat sume de 10 ori mai mari pentru aceste proiecte, dar, în Consiliul Local, nu li s-a aprobat decât atât... Cu alte cuvinte, pentru sportul de performanță, altul decât cel derulat prin intermediul celor 4 cluburi private mai sus menționate, pentru sportul școlar și de masă care însumează doar 4% din totalul finanțărilor sportive tîrgumureșene, s-a aprobat de 10 ori mai puțin decât au cerut solicitanții și nici acești bani nu s-au plătit încă! 
Un alt aspect legat de finanțările acestea destinate unor proiecte ale sportului de masă sau sportului de performanță - altele decât cluburile private - este că documentația de atribuire a banilor este una foarte stufoasă, cu buget, cu documente justificative, cu tot felul de condiții greu accesibile, pe când documentația la asocierea cu cluburile private e practic inexistentă, singura obligație a beneficiarului fiind ca în Comitetul Director să se facă o simplă raportare... Raportare care nici măcar nu se mai face, de cele mai multe ori, pe considerentul că, dacă unii consilieri locali fac parte din Comitet, nu mai e nevoie de ea, deoarece oricum ei reprezintă interesul Consiliului Local. Halucinant! 

Situația halucinantă a Liceului cu Program Sportiv 
Liceul cu Program Sportiv din Tîrgu Mureș are 856 de sportivi, împărțiți în 57 de grupe: fotbal (15 grupe), atletism (14 grupe), handbal (10 grupe), baschet (7 grupe), gimnastică ritmică și artistică (11 grupe). Profesorii se plâng că liceul nu dispune de o infrastructură adecvată și nu are o finanțare corespunzătoare, necesară derulării unui program care să genereze performanță reală, deși, numai în anul 2012, sportivii acestei unități au participat la 111 etape competiționale pe diverse ramuri sportive. 
Liceul a câștigat în 2011-2012 o serie întreagă de proiecte care trebuiau finanțate de Consiliul Local Tîrgu Mureș, în valoare totală de aproape 116 mii lei. Din acești bani, s-au achitat doar 14 mii lei, diferența de aproape 109 mii lei fiind restantă. Adică neplătită! 
În anul 2013, Clubul Sportiv al Liceului a inițiat proiectul „Micii campioni, marii tîrgumureșeni”, în valoare de 60 de mii lei, bani destinați în principal baschetului. Din această sumă, Consiliul Local alocă 0 (zero) lei, iar pentru proiectul de sport școlar se aloca doar 42 de mii lei. 
Iată cum concurenţa neloială a viciat inclusiv acest domeniu: SPORTUL!  

Imi fac datoria de viceprimar şi semnalez adevăratele probleme ale sportului tirgumuresean 
  • finanţarea haotică şi discriminatorie a doar câteva cluburi private în detrimentul tirgumureşenilor şi celorlalte cluburi sportive 
Marea problemă este că nimeni nu știe exact cum se cheltuiesc banii tirgumuresenilor, cei 96% din banii alocați celor câtorva cluburi sportive din oraș. 
Aceste organizaţii sportive de drept privat, adică cluburile private, dispun de numeroase surse de venit printre care: taxele de club, vânzarea de bilete la meciuri, publicitatea, sponsorizările, drepturile de difuzare, redistribuirea veniturilor în cadrul federaţiilor sportive, activităţi comerciale, subvenţiile publice, etc. Acele cluburi care primesc 96% din banii destinați finanțării sportului mureșean sunt cele care, teoretic și practic, pot avea cele mai multe surse de venit rezultate din activități proprii. 
Aceste asocieri se fac haotic si fără justificarea cheltuirii banului public. Este o risipă inutilă de bani, datorită faptului că aceste sume nu sunt controlate și decontate. 
Pe de altă parte, banii publici investiți în susținerea sportului trebuie sa fie cheltuiți în primul rând pe reabilitarea, construirea sau modernizarea infrastructurii sportive, pe logistica sportivă, pe competiții și NU aruncați pe cheltuieli curente de funcționare ale cluburilor. 
Toți tîrgumuresenii au nevoie de SPORT, toți trebuie să se bucure de sprijin din partea autorităților. 
Sistemul actual local de formare a tinerilor sportivi trebuie deschis tuturor, fără discriminare în privinţa apartenenţei la un Club sau altul, proporţional cu obiectivele legitim urmărite şi componenţa numărului de sportivi/echipă astfel încât să se protejeze interesele morale ale tuturor sportivilor legitimaţi. 
În sportul practicat la nivel de începător, şansele egale şi accesul liber la activităţile sportive poate fi garantat numai prin intermediul unei participări publice corespunzătoare. 
Consider aşadar, că este necesar să elaborăm un nou Regulament de sprijinire a activităţii sportive nediscriminatoriu, întru cât cel actual nu corespunde cerințelor reale ale sportului, ci, dimpotrivă, in mod neloial şi discriminitariu, stabileste reguli clare şi precise doar pentru „altii”, iar în cazul asocierilor cu preferatele cluburi de casa private se exceptează de la reguli și să elaborăm un model de finanţare echilibrat si durabil, prin intermediul căruia să se acorde un sprijin real și pe termen lung si aplicabil tuturor organizaţiilor sportive din municipiul nostru. 
Menţinerea tradiţiilor sportive tîrgumureşene, tradiții care au dat atâția campioni, trebuie să devină obiectivul nostru numărul unu, iar asta nu se poate face decât printr-o amplă deschidere a sportului, nu prin finanțarea preferențială a unora. Cel mai simplu exemplu este legat de faptul că avem, la nivelul orașului, doar două bazine de înot şi acelea folosite în vederea câştigării unor sume din taxe, NU pentru sprijinirea sportului. 
Un alt exemplu nefericit este chiar Academia de sport. De fapt, știm cu toții, este o bază sportivă care NU este deschisa publicului decât ocazional, contra cost, iar cluburilor private - finanțate de la bugetul local - accesul le este gratuit. Consider că această Academie trebuie deschisa tuturor sportivilor și tuturor tinerilor din oraș. 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel puţin 30 minute/zi activitate fizică la adulţi şi 60 minute/zi la copii. Consider că și la Tirgu Mureș, mai ales unde este vorba despre categorii defavorizate, alocarea de gratuități - de pildă, de abonamente săptămânale gratuite - ar avea ca efect creșterea participării târgumureșenilor la viața sportivă a orașului și descoperirea unor viitori campioni. 
  
Ce s-ar putea face cu banii economisiți prin diminuarea alocărilor către cluburile private?  
  • Se putea reabilita stadionul municipal „Perla A.S.A.” o tradiție și o mândrie a tîrgumureșenilor. 
  • Se putea finaliza prin cofinanțare patinoarul municipal. 
  • Se putea reabilita din surse proprii Ştrandul 1 Mai și Voința 
  • Se puteau amenaja câte un teren multidisciplinar în aer liber în fiecare cartier. 
  • Se putea da acces gratuit de intrare la toate bazele sportive administrate de municipiu. 
Cred ca toate aceste lucruri ar fi fost într-adevar utile tîrgumureșenilor și sportului tîrgumuresean. 
În calitate de viceprimar, dar și ca reprezentant al Partidului Național Liberal CRED că sportul tîrgumureșean are nevoie de sprijin pentru toți locuitorii și toți sportivii, pentru toate cluburile și în special pentru cluburile școlare, adevăratele pepiniere de sportivi tîrgumureșeni.

Un comentariu:

  1. Întrebare retorică, Ionela: De ce crezi că unii „distinși” consilieri locali, în frunte cu Maior C. se încrâncenează în alocarea acestor bani către aceste cluburi private? Mai ales către echipa de fotbal, care a fost ciuca bătăilor cât a evoluat în prima ligă!... Dar a fost o sursă excelentă de bani negri pentru cei care îi gestionau, bineânțeles sub „atenta monitorizare” a câtorva inși din Primăria Tîrgu-Mureș... Mai trebuie să-ți spun cine sunt aceștia? Quod erat demonstrandum!...

    RăspundețiȘtergere