miercuri, 30 aprilie 2014

PROCES – VERBAL, încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de 16 aprilie 2014

S-a prezentat sinteza procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 25 martie 2014 şi  sinteza procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data  8 aprilie 2014.
 Din totalul de 23 consilieri locali,  sunt prezenţi la şedinţă 22 consilieri consilieri.  Absentează dl.  consilier  Gombos Geza.
Dl. consilier Bakos: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, permiteţi-mi să deschid lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, din data de 16 aprilie  2014.
Dl. consilier Peti: - domnule preşedinte, stimaţi colegi, stimaţi concetăţeni, rog traducător ca să mă pot folosi de dreptul
D-na secretar Cioban: - traducătorul este în concediu medical şi altul nu avem. Vă rog să traduceţi dv.
Dl. consilier Peti: - motivul pentru care iau cuvântul este un fapt îngrijorător, din nou suntem în faţa unor acte de violenţă, acte provocatoare care nu au loc în Tîrgu-Mureş. Nu au loc pentru că de atâta vreme am reuşit să asigurăm un climat stabil, paşnic, de convieţurire bună între diferitele etnii, cetăţeni ai Tîrgu-Mureşului şi suntem din nou în faţa unor astfel de acte reprobabile care nu au ce căuta în Tîrgu-Mureş, mă refer concret la distrugerea indicatoarelor cu denumirea localităţii, desigur se referă la denumirea în limba maghiară a localităţii, este vorba de cele două intrări în Târgu-Mureş, dinspre Vălureni şi Săbed. Desigur, noi în executiv încercăm să găsim o formulă, o soluţie, împreună cu comisia de circulaţie, ori ridicăm la o înălţime mai mare aceste indicatoare, ori încercăm să găsim materiale care pot fi distruse mai greu, ori în caz extrem să încercăm să punem camere de supraveghere, mai ales dacă sunt şi alte acte de violenţă sau acte care nu respectă legile şi reglementările în vigoare.
D-na consilier Ciotlăuş: - referitor la capitolul Informări, avem în mape Informarea privind hotărârile judecătoreşti pronunţate asupra incendiului de la Piaţa Armatei din anul 2005. Referitor la interzicerea dreptului de a avea o funcţie în exerciţiul autorităţii de stat, a d-lui director de la SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL, vreau să dau câteva aspecte legate de Ordonanţa 109/2001 privind guvernanţa corporativă, unde se specifică foarte clar la art. 2 punct 2 definindu-se noţiunea de întreprindere publică şi se referă la punctul b – companii şi societăţi comerciale la care Statul sau unitatea administrativ teritorială este acţionar unic majoritar sau deţine controlul.
Aş vrea ca d-na secretar şi serviciul juridic să ia act de prevederile acestei ordonanţe şi eventual să ne informeze cu privire la aplicabilitatea acestora în cazul acestei societăţi.
De asemenea, am solicitat în şedinţele precedente să ni se pună la dispoziţie  şi nu regăsesc în mape, raportul Curţii de Conturi în ceea ce priveşte controlul efectuat la societatea de transport public local şi la SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL. De asemenea, rog pentru şedinţa următoare a consiliului local să ni se prezinte de către serviciile din executiv care au în atribuţii acest lucru, o informare privind stadiul procedurilor legale de delegare a serviciului de transport în comun, care de peste un an nu s-a făcut aşa cum hotărârea de consiliu prevedea, în luna aprilie a anului precedent. De asemenea, să ne prezinte stadiul procedurilor de licitaţie pentru ridicarea autovehiculelor parcate necorespunzător de pe domeniul public, de asemenea documentaţia de licitaţie şi hotărârile consiliului local adoptată în cursul lunii ianuarie.
Dl. consilier Bakos: - executivul, vă rog să înregistraţi solicitările d-nei viceprimar.
Dl consilier Sabău: - în antiteză cu antevorbitorii mei, eu aş vrea să remarc  un element pozitiv care s-a întâmplat în luna noiembrie 2013 a cărui finalitate îl avem astăzi, respectiv Universitatea Cultural Ştiinţifică Tîrgu-Mureş a organizat împreună cu Universitatea Petru Maior, o conferinţă studenţească, iar toate materialele susţinute de către colegii studenţi care au îndeplinit condiţia publicării, astăzi le vedeţi într-o editură prestigioasă din România – Universul Juridic, care  a publicat volumul conferinţei noastre. Pentru cei interesaţi, o parte din exemplare vor fi donate Bibliotecii Judeţene şi Bibliotecii Petru Maior pentru a fi parcurse.
Dl. consilier Bakos: - felicitări, domnule Sabău, pentru coordonarea acestui manual şi felicitări domnului Csegzi pentru organizarea acestui eveniment.
Dl. consilier Pui: – am o propunere şi anume, scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor nr. 14 şi 15, privind schimbarea şi alegerea viceprimarului, deoarece ele nu îndeplinesc condiţiile legale conform legii şi conform ROF-ului Consiliului local. Am primit noi consilierii o cerere către Primăria Tîrgu-Mureş adresată din partea unui ONG „Tîrgu-Mureşul Democratic”. Domnule preşedinte, vă rog să o citiţi.
Dl. consilier Bakos: - au primit toţi consilierii adresa, dacă doriţi să afle presa puteţi înmâna un exemplar presei.
Dl. consilier Pui: - mă încadrez în trei minute să dau citire adresei. „Organizaţia Tîrgu-Mureşul Democratic (Demokratikus Marosvasarhelyert) doreşte să ia cuvântul la şedinţa Consiliului local azi, 16 aprilie 2014, pentru a-şi prezenta poziţia în legătură cu proiectul de hotărâre care are ca obiect schimbarea din funcţie a viceprimarului Ciotlăuş Ionela (art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală)
Menţionăm că în decurs de 48 de ore am adunat 901 semnături de susţinere pentru menţinerea în funcţie a viceprimarului Ionela Ciotlăuş.
În numele târgumureşenilor, cerem revocarea acestui proiect sau amânarea lui pentru o altă dată, în conformitate cu legile în vigoare.
Dl. consilier Bakos: - mulţumesc, domnule Pui, urmează să supun la vot propunerea dv. când ajungem la ordinea de zi
D-na secretar Cioban: - vreau să facem trimitere la regulament. Nici un material nu poate fi scos de pe ordinea de zi decât cu acordul iniţiatorului. Acest iniţiator este dl. primar al municipiului. Vă rog să-l întrebaţi dacă doreşte acest lucru.
Dl. consilier Kikeli: – doresc să felicit Administraţia pieţelor pentru operativitate şi consecvenţă, că abia la două săptămâni după ce am discutat această problemă, în pieţele târgumureşene apar inscripţionate zonele din care provin micii producători pentru a facilita cumpărătorii din Tîrgu-Mureş.
Dl. consilier Loghin. – sunt plăcut impresionat de mesajul scris pe aceste frumoase felicitări de sărbători, citesc: „Să mulţumim Domnului că în clipe de grea cumpănă ruga şi credinţa ne rămân mereu în sprijin”.
În acest sens, doar o scurtă intervenţie în calitate de consilier, am fost contactat de domnii preoţi care slujesc la Catedrala Mare Ortodoxă din Tîrgu-Mureş, respectiv domnii Negruţiu şi Şincan şi ne-au rugat să-i sprijinim  noi ca primărie şi consiliu local, în această perioadă Săptămâna Mare, cu remedierea sistemului de iluminat exterior al catedralei, ca să fie Noaptea de Inviere un moment deosebit şi luminos. Ar fi bine să solicităm Biroului energetic sau celor care se ocupă cu remedierea acestei probleme, să soluţioneze de îndată problema. În acest sens, ar trebui să vedem dacă şi la Catedrala Mică există aceeaşi problemă şi în cazul bisericilor de rit romano-catolic sau reformat din zona centrală a municipiului.
Dl. consilier Matei: - un lucru pozitiv, ţin să mulţumesc primăriei şi consiliului local în numele directorilor de unităţi de învăţământ care au găzduit cei 605 elevi la olimpiada de limbi romanice care s-a desfăşurat în municipiul Tîrgu-Mureş, pentru condiţiile pe care le-am putut pune la dispoziţie şi facilităţile de care au beneficiat pe timpul şederii aici. Feed-back-ul a fost unul deosebit de pozitiv, la modul cum municipiul Tîrgu-Mureş s-a prezentat în această perioadă de organizare şi desfăşurare a olimpiadei naţionale.
Dl. consilier Bakos: - înainte de a vota ordinea de zi, ni s-a înaintat o cerere de a lua cu vântul din partea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – filiala Mureş, dl. col. în rezervă Gheorghe Popa ar dori să se adreseze consiliului local într-o problemă. Vă rog să vă exprimaţi dacă doriţi să ia cuvântul 3 minute.
Cine este pentru?
Vă rog, domnule general, să luaţi cuvântul.
Dl. gen. Popa: - vorbesc în numele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – Filiala Mureş. În data de 29 aprilie este ziua veteranilor de război, zi în care la Cimitirul Eroilor se vor depune coroane şi jerbe de flori. Vă invit pe toţi să participaţi începând cu orele 10. Ce doresc să ridic în această problemă? Doresc să vă solicit ca pentru un veteran de război care a trăit şi a muncit în Tîrgu-Mureş, este vorba de generalul maior Ion Scrieciu, de numele căruia sunt legate Cimitirul Eroilor despre care vorbeam şi construcţia terenurilor de sport din zona CASM, foste ale Asociaţiei Sportive Armata – Tîrgu-Mureş. Ca să legăm, ambele sunt construcţii făcute din iniţiativa acestui om. El a decedat anul trecut, este veteran de război, veteranii de război fac o precizare: nu aparţin nici unei etnii, nici unei formaţiuni politice şi nu se fac deosebiri pentru cei care au luptat în Est sau Vest. Pentru a lega numele acestui ofiţer de locurile pe care el s-a străduit să le facă, vă propun să montăm două plăci: o placă la Cimitirul Eroilor din Tîrgu-Mureş, din marmură albă cu dimensiunea 60x35 pe care să se scrie: „Cimitir pentru Eroii Neamului din toate timpurile, construit din iniţiativa generalului maior Ion Scrieciu”. Placa să fie amplasată pe un soclu în faţa însemnelor eroilor căzuţi la datorie ce-şi dorm somnul de veci în acest cimitir. Construcţia să se facă prin grija Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş din fondurile acesteia. Dezvelirea să se facă într-un cadru festiv cu ocazia Zilei Eroilor în acest an. Pe frontispiciul Academiei de Sport Mureşul să fie amplasată o placă din marmură albă cu dimensiunea 60x50, pe care să se scrie „această bază sportivă a fost realizată de militarii garnizoanei Tîrgu-Mureş între anii 1979 – 1982 in iniţiativa şi sub comanda gen. maior Ion  Scrieciu”.
Dl. consilier Bakos: - am înţeles cele două propuneri ale dv., consiliul a luat act, se discută în comisii, urmează procedurile de avizare şi urmează dacă e cazul să votăm noi în plen.
Dl. gen. Popa: - aceasta a doua să fie dezvelită cu ocazia Zilei Armatei – 25 octombrie 2014, cu onoruri militare.
Dl. consilier Bakos: - urmează să supun la vot Ordinea de zi. În prima variantă, avem ordinea de zi prezentată în mape, 29 de puncte pe ordinea de zi şi 6 puncte în regim de urgenţă. În cazul în care această propunere nu trece, discutăm propunerea d-nei secretar.
D-na secretar Cioban: – nu există, domnule preşedinte, varianta II, fiindcă primarul nu şi-a retras acest punct.
Dl. consilier Bakos: - şi varianta I şi varianta II este identică.
Supun la vot 29 de puncte pe ordinea de zi, plus 6 puncte în regim de urgenţă.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? - 2 voturi (Ciotlăuş I., Pui S.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Sîmpălean D.)
Ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.
Vă rog să luaţi act de primele trei informări de pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Informare privind hotărârile judecătoreşti pronunţate asupra incendiului de la Piaţa Armatei din anul 2005:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Informare privind participarea unei delegaţii din partea Municipiului la Conferinţa Internaţională „Viaţa activă şi creativă la vârstnici”, Budapesta/Ungaria:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 3 din ordinea de zi
Informare privind destinaţia imobilului situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Dezrobirii nr. 12:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 4 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind unele modificări la organigramele şi statele de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului şi la unele servicii publice din subordinea Consiliului local:
 Dl. consilier Bakos: - dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? - 2 voturi (Ciotlăuş I., Pui S.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Sîmpălean D.)
Ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.
D-na consilier  Ciotlăuş: - referitor la punctul 4, se constată faptul că în cadrul anexelor apar cei doi viceprimari cu servciile subordonate: viceprimar 1 şi viceprimar 2. Aş dori ca, conducerea din executiv care se ocupă cu resursele umane şi care  a întocmit aceste organigrame, să vină în faţa consiliului local şi să nominalizeze cei doi viceprimari, cine este viceprimar 1 şi cine este viceprimar 2 şi dacă această organigramă este sau nu aplicabilă, în caz contrar consiliul local ar trebui să excludă din organigramă cele două poziţii.
 Dl. consilier Bakos: - oricum, proiectul de hotărâre a fost votat.
D-na consilier Ciotlăuş: - da, dar informarea o putem primi.
Dl. consilier Bakos: - de regulă, organigramele nu conţin numele persoanelor care deţin funcţiile respective.
D-na consilier Ciotlăuş: - domnul director să ne spună dacă prevederile acestei organigrame, chiar şi nenominalizate, sunt aplicabile.
Dl. Korpadi: - aşa cum aţi putut constata, modificările vizează doar cele 8 posturi cu care s-au suplimentat aparatele. Nu este nici o altă modificare şi s-a şi specificat în mod expres. Nu este nici o modificare structurală. Sunt 8 posturi în plus care au fost repartizate.
D-na consilier Ciotlăuş: - cu tot respectul, alta era întrebarea. Vă rog să răspundeţi punctual la întrebare.
Dl. Korpadi: - din moment ce nu este o altă modificare, nu pot să spun decât că este organigrama veche, care a fost şi până acum. Nu s-a făcut modificare de organigramă, doar în ceea ce priveşte componenţa unor compartimente.
Punctul nr. 5 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2014 – 2015:
D-na consilier Someşan: - referitor la reţeaua şcolară, am văzut că în mapă sunt mai multe propuneri şi mai văd şi o informare  cu alte sugestii. Aş dori doar să le reamintesc domnilor consilieri, că fiind membrii în consiliile de administraţie ale şcolilor, a fost un calendar la care dânşii au participat, care prevede stabilirea reţelei şcolare în baza propunerilor, discuţiilor cu reprezentanţii administraţiei locale, această etapă a avut loc în luna decembrie, în ianuarie au fost consilii de administraţie cu privire la proiectul planului de şcolare, iar acum sunt mobilităţile cadrelor didactice. Mai mult, în lege este prevăzut ca proiectul de reţea şcolară să primească un aviz conform. Din cele două anexe puse, avizul conform este pe varianta II, orice altceva fiind ieşit din calendar, va fi lovit de nulitate, pentru că propunerile au fost trimise la Minister şi se aşteaptă o Hotărâre de guvern. Nu putem discuta Hotărârea de guvern care vine. Cred că domnii consilieri ştiu, au primit în consiliile de administraţie ale şcolilor toate aceste documente şi am văzut că şi în comisii se precizează, varianta care are avizul Inspectoratului Şcolar, pentru a nu da hotărâre de consiliu local care ulterior să fie lovită de nulitate.
Dl. consilier Matei: – propun amânarea acestui material, având în vedere şi cele invocate de d-na colegă, au fost două variante propuse spre minister  de către Direcţia Şcoli, iar unul cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar, s-a purtat corespondenţă  cu Ministerul şi asta rezultă din ceea ce avem în mapă, iar zilele acestea, probabil azi sau miercurea viitoare cel târziu, va fi hotărârea de guvern care trebuie să dea publicităţii reţeaua şi cifra de şcolarizare pentru anul următor. Având în vedere aceste elemente şi altele, consider că putem amâna fără probleme, până luna viitoare, luarea unei decizii.
Dl. consilier Peti: - stimaţi colegi, aţi recunoscut că nu suntem în întârziere dacă azi luăm o decizie înţeleaptă, însemnând hotărârea de guvern nu a fost încă publicată, suntem încă în termen. Dacă mai aşteptăm şi amânăm până data viitoare sigur trece acest termen şi apare hotărârea de guvern, fără a se lua în considerare totuşi punctul de vedere al autorităţii care asigură infrastructura educaţională. Nu ştiu dacă noi suntem responsabili de asigurarea calităţii în învăţământ, cel puţin din punctul de vedere a condiţiilor şi infrastructurii, de ce nu se poate lua în seamă punctul nostru de vedere; ori primăria, executivul a transmis o propunere de reţea şcolară care a fost modificată de Inspectorat. Acum trebuie să vă spun următoarele lucruri. Noi suntem în continuare şi milităm pentru independenţa grădiniţelor. S-a făcut foarte mult rău alocându-se grădiniţele la şcoli. S-a văzut acum, avem o experienţă de un an încoace, în care din păcate, grădiniţele au suferit în urma acestor alocări la şcoli. Noi milităm pentru şcolile profesionale. Din câte ştiu, există o hotărâre de guvern în care se stabileşte un anumit procent pentru şcolile profesionale trebuie să aducem valoarea care au avut-o întotdeauna aceste şcoli profesionale, deoarece ajungem să avem maşinile să le ducem la servis şi nu are cine să le repare. Al treilea lucru, nu s-au luat în considerare anumite aspecte, unde îşi desfăşoară activitatea unele unităţi de învăţământ, respectiv Colegiul Reformat, pe str. Revoluţiei, pe str. Evreilor Martiri, pe str. Voinicenilor, etc.
Dl. consilier Matei:  - dacă aşa se pune problema, suntem pentru varianta II aşa cum este în material.
Dl. consilier Bakos: - înţeleg că vă retrageţi propunerea de amânare?
Dl. consilier Matei: - da
D-na consilier Ciotlăuş: - potrivit legii educaţiei naţionale, autoritatea publică locală, până la data de 30 ianuarie a.c., trebuia să aprobe deja reţeaua şcolară pentru anul viitor. Se pare că din nou nu ne-am făcut temele aşa cum trebuie. Propunerea mea, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, este ca toate cele trei variante, pentru că deja avem trei variante, să se supună individual la vot, iar la fiecare variantă să se specifice modificările aduse faţă de anul precedent, pentru ca atât consilierii cât şi opinia publică să afle acest lucru.
Dl. consilier Bakos: - stimaţi colegi, vă cer aprobarea ca dl. Oproiescu Florin care a înaintat o cere, să ia cuvântul. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru?
Majoritatea este de acord, domnule Oproiescu vă rog să vă încadraţi în 3 minute.
Dl. Oproiescu F.: -  domnilor consilieri, este pentru prima dată din 2008 când mă adresez consiliului local, fiindcă am fost şi eu consilier local timp de 8 ani.
Mă adresez dv. în calitate de director al Liceului Tehnologic „Aurel Persu”, o şcoală eminamente profesională, şi aşa cum spunea şi dl. Peti, aţi văzut că şi ministerul pune foarte mare accent pe reînfiinţarea şcolilor profesionale. Din această vară, s-a reînfiinţat şcoala profesională de  3 ani după 8 clase, şi cine nu are nota 5 la capacitate, nu are ce căuta la liceu. Din sondajul Inspectoratului, în jur de 130 de elevi vor trebui să opteze pentru şcoli profesionale. De aceea eu am venit să pledez cauza şcolii noastre din varianta II care are şi girul Inspectoratului Şcolar ca aviz conform, în  care noi să rămânem cu personalitate juridică. Încă din luna decembrie 2013 eu am înaintat către consiliul local un memoriu în acest sens, însoţit de nişte schiţe. Pentru un proiect cu fonduri europene în care solicitam să-mi fiţi parteneri, proiectul intitulat „Liceul Tehnologic Aurel Persu – campus şcolar profesional auto Tîrgu-Mureş. Cred că nu l-aţi văzut, nu o să-l recitesc, dar vreau să fac câteva precizări. D-na consilier Someşan a sesizat corect faptul că art. 22 alin 4 din Metodologia cifrei de şcolarizare pentru 2014-2015, prevede expres următorul aspect: obţinerea avizului conform al Inspectoratului şcolar este obligatorie. Asemenea vize sunt expres prevăzute de lege, iar lipsa lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate. În variantele din mape singura variantă care are acest aviz conform legii este varianta II în care Liceul Tehnologic Aurel Persu se regăseşte cu personalitate juridică.
Un alt aspect care ţine de şcoală este faptul că am sondat prin fişe jumătate din judeţ şi deja avem 204 opţiuni semnate de elevi, diriginţi şi directori de şcoli, care vor să vină la şcoala noastră începând cu anul şcolar viitor. Noi reprezentăm finalitatea învăţământului, noi nu producem şomeri, 70% din elevii şcolii noastre au un loc de muncă după absolvirea şcolii noastre. Mai mult, sunt unii care au făcut profesionala, au făcut liceul seral la noi şi apoi au făcut ori maistru electromecanic auto, ori chiar facultatea, pentru că noi am avut un program cu Universitatea Transilvania în care am avut şi grupă de ingineri, astfel încât avem societăţi care angajează absolvenţii noştri care au patroni care au terminat şcoala noastră. Eu cred că este nevoie de o astfel de şcoală şi trebuie să o întărim şi să o sprijinim. Oricum, am fost sprijiniţi de primărie şi consiliul local prin faptul că până acum ne-am desfăşurat activitatea bine, în condiţiile în care la noi conducerea auto este ca matematica la Papiu. Este prevăzut în programa şcolară şi am primit banii necesari pentru combustibil. Sper să-i primim şi în continuare.
Dl. consilier Bakos: - avem în mape două variante, propun să luaţi act de argumentele auzite.
Supun la vot variantele aşa cum sunt numerotate, şi anume, în prima fază varianta I.
Cine este pentru? - 9 voturi (Bakos L., Haller B., Karacsony E., Peti A., Jozsa T., Kikeli P., Torzsok S., Benedek I., Soos Z.)
Cine este împotrivă? – 7 voturi
Cine se abţine? -  6 abţineri
In această variantă, proiectul de hotărâre s-a respins.
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
D-na consilier Ciotlăuş: - fără propunerile din comisia de buget. Deci, varianta II exact cum ea este în mapă, cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar.
Dl. consilier Bakos: - supun la vot varianta II iniţială, iar dacă nu se aprobă, va fi varianta II cu completările comisiei de buget.
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Kikeli P., Soos Z.)
Cine se abţine? -  7 abţineri (Bakos L., Haller B., Karacsony E., Peti A, Jozsa T.,  Torzsok S., Benedek I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 7 abţineri.
Dl. Primar Florea: - nu am vrut să intervin înainte de vot, dar intervin acum şi o să intervin ulterior cu pixul. V-am rugat ca în momentul în care nu posedaţi anumite cunoştinţe să vă interesaţi, să cereţi date suplimentare, sau chiar, vă obligă şi legea, fiind în consiliile de administraţie să plecaţi la unităţile de învăţământ care credeţi că sunt absolut indispensabile. Pot fi şi unele din astfel de instituţii. Aceste unităţi de învăţământ au fost valabile într-o perioadă apusă când Tîrgu-Mureşul număra cu tot cu împrejurimi aproximativ 230 mii locuitori. 185 mii avea Tîrgu-Mureşul. La ora actuală, o spune inspectorul şef dacă cel prezent sau cel trecut nu au făcut declaraţii superficiale. Populaţia copiilor şi şcolilor a scăzut semnificativ. Nu mai vorbesc de anumite şcoli care şi-au schimbat total profilul în momentul în care dezinduastrializarea s-a produs şi în oraşul nostru. Totdeauna voi fi un om care voi susţine un învăţământ de calitate şi pe măsură a mai mult decât cea ce reprezintă Tîrgu-Mureşul actual şi să reprezinte atracţie şi arealul regional dar şi internaţional. Dacă vreţi să faceţi 5 licee cu acelaşi profil, vă spun că banii tot aceia sunt şi atunci dv. veţi hotărî dacă veţi ţine 5 unităţi de învăţământ cu aceeaşi bani sau sunt necesare doar două, bine finanţate şi bine îngrijite de primărie şi acesta este ca şi un principiu al autonomiei locale. Dacă consideraţi că într-adevăr trebuie să decidă ministerul sau plasele care se duc prin diverse cabinete, atunci vă înşelai, dar vă mărturisesc că nu voi accepta nici o clipă irosirea unor bani când pe ministerul educaţiei sau alte formule de acel gen nici nu interesează ce se întâmplă la Tîrgu-Mureş. Până când trebuie s ţin unităţi de învăţământ doar ca să aibă directori şi 4-5 profesori, să ştiţi că le luaţi banii celor care într-adevăr vor să facă lucruri de calitate. Şcoli cu acest profil sunt vreo patru. Şcoli de genul Liceului de chimie dacă vreţi să ţineţi inventaţi directori, directori adjuncţi şi tot ce doriţi dv. dar inventaţi şi copii. Vă rog numai cădeţi într-o plasă şi dl. director general este aici prezent, aceste date s-au înaintat primăriei în urmă cu 8 ani de zile şi se avertiza că populaţia oraşului scade, populaţia copiilor este în scădere şi trebuie să se reorganizeze învăţământul în Tîrgu-Mureş. Dacă vă asumaţi acest lucru dacă nu ordonaţi un studiu serios, şi nu lăsaţi aleatoriu sau subiectivismul din cadrul ministerelor care pentru voturi sunt în stare de orice. Eu spun d-lui director care văd că  a ieşit foarte liniştit afară. La dânsul sun 85 de copii şi sunt declaraţi 400. Controlul care l-a făcut primăria împreună cu inspectoratul au găsit aceste date. Dacă nu aveţi aceste date, chemaţi echipa din primărie care răspunde. Pentru mine este un caz jenant, eu nu vreau să sesizez instituţiile statului dar e datoria dv. ca membrii în consiliile de administraţie să verificaţi aceste lucruri. Nu vă mai întreb că proiectul de arte şi meserii, domnule Peti, mi-e foarte  drag şi vom porni reabilitarea lui. Nici o şcoală încă nu a intrat pe nici un program european, nu înghiţiţi găluşca care se serveşte acum pe nepregătite. De şcoli trebuie să avem grijă noi, reţeaua trebuie să o proporţionăm cu faţa spre viitor, dar dacă credeţi că trebuie să ducem după noi numai pentru faptul de a fi cineva director, vă înşelaţi pentru că luaţi banii de la ceilalţi copii.
Dl. consilier Pui: - în calitate de profesor am o întrebare pentru dl. primar, îmi pare rău că a ieşit, dacă consideră prioritar în Tîrgu-Mureş închiderea şcolilor, având în vedere că Liceul de Chimie s-a închis iar atelierele de la Liceul Electromureş ştim bine că s-au vândut.
D-na consilier Cioltăuş: - un obicei cam prost al d-lui primar când cineva doreşte să-i adreseze întrebări, dânsul fuge de răspundere. Referitor la acelaşi subiect şi la spusele d-lui Primar, în sarcina consiliului local este administrarea unităţilor de învăţământ, respectiv a clădirilor, a imobilelor şi bunurilor din unităţile de învăţământ. În sarcina Inspectoratului Şcolar şi a Ministerului este organizarea reţelei şcolare. Consiliul local nu are atribuţii în modificarea reţelei şcolare.
D-na consilier Roman: - îmi permit pentru prima dată în viaţa mea să răspund în locul d-lui primar, chiar dacă dânsul nu e ai ci ca să-mi acorde ok-ul să răspund. Nu sunt profesor, ci mamă a doi elevi care vor urma şcoli şi vor urma în continuare. Şi eu am urmat multe şcoli, una o urmez în continuare. Sunt convinsă că nu demagogia este cea care  va salva România, scuzaţi-mi rima de prost gust, poate. Nu demagogia, ci fapta şi lucrurile gândite aşa cum trebuie, nu întrebările retorice care sunt puse doar de demagogie.
Punctul nr. 6 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Diko Agro S.R.L. a terenului în suprafaţă de 15,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Roman I., Urcan Gh.)
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul nr. 7 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind delegarea efectuării procedurilor de închiriere şi concesionare a unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş, către Instituţia Primarului:
Dl. consilier Bakos: - este oarecum legat de ce a fost înainte, stabilim nişte limite ca să nu mai dezabtem teme similare cum a fost punctul precedent.
D-na consilier Ciotlăuş: - proiectul de hotărâre care ne este pus în mape contravine prevederilor legale şi anume, contravine Legii 219/1998  privind regimul concesiunilor, respectiv art. 3 în care această atribuţie este în exclusivitate a consiliului local şi ea nu poate fi delegată  de către consiliul local domnului primar. De asemenea, tot proiectul de hotărâre nu prevede  referitor la Legea 215/2001 şi atribuţiile consiliului local, nu prevede art. 36 alin. 2 lit.c, în ceea ce priveşte atribuţiile privind administrarea domeniului public sau privat al comunei oraşului şi municipiului care nu poate fi delegată primarului. Atribuţiile primarului sunt specificate de asemenea în Legea 215/2001.
Dl. consilier Jozsa: - noi am dori să păstrăm aceeaşi procedură care în anii anteriori, era vorba de concesiune până în 10 mp, acelaşi lucru şi pe procedura de închiriere, dar să se menţioneze fără spaţii verzi. Spaţiul verde totdeauna trebuie să treacă de comisia de avizare, respectiv de consiliul local.
Dl. consilier Bakos: - referitor la aspectele legale, nu comentaţi. Urmează, în cazul în care comitem vreo neregulă, hotărârea respectivă să fie atacată sau să nu fie vizată de dl. prefect.
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta originală fără propunerea d-lui Jozsa.
Cine este pentru? – 7 voturi (Maior C., Roman I., Moldovan C., Urcan Gh., Matei D., Fărcaş I., Gujan L.)
Cine este împotrivă? – 11 voturi
Cine se abţine? – 4 abţineri (Jozsa T., Peti A., Kikeli  P., Torzsok S.)
In această variantă proiectul de hotărâre a fost respins.
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta  propusă de dl. Jozsa, 10 mp şi fără ca aceşti 10 metri să intre în spaţiul verde, deci fără afectarea spaţiilor verzi.
Cu aceste completări, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 11 voturi
Cine este împotrivă? – 6 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O., Someşan C.)
Cine se abţine? – 5 abţineri (Roman I., Moldovan C., Matei D., Fărcaş I., Gujan L.)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Dl. Primar Florea: - vă mulţumesc, domnilor consilieri, că m-aţi scos de sub o incidenţă şi aşa reclamaţiile continuu se fac, pentru că unii asta fac, dar vă aduc aminte un singur lucru, ca să înţelegeţi ce înseamnă administraţia, pentru unii. În 2003 funcţiona o hotărâre de consiliul local care tot dv. o mare parte aţi hotărât, primarul de atunci avea dreptul să dea prin dispoziţie de primar, conform legii, 50 mp. Erau dispoziţii de primar verificate de Prefectură şi supuse tuturor incidenţelor instituţiilor din această ţară. Vi s-a părut atunci, probabil că nu eram destul de matur în administraţie şi aţi ridicat acea obiecţie. Vă mulţumesc frumos. Nu am suferit nicio clipă 11 sau 12 ani  fără această problemă. Dar vă puneţi într-o mare dificultate, pentru că sunt o serie de lucruri pe care nici nu le ştiţi şi nici nu le bănuiţi, dar mi-ar părea rău ca o parte dintre dv. să gândiţi după modul de educaţie al unora. Instituţiile statului sunt cele care trebuie să vegheze asupra şi nu consiliu local, dar puneţi în mare dificultate o serie de lucruri care trebuie să se întâmple cu rapiditate şi care sunt prin dispoziţie de primar, iar dispoziţia de primar se supune controlului de legalitate din partea  prefectului şi nu mai vorbesc de instituţiile statului. Nu aţi dat-o, foarte bine. Probabil o vă concentraţi foarte des în momentul în care veţi avea foarte multe materiale de acest fel.
Dl. consilier Bakos: - materialul nu a trecut, vă sugerez să refaceţi materialul, pentru că ne legăm unde nu trebuie. Trebuie să găsim o soluţie ca să respectăm şi legea şi să ne debarasăm de nişte lucruri aproape inutile.
Punctul nr. 8 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală pe parcelar existent", str. Constandin Hagi Stoian, nr. 2D Proprietari - Beneficiari: Luca Dan Viorel şi Luca Dan Camelia:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 9 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - studiu de amplasament în vederea construirii unei case de locuit, garaj, utilităţi şi împrejmuire,  Strada EDEN, f.nr."Proprietar- Beneficiar:  Chebuţ Ioan şi Chebuţ Olivia-Angela:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 10 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD -  studiu de amplasament pentru construire casă de locuit", Strada 22 Decembrie 1989, nr. 57 Proprietari - Beneficiari: Pasztor Vilmos şi Pasztor Marta Irma:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
 Punctul nr. 11 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian  f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la ŞTEFAN FLORIN:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 12 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian  f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la ŞTEFAN FLORIN:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 13 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale:
Dl. consilier Bakos: - este vorba despre lista obişnuită pe care o primim lunar, cu privire la facilităţile fiscale.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 14 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş a d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia:
Dl. consilier Bakos: - fiind vorba despre o temă care vizează o persoană, în mod concret pe d-na viceprimar Ciotlăuş, vă propun să se voteze prin vot secret. Rog executivul să pregătească buletinele de vot.
D-na consilier Ciotlăuş: - nu cred că este cazul să mai redau faptul că acest proiect este nu numai ilegal, ci şi imoral, şi nu conţine nici măcar elemente cuprinse în reglementările legale cu privire la normele de editare a documentelor legislative, iată că suntem la un moment dificil, un moment plin de semnificaţii, emoţional, savuros pentru unii dintre noi, şi nu în ultimul rând un moment foarte responsabil pentru noi toţi cei din plenul consiliului.
Înainte de a mă adresa colegilor consilieri şi plenului, cu privire la acest proiect, îmi aduc aminte că în urmă cu doi ani de zile am fost aleasă în această funcţie şi vă mulţumesc tuturor celor care la acel moment mi-aţi acordat încrederea în a fi aleasă în această funcţie. De asemenea, vă mulţumesc tuturor de sprijinul şi colaborarea de care m-am bucurat în perioada acestui mandat, un mandat dificil, pe care îl cunoaşteţi cu toţii, un mandat interzis chiar, un mandat de multe ori subminat de către unii, dar un mandat în care am fost mânată de o simplă idee elementară, dar foarte puternică, aceea de a crede că voi putea juca un mic rol în schimbarea în bine a acestei comunităţi. Evident, totul depinde de ceea ce vom face cu toţii de acum înainte, ne priveşte cu alarmantă atenţie întreaga comunitate atât română cât şi maghiară, trebuie să facem o alegere, alegere care nu se referă la un singur om, vreau să se înţeleagă foarte clar, nu este vorba de persoana fizică Ionela Ciotlăuş. Este vorba de un viceprimar în funcţie, care poate fi oricare dintre noi sau situaţie în care putem ajunge oricând oricare dintre noi. Este vorba de o alegere pentru această comunitate, nu pentru un om. Evident suntem în faţa alegerii, avem două opţiuni, două variante: fie ne întoarcem în trecut, rămânem cramponaţi şi plafonaţi aşa cum am fost timp de 14 ani, captivi şi dominaţi de servilism şi nu vreau să dezvolt mai mult acest cuvânt, fie încercăm sub sloganul ideii utopice probabil  de a schimba ceva în bine în această comunitate, şi mergem împreună înainte. Eu nu pot decât să vă întind mâna amical, să vă mulţumesc din nou tuturor pentru colaborare, inclusiv colegilor din executivul primăriei, colegi cu care chiar dacă uneori am avut divergenţe sau nemulţumiri, le mulţumesc pentru că unii dintre ei au înţeles să colaboreze cu viceprimarul municipiului chiar şi împotriva deciziei primarului de a le interzice această colaborare. În continuare vă invit să votăm fiecare după cum îi dictează conştiinţa şi nu în ultimul rând demnitatea pe care o avem fiecare şi interesele târgumureşenilor.
Dl. consilier Pui: - referitor la adresa ONG-ului „Tîrgu-Mureşul Democratic”, căreia i-am dat citire că a adunat 900 de semnături şi dl. primar nu a vrut să răspundă, dat totuşi să nu ignore, vrea să ignore 900 de semnături, 900 de oameni.
D-na secretar Cioban: - domnilor consilieri, buletinul de vot este făcut aşa cum votaţi în mod obişnuit electronic, Da, Nu Abţinere. Aveţi pe pagina 2 cele trei coloane, vă rugăm să vă exprimaţi votul clar şi concis.
D-na consilier Karacsony: - doresc să întreb, se trece X în rubrica în care
Dl. consilier Bakos: - se trece Da sau Nu.
D-na secretar Cioban: - doamna consilier, aşa cum aveţi în faţă acest buletin în care scrie da nu abţinere, respectaţi acest lucru. Scrieţi da, nu abţinere. Exact cum aveţi în faţă pe aparatul de vot. Trebuie să faceţi într-un fel unitar, haideţi să convenim. Dacă vreţi să votaţi da, scrieţi da şi la celelalte trageţi linii. Dacă vreţi să votaţi nu, scrieţi nu şi la celelalte trageţi linii.
Dl. consilier Bakos: - vă rog să vă îndreptaţi către cabina de vot şi comisia de validare să se pregătească pentru verificarea corectitudinii votului.
D-na secretar Cioban: - membrii comisiei de validare sunt: Peti Andrei, Karacsony Erdei Etel, Roman Ioana, Matei Dumitru şi Pui Sebastian.
Dl. consilier Sabău: - pentru noi cei din opoziţie, vreau să fie foarte clar, cum ar suna vot contra, nu?
Dl. consilier Bakos: - am spus că liniuţă trecem. Participăm cu toţii la numărătoarea voturilor, inclusiv la alegerile locale. Votul trebuie să fie clar evident exprimat. Dacă e Da, dacă e X să fie în pătrăţelul corect. Se poate scrie Da sau x, în rest, celelalte două pătrăţele lăsaţi-le în pace, sau linie.

PAUZĂ
Dl. consilier Bakos:  - procesul verbal încheiat de către Comisia de validare, va fi citit de către  d-na consilier Karacsony.
D-na consilier Karacsony: - doamnelor şi  domnilor consilieri, cu ocazia numărării voturilor, comisia de validare a constatat că au existat 22 de buletine de vot, toate voturile au fost valide, iar din numărarea voturilor, au rezultat următoarele:  16 voturi pentru, 5 voturi contra şi o abţinere.
Dl. consilier Bakos: - vă mulţumesc, doamna consilier, în consecinţă hotărârea a fost adoptată.
Punctul 15 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind alegerea unui Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Bakos: - vă rog să faceţi propuneri în acest sens.
D-na consilier Roman: - propunerea ce vine din partea grupului PDL este dl. Maior Claudiu.
Dl. consilier Sabău: - PSD îl susţine pe dl. Lucian Loghin.
Dl. consilier Bakos: - domnilor Maior şi Loghin, acceptaţi propunerile?
Dl. consilier Loghin: - da.
Dl. consilier Maior: - da.
Dl. consilier Bakos: - ca urmare, rog executivul să întocmească buletine de vot cu numele celor doi consilieri nominalizaţi. Propun o pauză de cinci  minute.
Dl. consilier Pui: - nu vreau să contrazic, dar nu ştiu dacă sunt bune propunerile. Trebuie să ne gândim că dl. Maior Sergiu Claudiu, conform Raportului ANI este incompatibil, potrivit raportului de evaluare din data de 6 septembrie 2013, pentru că a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor având un contract PFA încheiat cu Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş. Există un litigiu nedefinitivat. La ANI mai există două rapoarte în cercetare, unul cu Siletina şi unul privind al doilea contract pe care îl are dl. Maior cu Primăria pe persoană fizică autorizată şi pe specimenul de semnătură. Trebuie să vă gândiţi foarte bine.
D-na secretar Cioban: - până la proba contrarie, există în drept un principiu şi anume  acela al nevinovăţiei şi că din câte cunosc eu, instanţele judecătoreşti, în speţă Curtea de Apel s-a pronunţat în sensul admiterii cererii dl. Maior, urmează ca această sentinţă să fie motivată şi sigur, urmează căile de atac care se prevăd de lege. Până când acest proces nu se termină definitiv şi irevocabil, nu putem vorbi de alte condiţii de neîndeplinit de dl. Maior Claudiu.
Dl. consilier Bakos: - propun o pauză până se întocmesc buletinele de vot.

PAUZĂ

Dl. consilier Bakos: - vă rog să împărţiţi buletinele de vot, comisia de validare să fie pregătită, votăm tot aşa, pentru candidatul care  are opţiunile dv. se trece Da, respectiv la celălalt candidat se trece linie. Ceea ce este important, opţiunea să fie evidentă. Vă rog să vă îndreptaţi către cabinele de vot.

PAUZĂ

Dl. consilier Bakos: - doamnă Karacsony, vă rog să daţi citire procesului verbal de numărare a voturilor.
D-na consilier Karacsony: - doamnelor şi  domnilor consilieri, cu ocazia numărării voturilor, pentru alegerea unui viceprimar, Comisia de validare a constatat că au existat 22 de buletine de vot, toate voturile au fost valabile, pentru dl. Maior Claudiu Sergiu s-au înregistrat 16 voturi valabile, iar pentru dl. Loghin Lucian Mircea 6 voturi valabile.
Dl. consilier Bakos: - vă mulţumesc, hotărârea a fost adoptată cu aceste voturi. Urmează ca viceprimarul nou ales să depună Jurământul, după care îi dăm cuvântul d-lui Pui.
Dl.  Maior Sergiu Claudiu depune Jurământul.
Dl. consilier Pui: - am o întrebare pentru dl. Maior, dacă fiind ales viceprimar are decenţa să ocupe biroul de viceprimar de pe str. Gh. Doja nr. 9?
Dl. consilier Loghin: - îl felicit pe contracandidatul meu dl. Maior, îi doresc succes în activitate.
Dl.  Primar Florea: - domnilor consilieri vă mulţumesc că aţi făcut un gest banal azi, dar cât se poate de responsabil, pentru că a schimba un viceprimar azi nu e nici un fel de mare scofală, ci este un mare semn de întrebare în momentul în care se poate ajunge aici. Nu comentez cum se poate ajunge aici pentru că sunt vicii ale legii dar în acelaşi timp sunt umplute aceste vicii ale legii cu confuzia teribilă pe care o fac unii consilieri care cred că partidul trebuie slujit înainte de oraş. Cea ce înseamnă jurământul, a jura să respecţi Constituţia şi legile ţării, nu ştiu dacă şi aici nu ar trebui să intervină şi legislativul pentru că ar însemna să te duci într-o parte a ilegalităţii. A respecta Constituţia şi legile, este un lucru normal, nu trebuie să fie nimic spectaculos, dau „cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tîrgu-Mureş”, analizaţi dv. din aproape 500 şi ceva de hotărâri de consiliu, în care câţiva consilieri, 2-3, continuu au spus Nu. Şi atunci veţi înţelege o dată pentru totdeauna de ce unii consilieri care vor să slujească partidul, vor avea întotdeauna birourile sub flamurile partidelor, iar cei care înţeleg că acest jurământ trebuie şi respectat, atunci vor lucra alături de primar. Vă mulţumesc pentru că nu aţi făcut decât un gest care vine prea târziu pe undeva, înseamnă foarte mult de lucru şi o să vedeţi, iar dacă cei doi viceprimari fac echipă, într-adevăr primarul are timp să se ocupe de problemele mult mai importante, ceea ce înseamnă colaborări interjudeţene regionale, colaborări în sensul binelui locuitorilor. Vă mulţumesc, de lucru este cât încape, iar faptul că a mai ocupat această funcţie, nu e nici un fel de lucru spectaculos, ci pur şi simplu trebuie să-şi vadă de treabă pentru ce încredere i-aţi acordat.
Dl. consilier Ciotlăuş: - înainte de a lua cuvântul la punctul următor, aş vrea să-i cer drept un gest banal dar onest d-lui primar, să-şi ceară scuze în faţa consiliului local faţă de declaraţiile mincinoase pe care în cursul săptămânii trecute le-a dat presei în ceea ce priveşte învinovăţirea unei treimi din consiliul local care ar fi semnat retragerea sprijinului subsemnatei şi schimbarea ei din funcţie. Consider un act de demnitate şi onoare din partea unui edil.


Punctul nr. 16 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind amplasarea Statuii Scriitorului „Suto Andras”:
Dl. consilier Ciotlăuş: - în ceea ce priveşte punctul 16, sunt două variante, şi aş vrea să fac referire la cea de-a doua variantă pentru că mă gândesc că aceasta va fi cea care o vom dezbate. Executivul ar fi trebuit să ne pună în mapă şi H.C.L. nr.  297/2013 pentru a fi în cunoştinţă de cauză. De asemenea, la art. 2 este necesar a se completa, prin delegarea de competenţă, aceste locaţii vor fi propuse spre aprobare Consiliului local. Repet,  noi nu putem să delegăm competenţă acestei comisii de a alege în locul Consiliului local. Da, dânşii se vor ocupa de identificarea locaţiilor posibile, iar apoi vor reveni în plenul consiliului local, iar consiliul local trebuie să hotărască asupra acestor competenţe.
Aş vrea să fac o mică remarcă, acesta este primul punct de pe ordinea de zi a trocului care s-a realizat între PDL şi UDMR, vorbim aici de interese care nu au legătură în niciun fel cu cetăţenii din Tîrgu-Mureş, această statuie categoric nu va duce bunăstarea cetăţenilor nici maghiari şi nici români şi de asemenea aş vrea să vă spun că în 2 ani de mandat de când am fost aleasă viceprimar şi până nu de mult, nu am întâlnit nicio persoană din Tîrgu-Mureş, am avut sute de audienţe, care să ceară amplasarea unei statui pe bani publici. În, schimb am avut în audienţă persoane care să ceară dreptul la bursele şcolare, care nu au fost achitate, am avut persoane care cer locuinţe sociale, am avut persoane care cer în Tîrgu-Mureş multe lucruri prioritare, care se pare că în acest troc politic nu se regăsesc. Şi m-aş fi aşteptat nu de la PDL, că cunoaştem modul de acţiune de atâţia ani încoace, dar de la UDMR m-aş fi aşteptat ca pe această ordine de zi a trocului politic să existe şi ceva în interesul cetăţenilor din Tîrgu-Mureş.
D-na consilier Karacsony. – referitor la varianta II, aş dori să se rectifice data Hotărârii Consiliului local nr. 297/2013 în primul articol apare 24.20.2014 în al doilea articol 24.10.2014, să se rectifice data corectă. Este anul 2013.
Dl. consilier Sabău: - în cursul acestei dimineţi a fost depusă la Registratura Primăriei şi a ajuns şi în mapele consilierilor locali, o cerere în temeiul Legii nr. 52/2003, cu privire la transparenţa decizională a autorităţii publice locale din Tîrgu-Mureş. Conform acestei legi, respectiv art. 6 alin 7, în condiţiile în care un ONG depune o cerere prin care solicită să se efectueze o dezbatere publică cu privire la un proiect care urmează să fie supus atenţiei votului consilierilor locali, atunci autoritatea publică locală trebuie să asigure această procedură, în caz contrar neasigurând procedura de dezbatere publică, această hotărâre de consiliu local fiind nulă. Ori procedura instituită de Legea nr. 52/2003, modificată prin Legea nr. 281/2013, ar trebui respectată şi cu privire la acest proiect de pe ordinea de zi, indiferent de voinţa, decizia prealabilă la nivel de negociere. Astfel, eu cred că acest proiect trebuie să fie amânat, trebuie făcută dezbaterea, dezbaterea trebuie făcută aşa cum o cere legea, noi de asemenea am propus printre alte persoane care trebuie să fie prezente la dezbatere, să se prezinte şi istorici de marcă, precum şi alte persoane care au cunoştinţă despre tovarăşul Suto Andras. Nu vreau să discut neapărat pe fondul, dacă se impune voi ajunge şi la această discuţie, nu vreau neapărat să discut pe substantivul propriu, adică tovarăşul Suto Andras, tovarăş pentru că a fost membru al Partidului Muncitoresc Român. Eu cred că procedural trebuie amânat materialul  până se termină dezbaterea publică.
Dl. consilier Bakos: - haideţi să nu discutăm despre persoana, s-a cerut din partea d-lui coleg Sabău, amânarea.
Dl. consilier Benedek: - domnule primar, viceprimar, colegi consilieri, eu rămân stupefiat. Acum probabil că nu sunteţi informaţi, probabil că nu ţineţi şedinţe de comisie, aici nu este vorba de tovarăş, este un scriitor recunoscut în lume care are o grămadă de statui în România, numai la Tîrgu-Mureş nu are. Am hotărât de vreo trei ori, am şi alocat teren, de fapt acum este o realocare. A fost de două ori alocat teren, este o realocare după ce am avut această opinie că totuşi trebuie să punem tot mai multe statui. Dacă umblaţi prin lume, o să vedeţi că Tîrgu-Mureşul în acest sens suferă. Are nişte statui puţin reuşite, puţine şi eu nu cred că ar fi bine să începem discuţii despre un om care a adus ca scriitor cinste oraşului. Dacă Tîrgu-Mureşul este cunoscut, atunci este cunoscut şi datorită acestui scriitor.
Dl. consilier Bakos: - procedural se va întâmpla următorul lucru. Voi supune la vot mai întâi propunerea de amânare, conform solicitării d-lui Sabău, în cazul în care nu se amână, urmează varianta iniţială şi a treia variantă cu modificările propuse de d-na Ciotlăuş.
Dl. consilier Pui: - dl. Benedek spunea că a fost de trei ori acest proiect de hotărâre, de ce dl. primar nu a pus în executare aceste hotărâri şi de ce la art. 4 aţi retras responsabilitatea d-lui primar, că nu apare în proiectul de hotărâre?
D-na consilier Roman: - pentru că acest punct suscită atât de multe discuţii şi datorită faptului că există a doua variantă, colegii din presă neavând acces la această informaţie, vă rog să citiţi varianta II înainte de a supune la vot amânarea conform regulamentului. E un material care l-am dezbătut noi cei care am citit a doua variantă, ceilalţi au informaţii trunchiate.
D-na consilier Ciotlăuş: - audienţa nu cunoaşte prevederile HCL nr. 297/2013.  Noi în varianta II venim cu o modificare la HCL 297/2013 pe care audienţa nu o cunoaşte.
Dl. consilier Bakos: - citesc varianta II.
Art. 1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 297/24.10.2013, în sensul că termenul de comandare a studiului se stabileşte pentru data de 26 mai 2014.
Art. 2. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 297/24.10.2013 se modifică, urmând a avea următorul conţinut:
„Locaţiile pe care se vor amplasa statuile, inclusiv a scriitorului Sütő András, vor fi stabilite de Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, împreună cu Arhitectul şef al Municipiului Tîrgu Mureş, până la data de 31 iulie 2014”. Acesta este articolul solicitat de d-na Ciotlăuş să se însereze sintagma „să fie vizată de consiliul local
Art. 3. Pe data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local municipal nr. 377/2009 privind aprobarea amplasării bustului scriitorului Sütő András în Piaţa Mărăşti, Tîrgu Mureş.
Art. 4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi Arhitectul şef al Municipiului Tîrgu Mureş”.  S-a solicitat să se însereze „şi Primarul Municipiului Tîrgu-Mureş”.
Aceasta este varianta II a hotărârii în discuţie.
Supun la vot propunerea d-lui Sabău, amânarea.
Cine este pentru? – 6 voturi  (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O., Someşan C.)
Cine este împotrivă? – 13 voturi
Cine se abţine? – 3 abţineri (Benedek I., Urcan Gh., Fărcaş I.)
Proiectul de hotărâre nu s-a amânat.
Urmează să vă exprimaţi prin vot asupra variantei din mape, varianta II la varianta iniţială. Varianta II din mape, fără modificările d-nei Ciotlăuş şi d-lui Pui.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? – 6 voturi (Ciotlăuş I, Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O., Someşan C.)
Cine se abţine? – 1 abţinere  (Urcan Gh.)
Proiectul de hotărâre în această variantă a fost respins.
D-na secretar Cioban: – din cauza art. 2 care are în vedere delegarea de competenţă în ceea ce priveşte stabilirea locaţiilor pentru viitoarele statui, unde trebuie 16 voturi. Nu discutăm despre realocare numai pentru dl. Suto, discutăm despre statui în Piaţa Teatrului; cu tot respectul.
Dl. consilier Bakos: - urmează să vă supun votului varianta completată cu d-na Ciotlăuş şi dl. Pui, în sensul că se înserează la executare şi dl. Primar, respectiv locaţiile vor trece în faţa Consiliului local. D-nă Ciotlăuş, am reţinut bine propunerile? Sper că da, de vreme ce nu este atentă.
Vă rog să votaţi varianta îmbunătăţită cu propunerile d-nei Ciotlăuş şi d-lui Pui.
D-na consilier Ciotlăuş: - îmi retrag propunerea...
Dl. consilier Maior: - propun fără varianta d-lui Pui, doar cu delegarea către Arhitectul şef şi comisia de urbanism, inclusiv primarul, aşa cum s-a cerut.
Dl. consilier Bakos: - urmează varianta III cu modificările d-lui Maior, în sensul că se împuterniceşte şi dl. Primar pentru executarea acestei hotărâri.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? – 6 voturi  (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O., Someşan C.)
Cine se abţine? -
Hotărârea a fost adoptată cu  16 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.
Punctul nr. 17 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe trimestrul I 2014:
Dl. consilier Bakos: - materialul a fost dezbătut în comisie.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 3 abţineri (Ciotlăuş I., Sîmpălean D., Pui S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi 3 abţineri.
Punctul nr. 18 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2014:
D-na consilier Ciotlăuş: - referitor la acest proiect de hotărâre, aş dori o informare, l-am văzut în sală pe dl. director Moldovan, să ne spună la ora aceasta câte locuinţe sunt neocupate în acel bloc de pe Bd. Pandurilor. De asemenea, să ne răspundă la întrebarea dacă sumele încasate din chirie au fost rezervate pentru plata ratelor care începând cu luna august municipalitatea datorează, iar consiliul local şi-a luat această obligaţie de a rambursa un milion de euro din acest contract. Vreau să vă aduc aminte că în bugetul iniţial pentru anul 2014 nu am fost cuprinsă nicio sumă pentru rambursarea acestui împrumut.
Dl. consilier Bakos: - s-a solicitat răspuns, domnule Moldovan.
Dl. Moldovan Ovidiu: - răspund după ce mă informez exact câte apartamente sunt libere. Dau un răspuns în scris pentru următoarea şedinţă.
Dl. consilier Bakos: - urmează să primiţi răspuns scris.
D-na consilier Roman: - am o întrebare către d-na director economic, am văzut în varianta II o parte dintre propunerile făcute de comisie, ca fiind trecute şi voiam să întreb dacă la comisia de comerţ şi servicii publice  a fost o propunere făcută din partea mea, de creştere a bugetului pentru fundaţiile care se ocupă de copiii cu dizabilităţi, la nivelul sumelor de anul trecut, şi dacă această propunere a fost în cele din urmă trecută în rectificare sau nu, nevăzând-o în notă.
D-na Kiss Imola: - conform solicitării comisiei de buget, la fiecare capitol şi subcapitol suplimentările s-au aprobat numai la nivelul cheltuielilor efectuate în anul trecut. Astfel şi în acest subcapitol am respectat acest principiu. Urmează ca în următoarea perioadă să mai analizăm aceste probleme.
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Peti A.)
Punctul nr. 19 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 127/2013 referitoare la atribuirea locuinţelor achiziţionate, situate la Bulevardul Pandurilor nr. 46 – Municipiul Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Bakos: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 1 abţinere (Jozsa T.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu au votat d-nii consilieri Peti A., Haller B., Maior C.)
Punctul nr. 20 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în ce priveşte terenul în suprafaţă de 400 mp din Tîrgu Mureş str. Budiului f.n.:
Dl. consilier Bakos: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 4 abţineri (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Sabău O.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru şi 4 abţineri.
(Nu au votat d-nii consilieri Peti A. şi Haller B.)
Urmează să stabilim o comisie şi vă rog să faceţi propuneri în acest sens; 3 consilieri.
A fost propus dl. Fărcaş Ioan, dânsul fiind primul numit, dacă nu aveţi obiecţii e preşedintele comisiei, dl. Pui Sebastian – membru şi dl. Torzsok Sandor.
Cu aceste completări, vă rog să votaţi încă o dată proiectul.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 3 abţineri (Loghin L., Torzsok S., Pui S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri.
(Nu au votat d-nii consilieri Peti A., Haller B.)
Punctul nr. 21 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale privind înfiinţarea şi organizarea comisiei de eliberare a acordului unic şi instituirea unei taxe în acest sens:
Dl. consilier Bakos: - materialul nu are viză de legalitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 10 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Bakos L., Maior C., Karacsony E.)
Cine se abţine? – 4 abţineri (Benedek I., Matei D., Jozsa T., Soos Z.))
Proiectul de hotărâre a fost respins.
(Nu au votat d-nii consilieri Peti A., Haller B., Roman I., Urcan Gh., Sabău O.)
D-na consilier Ciotlăuş: - vreau să precizez faptul că această iniţiativă a pornit de la ideea de a prescurta termenele de eliberare a autorizaţiei de construcţie care azi în Tîrgu-Mureş durează până la 2 ani. Într-adevăr, comisia de acorduri unice nu mai este reglementată prin normele privind aplicarea Legii 51  privind eliberarea autorizaţiilor de construire, în schimb, ceea ce legea nu interzice, este permis. Cred că pentru locuitorii din Tîrgu-Mureş, aşa cum am făcut un raport în urma faptului că am văzut că nu am obţinut viza de legalitate şi raportul de specialitate al d-nei arhitect a fost oarecum negativ, am solicitat printr-un nou raport să identifice soluţiile necesare pentru ca aceste termene să se scurteze şi oamenii să obţină la timp aceste autorizaţii.
Dl. consilier Bakos: - urmează să se reanalizeze situaţia şi va intra la vot.
Punctul nr. 22 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind realizarea investiţiilor prevăzute în contractul de concesiune nr. 5/15.01.2008 de către operatorul S.C. Salubriserv S.A.
Dl. consilier Bakos: - materialul nu are viză de legalitate.
D-na consilier Ciotlăuş: - având în vedere problema deosebit de importantă a acestui oraş în ceea ce priveşte containerele de preluare a deşeurilor menajere, criza acestor containere care ne afectează, în preajma cartierelor zac străzile de gunoaie datorită nedimensionării corecte a containerelor. Trebuie să atrag atenţia colegilor consilieri locali, asupra faptului că în urmă cu doi ani sau luat nişte hotărâri de consiliu local prin care s-a suspendat obligativitatea operatorului de a investi în aceste containere şi platforme de colectare a deşeurilor. Consiliul local trebuie să revină asupra acelor hotărâri, deoarece Curtea de Conturi a constatat în raportul de control că acea hotărâre era ilegală, nu era permisă, chiar dacă o parte din sume au fost recuperate, acele sume până în acest moment executivul nu le-a investit în domeniul salubrăzării. Se vede foarte clar acest lucru din criza în care ne aflăm pe partea de salubrizare şi atunci consiliul local trebuie să decidă ca acele sume să aibă ca şi destinaţie clară partea de investiţii necesară în salubrizare. Asta prevedea şi caietul de sarcini iar noi nu putem permite ca executivul chiar dacă recuperează de la Salubriserv şi până în acest moment a recuperat parţial nu integral suma, cu toate că Salubriservul intră în insolvenţă şi s-ar putea să nu mai putem recupera diferenţa de sumă, trebuie ca acest consiliu local să decidă destinaţia acelor sume. În acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre.
Dl. Primar Florea: - domnilor consilieri, dacă săptămâna mare aţi făcut un gest normal, nu ştiu de ce e determinat, eu vă spun că a fost doar un gest de normalitate, vă rog nu mai acceptaţi atâta ticăloşie, că se duce de la nivel naţional, coboară şi în această sală. Câte minciuni am auzit exact în două expresii, vă dezonorează acest lucru dacă mai asistăm la un mod patologic de a se pune problema. Am stat să ascult că în doi ani se dau autorizaţii în acest oraş. Spre liniştea  arhitectului şef, să-şi întrebe şeful de partid în cât timp a avut autorizaţia de construcţie.
D-na consilier Ciotlăuş: - în 2 ani.
Dl. Primar Florea: - a spune că nu ştiu ce probleme nu se fac şi exact gunoaiele în cartier, vă rog nu mai acceptaţi atâta mocirlă în care vrea să ducă acest consiliu. Şi aşa a venit mult prea târziu după 2 ani în care am înghiţit atâta murdărie, care, sigur, o poţi lua să o constaţi o anumită perioadă, dar a accepta în continuare acest comportament, părerea mea că o să vă invit în altă sală de consiliu pentru discuţii normale, civilizate, şi ceea ce este acest oraş. Cred că trebuie să ţinem la acest statut decât să cădem într-o mocirlă care e foarte greu să o accepţi. Să spui asemenea aberaţii, o tiradă de minciuni, este o jignire la adresa inteligenţei noastre şi doamna are mare dedicaţie în a crea aceste tensiuni şi aceste mocirle în consiliu. Mi-e foarte greu să stau să asist, îmi pun toată priceperea într-adevăr în a face ceva în acest oraş.
Banii sunt recuperaţi în totalitate de la Salubriserv. Nu avem nicio treabă cu societatea ce probleme are. Să spui că intră în insolvenţă şi nu ne recuperăm banii, iată altă minciună scoasă de o  manieră impardonabilă.
Dl. consilier Bakos: – veţi avea drept la replică.
D-na consilier Roman: - tot la regulament voi face şi eu referire, mă voi referi la punctul pe care-l discutăm acum cu Salubriservul, strict sub forma formei materialului procedural, nu al fondului. Dacă remarcaţi, la pagina de semnături a comisiilor, după cum ştiţi regulamentul prevede că dacă un material nu are parte de cel puţin 3 avizări ale comisiilor, el  nu mai intră în plen. Din punctul meu de vedere, acest material nu ar fi trebuit pus în mapele noastre pentru că prima comisie, cea de buget, spune conform comisiei de urbanism. Comisia 2 nu avizează materialul. Comisia 3 – 2 voturi nu, 1 – da, logica vă spune dacă e avizat sau nu materialul. Comisia 4 cere condiţionare de viză juridică, viză juridică ce nu există. Prin urmare acest material nici nu trebuie să-l discută,. Discutam doar de procedural.
Referindu-mă la celălalt, o frază extrem de scurtă şi îmi voi cântări bine cuvintele. Această sală precum orice alt spaţiu public sau privat în îngăduinţa proprietarilor din România, suportă tot felul de declaraţii şi este libertatea fiecăruia dintre noi să luăm cuvântul şi să vorbim în această sală. Rugămintea mea personală adresată tuturor celor care ne folosim de acest drept zilnic, este ca atunci când facem afirmaţii, să încercăm şi să reuşim să aducem în sprijinul nostru dovezi şi argumente, acestea fiind făcute nu doar prin tumultul cuvintelor şi poate unele cuvinte nu alese tocmai corect, ci prin dovezi scrise. Dacă într-adevăr ceea ce spunem este adevărat. Altfel, doar ne folosim de un drept pe care doar îl chinuim folosindu-ne. Revenind la material, nici nu ar trebui supus la vot pentru că acel folosit de noi regulament, nu prevede acest material.
D-na secretar Cioban: - data trecută s-au discutat exact aceleaşi subiecte, de ce nu le-am pus pe ordinea de zi, că nu îndeplineau tot felul de condiţii. Aici s-a promis că fiecare dintre dv. luaţi act de aceste documente în şedinţă de comisii şi le punem pe ordinea de zi. De aceea ele se regăsesc pe ordinea de zi, fiind că s-a făcut o promisiune la şedinţa precedentă, nu că ar intra în mod obişnuit în prevederile regulamentului.
D-na consilier Ciotlăuş: - şi de această dată dl. Primar este total dezinformat şi se vede că de mult timp nu mai circulă prin cartiere şi nu cunoaşte situaţia reală a acestor containere. Ieri am avut audienţe publice în cartierul Dâmbu Pietros la nr. 26 - 27 solicitată de către preşedinţii a trei asociaţii de proprietari, unde am identificat şi am şi raportat ADP-ului acest lucru, am identificat trei containere insuficiente, în jurul lor era plin de deşeuri menajere pe carosabil. Situaţia containerelor este dezastruoasă şi acest lucru se poate vedea cu ochiul liber, nu este o minciună sau o demagogie. De asemenea, documentele pe care le avem în mapă spun foarte clar că raportul Curţii de conturi a constatat că operatorul trebuia să facă aceste investiţii, chiar dacă noi parţial nu în totalitate cum spune dl. Primar, pentru că există un alt răspuns de la ADP prin care ni se spune că doar parţial s-au recuperat aceste sume, trebuie să stabilim destinaţia lor în această direcţie, fiindcă pentru asta am concesionat serviciul public de salubrizare pentru ca aceste fonduri să fie utilizate în salubrizare.

Dl. consilier Bakos: - supun la vot, de vreme ce este pe ordinea de zi, luând act şi de ce spune d-na Ciotlăuş şi cele semnalate de d-na Roman, proiectul de hotărâre în forma din mape.
Cine este pentru? – 6 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O.,  Someşan C.)
Cine este împotrivă? – 5 voturi (Matei D.,  Karacsony E., Bakos L., Benedek I., Torzsok S.)
Cine se abţine? – 6 abţineri
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Nu au votat d-nii consilieri Peti A., Roman I., Maior C., Gujan L., Moldovan C.)
Dl. consilier Maior: - vreau să clarific nişte lucruri. Efectiv m-am abţinut până acum, dar nici nu ştiu cum să o cataloghez. Dacă i-aş spune cum i-a spus dl preşedinte Băsescu ieri cuiva la televizor, cred că ar fi prea puţin. Dacă i-aş spune un om care altceva nu a făcut în viaţa ei decât să depună reclamaţii când la unul, când la altul, şi ea are sechestru pe casă, asigurator depus, ştie ea de cine, iarăşi ar fi prea puţin. Dar cred că cel mai puţin ar fi în viaţă să şti unde ţi-e locul uneori. Şi locul tău este acela mic, mic, Pinochio.
Dl. consilier Bakos: - vă rog domnule Maior, nu faceţi polemică.
Rugămintea mea este de acum înainte când veniţi cu ceva, haideţi cu ceva constructiv, pentru că aşa este normal pentru oraş. Nu este normal tot timpul să acuzi pe unii sau pe alţii, chiar dacă ştii că ceea ce spui nu e adevărat. Nu e normal să sari la arhitectul şef când tu primeşti autorizaţie în 15 zile după ce ţi-ai depus hârtia şi să spui că stă 2 ani o hârtie. Nu e normal să acuzi că nu am recuperat banii, când banii sunt recuperaţi lună de lună, inclusiv printr-o înţelegere scrisă.
Eu o rog pe doamna să-şi măsoare cuvintele şi dacă doreşte îi spun mult mai multe în particular.
Dl. consilier Bakos: - vă rog, domnule Maior.
Punctul nr. 23 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 395/30.11.2011 referitoare la unele măsuri în aplicarea art. 107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei:
Dl. consilier Pui: - în calitate de iniţiator vreau să fiu cât mai scurt, proiectul este lung, a fost de două ori în comisii, doamna Cioban a cerut rezoluţii de la departamentele de specialitate din cadrul primăriei, până în ziua de azi nu am primit nimic de la ADP, am primit de la Serviciul taxe şi impozite,  mulţumesc pe această cale, proiectul de mult trebuia să fie pe ordinea de zi, dacă vă uitaţi atent, cel puţin comisia trebuie să rămână şi trebuie să fie înlocuită. Comisia care va studia, va analiza problema acestor terenuri, dacă le adunăm, sunt câteva hectare care vin la oraş, este un lucru bun, vin bani la buget.
Dl. consilier Bakos: - propuneţi ca să votăm hotărârea pe articole sau să împărţim în două hotărârea?
Dl. consilier Pui: - se poate şi pe articole şi vă spun şi propunerile.
Până să supunem la vot, aş dori să întreb dacă există hotărâre de guvern privind trecerea acestor terenuri în inventarul municipiului Tîrgu-Mureş. Dacă nu există, să facem demersurile necesare, conform legii.
D-na consilier Roman: - acelaşi lucru la capitolul comisii, ca şi la punctul anterior. 4 comisii au spus nu, nu avem viză de legalitate. Dar pentru că în comisia noastră s-a discutat pe tema acestui material, şi eu personal, jumătate din el, partea legată de comisie, aşa cum am discutat cu dl. consilier în comisie, l-aş susţine în continuare. Şi anume, ca acea comisie să fie completată cu consilieri locali ce sunt în momentul de faţă în exerciţiul funcţiunii. Doar acea parte aş susţine-o. Dacă doriţi ca iniţiator să  înjumătăţiţi respectivul material, să rămânem pe comisie şi până când justiţia se lămureşte, altfel,..
D-na consilier Ciotlăuş: - vă rog să-i aplicaţi d-lui Maior sancţiunea cu avertisment pentru tulburarea şedinţei şi pentru aducerea de injurii unui coleg.
Domnule Maior, eu sunt mamă a doi copii. Să nu uitaţi că eu nu m-am băgat în familia dv. şi nu am legături nici cu FCM şi nici cu Siletina. Mama mea nu este administrator la Siletina care ia anual 16 milioane lei din subvenţiile târgumureşenilor. Nu am blocat un proiect privind transportul local în Tîrgu-Mureş, ilegal de un an de zile din ordinul dv. cei din serviciul de specialitate nu pot să-şi facă datoria. Vă rog să se consemneze acest lucru şi dv. în calitate de preşedinte de şedinţă aveţi obligaţia de aplica această sancţiune.
Dl. consilier Bakos: - am făcut această somaţie.
D-na consilier Ciotlăuş: - este în mod repetat acest comportament, derapant, al acestui nou viceprimar dacă-l puteţi numi aşa, că dv. l-aţi ales. Eu nu.
Dl. consilier Bakos: - acelaşi lucru vă spun şi dv., la punctul 23 să vă referiţi, iar acea sancţiune verbală am aplicat-o noului viceprimar, rugându-l să se abţină de la remarcile pe care le-a făcut.
Supun la vot în forma în care este materialul în mape.
Cine este pentru? – 6 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O.,  Benedek I.)
Cine este împotrivă? – 5 voturi  (Karacsony E., Bakos L., Torzsok S., Haller B., Peti A.)
Cine se abţine? – 5 abţineri
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Nu au votat d-nii consilieri  Roman I., Maior C., Gujan L., Moldovan C., Urcan Gh., Matei D. )
Este a doua variantă prin care să şi nominalizaţi înlocuitori pentru comisia respectivă.
D-na consilier Roman: - doar dacă d-na Cioban dă viza de legalitate pe propunerea făcută, că altfel suntem în situaţia anterioară.
Dl. consilier Bakos: - domna Cioban, putem proceda în acest fel?
D-na secretar Cioban: – în ceea ce priveşte, cu excepţia acestei străzi unde nu se poate face nimic până când se termină procedural, vreau să vă reamintesc că obiectul acelei Hotărâri 395/2011 sunt terenurile toate ale cooperaţiei de pe raza municipiului  Tîrgu-Mureş, asupra căruia urmează să se aplice procedura prevăzută de art. 107 din Legea 1/2005, la ora actuală toate procesele sunt terminate, toate aceste procese sânt câştigate de către Municipiul Tîrgu-Mureş, astfel că aceste terenuri au devenit proprietatea municipiului Tîrgu-Mureş, urmează să fie întabulate. Am observat că dl. Pui are foarte multe idei juridice, dar vreau să vă informez că în  această situaţie nu este cazul să faci niciun fel de propunere de  hotărâre de guvern, pentru că această hotărâre aşa cum a fost ea dată, a fost verificată de instanţele judecătoreşti care au stabilit că este bună iar terenul a trecut în domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş.
Dl. consilier Bakos: - întrebarea este, nu are obiect de activitate?
D-na secretar Cioban: – eu cred că nu e nicio problemă dacă dv. completaţi comisia, ea va lucra pentru celelalte terenuri şi atunci când se va termina acest proces, poate să lucreze şi pentru acesta.
D-na consilier Karacsony: - dacă am înţeles eu bine, în urma propunerii iniţiatorului acestui proiect, în mod efectiv se modifică Hotărârea nr. 395 din 30 noiembrie 2011, respectiv art. 2, în privinţa comisiei constituite acolo prin înlocuirea membrilor care nu mai sunt aleşi, cu membrii aleşi. Acesta este obiectul şi să se formuleze în acest fel. Nu este hotărâre independentă, ci este modificatoare a primei.
Dl. consilier Bakos: - a fost propusă d-na Ciotlăuş. Un viceprimar intră în mod automat.
D-na secretar Cioban: - dacă citiţi art. 2 al hotărârii care se doreşte a fi modificată, în componenţa acestei comisii intra dl. Csegzi în calitate de viceprimar, dl. Jozsa în calitate de director al  Administraţiei Domeniului Public, Mureşan Mihai – referent. Fărcaş Ioan – consilier şi Mozes Levente – consilier. Dl. Csegzi nu mai este viceprimar, dl. Jozsa poate rămâne în calitate de consilier, Fărcaş, la fel şi atunci aţi putea discuta de două persoane din cele cinci.
Dl. consilier Bakos: - în locul d-lui Csegzi intră dl. Peti; nu se mai face? Dl. Jozsa poate să rămână, Peti intră în locul lui Csegzi, Fărcaş este şi încă un nume vă rog, în locul domnului Mozes.
Dl. consilier Benedek: - nu mai insistaţi, că la ora 10 terminăm acest material. Cer amânarea materialului.  Trebuie refăcut şi introdus în comisii.
Dl. consilier Bakos: - s-a propus amânarea, vă rog să vă exprimaţi cu privire la acest aspect.
Cine este pentru? – 17 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O.,  Someşan C.)
Cine este împotrivă? – 5 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O.)
Cine se abţine? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Punctul 24 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind valorificarea bunurilor mobile din domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş aflate în clădirile centralelor termice dezafectate din zona de termie neconcesionată în 2010, care nu au fost vândute prin repetarea procedurilor de licitaţie publică conform H.G.R. nr. 841/1995:
D-na consilier Karacsony: - legat de acest material, deoarece am serioase dubii referitoare la procedura propusă şi având în vedere faptul că citind materialul, am constatat că ultima licitaţie a avut loc acum 9 luni, la 19 iulie 2013, faţă de această situaţie apreciez că nu este un material atât de urgent care a fost înaintat pe 10 aprilie, eu propun amânarea lui şi prezentarea comisiilor, iar ulterior consiliului, chiar în şedinţă extraordinară, şi a altor posibile variante, cu anumite posibilităţi şi evaluări, ce înseamnă pentru municipiu scoaterea lor, să mai aşteptăm, etc, în acest mod, pentru a putea lua o hotărâre care să fie în deplină concordanţă. Eu sunt de acord să se convoace o şedinţă extraordinară pe această temă, dacă se impune aceasta.
Dl. consilier Bakos: - înainte să supun la vot amânarea, dau cuvântul d-lui Csegzi.
Dl. Csegzi: - vreau să contest dubiile d-nei consilier, pentru că nu este niciun dubiu, propunerea este pe baza specialiştilor din primărie, conform legii se prevede această posibilitate de a ajunge după a treia licitaţie şi la negociere directă, puteam să trecem şi fără acest acord al consiliului local pe baza legii, dar tocmai pentru că am considerat că trebuie să, vorbesc acum în numele comisiei numită de consiliu, ca să introducem această nouă decizie în faţa consiliului, dv. puteţi spune azi fără nicio reţinere, ca să reluăm procedurile de licitaţie şi să mai facem încă trei proceduri de licitaţie, să valorificăm aceste bunuri. Nu o să putem să le vindem, trebuie să vă spun că chiar propuneri din partea unor autorităţi locale din ţară care ne propun la rândul lor să cumpărăm centrale termice, gratuit, aşa cum la rândul nostru la un moment dat am fost obligaţi prin lege să facem această propunere spre ţară, cu ce avem noi în Tîrgu-Mureş şi dăm gratis, şi nu am primit nicio ofertă, nici un interes. Credem că trebuie să procedăm în continuarea legii prin această negociere directă. Putem să mai facem tot felul de evaluări pentru că sunt mai multe categorii de bunuri pe care va trebui să le valorificăm în perioada următoare, toate acestea au costuri pentru că din primărie noi nu putem evalua, trebuie să facem contracte cu societăţi de evaluare care costă bani şi timp. Dacă nu procedăm la aceste valorificări, atunci Locativul va avea ne voie de un fond din partea consiliului local, pentru că paza în momentul de faţă costă bani, paza aceasta ar trebui întărită, Locativul nu poate cheltui bani din  veniturile lui pentru că nu sunt bunuri proprii ale Locativului, în consecinţă, intrăm într-un cerc vicios care produce noi cheltuieli pentru aceste bunuri care îşi pierd valoarea zi de zi. Trebuie să luaţi decizii care ajută la o valorificare rapidă şi eficientă a acestor bunuri, de aceea v-am dat în dosarele şedinţei trecute acele informări ca să vă puteţi informa suplimentar despre aceste lucruri, noi discutăm şi cu avocaţii pe care îi are consiliul local contractaţi pentru aceste evenimente ce se desfăşoară în interiorul procedurii de insolvenţă şi toate celelalte. Sunt o grămadă de procese care interferează situaţiile pe diferite categorii din fostul Energomur, de aceea mai sunt foarte multe alte obstacole pe lângă acestea cu care ne întâlnim din mers. Dv. azi puteţi decide ca să nu mergem pe negociere directă, să reluăm toate procedurile, putem să încercăm şi această variantă dar experienţa arată că nu vom obţine valori mai ridicate pentru acestea.
Dl. consilier Bakos: - problemele sunt multe şi grija e mare, s-a propus amânarea şi chiar dacă nu sunt de acord neapărat, în calitate de membru în comisie, chiar eu am certat executivul şi am fost dur, inclusiv dl. Csegzi, acum două săptămâni, de ce se amână şi se tergiversează, trebuie să supun la vot amânarea.
Dl. consilier Jozsa: - avânt în vedere că adineauri a menţionat dl. Csegzi că nu trebuie votul nostru ca să procedeze la negocierea directă, atunci faceţi o informare cum a hotărât executivul şi daţi-i drumul. De ce ne mai cereţi votul ca noi să răspundem ce face executivul? Mai înainte aţi menţionat că nu trebuie votul nostru pentru a proceda la negocierea directă a vânzării bunurilor. Noi nu suntem specialişti ca să spunem că da, trebuie licitaţie sau da, trebuie din punct de vedere legal negociere directă. Dacă dv. legal aveţi dreptul să negociaţi direct, ne faceţi o informare şi îi daţi drumul.
D-na consilier Ciotlăuş: - în cadrul comisiei am avut şi eu o precizare la care am achiesat cu toţii care am fost în comisie, şi anume, am făcut referire la un studiu de oportunitate care a fost întocmit de o firmă de specialitate, ne-a fost adus la cunoştinţă şi am luat act de acest studiu de oportunitate în plenul consiliului, şi anume, cel studiu recomanda, datorită investiţiilor mari în acest sistem centralizat, recomanda conservarea lui. De asemenea, colegilor din executiv le-am propus să vină în faţa consiliului cu două variante:  cea de valorificare şi cea de conservare. Tocmai pentru ca legislativul să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Vorbim de zeci de milioane euro investite în acest sistem care acum ar trebui să-l vindem la preţ de fier vechi.
Dl. consilier Peti: - există o zicală la români care-mi place: „Dorel lucrează, alţii comentează”. Aici mă simt ca Dorel care a lucrat destul şi se pare că fără rezultat. O să păţesc ca şi dl. Primar, că exact colegii mei o să mă lase la acest vot. Eu înţeleg că a fi consilier local este un lucru dificil, nu înseamnă numai să tai panglici şi să te distrezi şi să spui discursuri foarte interesante, ci mai mult, este vorba despre responsabilitate. Este un lucru foarte dificil. Ne-am consultat cu echipa de avocaţi care am mandatat-o, am consultat diferite experienţe din alte localităţi şi am ajuns la această soluţie, consider eu că poate nu cea mai bună, dar având în vedere că nu există o intenţie care ne obligă să vindem, dar cel puţin prospectăm piaţa facem încă un demers în sensul de a putea pune în valoare ce a mai rămas din acest sistem şi ulterior, acest consiliu când are la îndemână trei variante, varianta I cât valorează azi pe piaţă aceste bunuri, varianta II – cât valorează să demontăm, transportăm şi să păzim apoi, şi ce ar însemna să ne prefacem că nu avem aceste bunuri şi să lăsăm la voia întâmplării sau la voia hoţilor. Vă rog responsabilitate.
Dl. consilier Bakos: - oricum, şi sugestiile dv. şi ale d-nei Ciotlăuş şi ale d-nei Karacsony, merg în direcţia ca în cazul în care se amână să se vină cu varianta a, b c.
Dl. consilier Csegzi: - până la urmă am dat degeaba acele informări data trecută şi acum vorbim despre bunuri mobile care sunt în acel capitol care este în insolvenţă, care sunt în centralele termice care se vând de către societatea de insolvenţă care ne-a făcut n somaţii ca să eliberăm aceste centrale termice, în care sunt bunuri care sunt părţi de centrale termice care nu pot fi valorificate doar ca fier vechi. Dacă nu ne grăbim, nici ca fier vechi nu o să le putem valorifica. Comisia a decis să venim în faţa dv, nu eu sau altcineva, ci toată comisia pe care aţi numit-o dv şi acum puteţi lua decizia să reluăm toată procedura de la început. Altfel mergem pe negociere directă aşa cum prevede legea: să facem acest lucru care înseamnă oricum o  valoare destul de redusă sau să reluăm toată procedura de la capăt care înseamnă încă o jumătate  de an sau mai mult pentru a derula acste proceduri.
Dl. consilier Bakos: - supun la vot amânarea materialului.
Cine este pentru? – 12 voturi
Cine este împotrivă? – 5 voturi (Bakos L., Moldovan C., Maior C., Roman I., Peti A.)
Cine se abţine? – 4 abţineri (Fărcaş I., Someşan C., Gujan L., Urcan Gh.)
Proiectul de hotărâre s-a amânat, rog executivul ca în cel mai scurt timp să refacă.
(Nu a votat dl. consilier Sîmplean D.)
Dl. primar Florea: - nu executivul este de vină aici, lucrurile sunt clare, sigur că probabil sunteţi puţin obosiţi, dar daţi o amânare de 10 zile şi vă întâlniţi cu acest subiect şi rezolvaţi-l. Are dreptate dl. Peti, v-a spus clar, nu e un lucru simplu, dar e o procedură care trebuie să o luaţi.
 Vin zilele oraşului luna mai e plină, o să vă prindă în plin program de zilele oraşului.
Dl. consilier Bakos: - venim, pentru că e foarte important.
Punctul 25 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureş”:
D-na consilier Ciotlăuş: - vreau să-i adresez d-nei secretar o întrebare. În urmă cu doi ani de zile Consiliul local a luat o hotărâre de schimb, a aprobat un schimb cu Parohia Romano-Catolică în ceea ce priveşte clădirea internatului Liceul de Artă şi un teren care se află pe str. Horea. Dacă mergem mai departe şi investim pe acest proiect european din fonduri nerambursabile, nu vom mai pune în aplicare acel proiect de hotărâre, se revocă, se anulează, ar fi bine să ştim înainte.
D-na secretar Cioban: - într-adevăr s-a propus, care este cu totul altceva, eu am întrebat-o şi pe colega de la şcoli, într-adevăr s-au propus tot felul de regii în ceea ce priveşte schimbul de imobile între Municipiul Tîrgu-Mureş şi parohiile care au primit prin retrocedare spaţii din unităţile şcolare, dar din câte ştiu eu acest lucru nu s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat şi la ora actuală şi suntem siguri, pentru că eu am văzut CF-ul ultima dată, tot Tîrgu-Mureşul a rămas proprietar pe acest internat, şi fiind proprietatea municipiului, în mod sigur fără nicio problemă puteţi să dispuneţi aprobarea proiectului pentru a putea accesa fonduri europene şi a termina lucrarea începută din 2009.
Dl. consilier Bakos: - cu aceste lămuriri, supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Soos: - aş dori să-mi exprim bucuria faţă de acest proiect având în vedere că o să deblocăm o situaţie problematică la Liceul de Artă, respectiv lipsa spaţiilor de educaţie şi având în vedere că Parohia Romano-Catolică a oferit Primăriei acest imobil de pe str. Revoluţiei spre vânzare, am putea rezolva definitiv situaţia imobilului de pe str. Revoluţiei şi dl. primar, de mai multe ori a exprimat dorinţa de a recumpăra imobilele retrocedate bisericii. Biserica ar fi de acord să vândă acest imobil.
A  plecat dl. consilier Benedek Istvan – sunt prezenţi 21 consilieri locali.
Punctul 26 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Mansardare Colegiul Naţional Al. Papiu Ilarian”:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul 27 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Municipiului Tîrgu Mureş, în oraşul Luxemburg/Luxemburg, în perioada 06 - 11 mai 2014:
Dl. consilier Pui: – probabil a fost făcut în grabă materialul, propun un amendament – „art. 2:  în şedinţa consiliului local imediat următoare, dl Csegzi Sandor consilier al primarului, va prezenta o informare cu privire la deplasare şi rezultatele acesteia”.
Dl. consilier Bakos: - da, aceasta era o uzanţă, cu acest amendament, supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –  1 abţinere (Roman I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.
Punctul 28 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegaţie oficială, cu ocazia vizitei la Chişinău/Republica Moldova, în perioada 16 - 18 mai 2014:
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –  1 abţinere (Roman I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.
Punctul 29 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 339 din 18.12.2013 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”, Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Bakos: - nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Materiale în regim de urgenţă

Punctul nr. 1- regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi ale şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 12.05.2014.
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? –  17 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –  4 abţineri (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Karacsony E.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri.
Punctul nr. 2 regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Spaţii de alimentaţie publică şi depozit recuzite, amfiteatru - în Piaţa Teatrului, Tîrgu Mureş”.
D-na consilier Ciotlăuş: - personal cred că prioritatea acestui oraş nu este amenajarea de circiumi şi cred că dacă tot avem bani am putea să-i direcţionăm pentru plata burselor şcolare şi alte priorităţi într-adevăr stringente ale oraşului. Cum este posibil ca o administraţie publică locală să amenajeze cu mobilier unităţi de alimentaţie publică? Era vorba să se amenajeze, să se tragă utilităţile necesare pentru a se putea închiria acel spaţiu, dar nicidecum să facem o unitate de alimentaţie publică.
Dl. consilier Bakos: - ţinând cont de aceste argumente, vă supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? –  13 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D.)
Cine se abţine? –  4 abţineri (Kikeli P., Sabău O., Loghin L., Soos Z.)
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă  şi 4 abţineri.
(Nu a votat d-na consilier Karacsony E.)

Punctul nr. 3 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind unele măsuri de realizare a planului de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu.
Dl. consilier Maior: - în discuţiile purtate cu dl. comandant, am ajuns la aceeaşi înţelegere pe care am avut-o şi cu cei de la Poliţia Municipiului Tîrgu-Mureş, că vom ajuta cu o sumă de bani pentru motorină, iar dacă dânsul va considera că nu foloseşte acea sumă pentru motorină, pentru scopul propus, poate veni cu alte amendamente. Eu propun să fie aceeaşi sumă de bani care s-a alocat Poliţiei Municipiului Tîrgu-Mureş pentru motorină sau benzină, iar dacă nu o va folosi în acel scop, atunci să vină cu alte propuneri.
Dl. consilier Bakos: - se modifică ceva în hotărâre sau solicitaţi amânarea?
Dl. consilier Maior: - nu am propuns amânarea, ci suma de bani va fi exact aceeaşi ca la Poliţia Municipiului Tîrgu-Mureş.
Dl. Primar Florea: - domnilor consilieri, v-aş ruga fie să aveţi mai multe discuţii înainte de şedinţă privind unele materiale introduse intempestiv, pentru că părem neserioşi. Eu, să fiu şeful pompierilor, aş fi într-o situaţie dificilă să stau cu mâna întinsă la autoritatea locală. Autoritatea locală poate să-l ajute într-un mod mult mai generos decât milostenii. La noi oamenii politici au începul să facă milostenii, de la moaşte la milostenii, la biserici, la tot felul de lucruri de acest gen. Este dezonorant să te duci la o instituţie militarizată a Statului Român care doreşte să fie aşa, care nu şi-a exprimat niciodată un gest de descentralizare şi să mă ducm să vă spun că vă dăm motorină? Pentru ce? Să dea Guvernul motorină, iar noi probabil că le oferim alte condiţii. Cu Poliţia Municipală avem o colaborare intrinsecă cu Poliţia Locală - umblăm şi acum după hoţi prin oraş, dar nu vă supăraţi, pompierul, trebuie să aibă grijă de el, cel care îl are în subordine. Aşa, mă duc şi eu în tot felul de instituţii, caut câte o chestie că sunt băiat bun şi le promit că le dau motorină, ce mai doriţi? Nu le luaţi şi lulele? Vă rog mult, nu încercaţi să daţi curs la astfel de manifestări care nu sunt corecte. Stăm de vorbă cu pompierul aici, nu stă de vorbă nimeni în particular sau de o manieră confidenţială. Se invită şeful pompierilor aici, discutaţi într-un mod corect o colaborare clară, dar nu la modul „hai să vă dăm ceva motorină”. Eu aş amâna materialul şi nici nu aş veni cu astfel de propuneri.
D-na consilier Ciotlăuş: - în calitate de iniţiator al acestui proiect, cu toată responsabilitatea vă spun că în urma unui curs pe care l-am urmat la Cluj săptămânile trecute, referitor la managementul situaţiilor de urgenţă şi eu şi dl. Peti Andrei, chiar ni s-a reclamat faptul că Primarul municipiului de ani de zile nu doreşte să participe la acest curs, probabil că nu este în cunoştinţă de cauză faţă de responsabilitatea pe care o are faţă de acest municipiu. Cantitatea de combustibil pe care noi o vom aloca în relaţie cu ISU, nu este nici pomană şi nici altceva, decât realizarea planului de măsuri de prevenire şi intervenţie pe raza Municipiului Tîrgu-Mureş, în colaborare cu Serviciul pentru situaţii de urgenţă. Domnule primar, de data aceasta cred că nu v-aţi făcut temele ca şi în alte rânduri. Nu se poate să cereţi anularea sau amânarea unui proiect care vizează prevenţia şi intervenţia  în situaţii de urgenţă în Tîrgu-Mureş. Iar suma de bani propusă de dl. Maior, care dânsul a avut o discuţie privată cu domnul comandant Olteanu şi a venit cu o solicitare pentru 700 litri de combustibil, eu, în baza acelei solicitări am întocmit proiectul de hotărâre şi nu putem vorbi despre o sumă de bani, ci despre o cantitate de combustibil utilizată în realizarea planului de măsuri de prevenţie şi intervenţie în Municipiul Tîrgu-Mureş. Îmi menţin proiectul de hotărâre care este foarte important pentru această comunitate.
D-na consilier Roman:  - vă propun amânarea materialului pentru că sunt de acord cu partea de urgenţă pentru partea de combustibil, pentru că probabil şi acolo i-am lăsat Guvernul, domnule primar asta este, dar tot clădirile noastre „ar arde” dacă dânşii nu s-ar putea deplasa. Dar mai există încă două articole care ar fi trebuit discutate în comisii. Cu tot ping-pongul la care asistăm noi de obicei la şedinţele de plen, nu doar domnii şi fostele doamne viceprimar decid şi domnii primari, că „mai decidem” şi noi consilierii. Eu personal nu am fost informată absolut deloc cu privire la art. 2 şi art. 3 al hotărârii, care prevede nişte sume, nu comentez dacă sunt mari sau mici, că nu sunt specialistă, dar să vină cineva să ne arată oportunitatea prin care cineva de la I.S.U. chiar a solicitat aceste lucruri. Poate că este adevărat şi le-au cerut, dar mie nu mi-a arătat nimeni nicio hârtiuţă. Acum probabil că cineva va lua cuvântul şi va spune că are hârtiile şi că printr-un sistem foarte neplăcut al Serviciului relaţii cu consilierii care nu ne pune la dispoziţie documentele, acele documente nu au ajuns la mine şi mamă ce s-a întâmplat! Ok şi cu asta, dar haideţi să punem punct să votăm motorina dacă tot e urgenţă la motorină şi mă rog eu de Serviciul relaţii cu consilierii să ne pună la dispoziţie hârtiile respective şi să reuşim în comisii să vedem ce facem cu celelalte două autospeciale, ca să ne mai comportăm şi noi ca şi consilierii care decid şi gândesc înainte de a decide.
D-na consilier Ciotlăuş. – doamna Roman, aţi primit personal pe e-mail ieri acest proiect de hotărâre, de la colegele noastre de la Serviciul relaţii cu consilieri. Acest proiect de hotărâre a fost discutat în comisia de buget de către mine, dl. Maior şi dl. Peti Andrei şi vreau să vă spun că într-adevăr probabil consilierii decid, dar viceprimarii şi primarii au o responsabilitate deosebită în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în municipiul Tîrgu-Mureş şi în aplicarea acestui plan de prevenţie şi intervenţie. Din acest motiv am iniţiat acest proiect de hotărâre cu toată responsabilitatea pentru târgumureşeni, nu pentru pomană către ISU.
D-na consilier Roman: - eu ştiu că această comisie de buget e cea mai specială comisie din consiliul local, dar mai sunt alte patru comisii şi cred că sunteţi total în asentimentul meu.
Dl. Primar Florea: – din moment ce preşedintele Consiliului Judeţean dă bani pentru baloane de ridicat în atmosferă să se distreze într-un mod original pe lângă Sovata, eu să le dau bani la ISU. E degradant cu ce veniţi aici astăzi. Noi am făcut Dispeceratul 112, când s-au opus pompierii. Am făcut aceste lucruri pentru oraş, ştiu ce am făcut pentru oraş. A cere motorină pentru acest lucru, arată o situaţie defectuoasă a Consiliului. Domnul nu are decât să vină aici să vedem care  e obligaţia ISU, care e obligaţia altora şi nu să-mi arunce mie să le dăm motorină. E un lucru care depăşeşte penibilul.
Dl. consilier Bakos: - a fost o propunere de amânare, supun la vot amânarea
Cine este pentru? –  15 voturi
Cine este împotrivă? – 4 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Peti A.)
Cine se abţine? –  1 abţinere (Soos Z.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
(Nu a votat d-na consilier Karacsony E.).
D-na consilier Ciotlăuş: - o utlimă remarcă şi promit că nu mai iau cuvântul. Adineauri colega Roman a votat şi dl. primar a fost de acord cu amenajarea de cârciumi pe banii  municipiului Tîrgu-Mureş, în condiţiile în care sunt multe alte priorităţi şi domnule primar, am să verific personal în urma parcipării la acel curs, dacă dv. v-aţi realizat planul de măsuri pe care aveaţi obligaţia să-l adoptaţi în Tîrgu-Mureş.
Dl. consilier Bakos: - sper că promisiunea că nu mai luaţi cuvântul o şi ţineţi, domnilor colegi, haideţi să nu facem dezbateri politice, a fost o temă punctuală, haideţi să o rediscutăm pentru că sunt convins să ceea ce a spus d-na Ciotlăuş este aşa şi merită discutat.
Punctul nr. 4 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind însuşirea Studiului de Fezabilitate şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureş”.
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? –  20 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat d-na consilier Karacsony Etel).
Punctul nr. 5 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută  pentru o delegaţie din partea Consiliului local Tîrgu Mureş, cu ocazia deplasării la Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 15 - 18 mai 2014.
Dl. consilier Peti: – am o rugăminte, a venit un ansamblu de dans popular şi am văzut şi în invitaţie că sunt invitaţi şi ei, şi aş propune să se meargă cu un autobuz; şi o solistă de muzică uşoară. Deci, să se ducă în delegaţie cu un autobuz.
Dl. consilier Bakos: -  trebuie recalculată valoarea, deci cu recalcularea sumei. Cu acest amendament, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? –  19 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Roman I., Urcan Gh.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul nr. 6 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării obiectelor de inventar şi a bunurilor mobile – aparate, maşini, unelte, utilaje din sediu SC Energomur SA –în faliment, str. Kós Károly nr. 1/B.
Dl. consilier Bakos: - este vorba despre o sumă mică de circa 6 mii lei reprezentând nişte obiecte de invetar care ar urma să fie licitate dar sunt în clădirea noastră de la Energomur.


Dl. Csegzi: - este vorba de mobilierul şi aparatura electronică cu care se lucrează, specialiştii noştri lucrează deja pe ele, cu aprobarea RVA-ului de la începutul procedurilor, acum sunt de vânzare şi am dori să le cumpărăm la licitaţie că au ajuns la valoare suficient de joasă ca să merite investit.
Dl. consilier Bakos: -  vă rog să faceţi propuneri, 5 consilieri locali; pentru 6 mii de lei. Nominalizare pentru preşedinte. Un viceprimar? Dl. Peti Andrei - preşedinte, dl. Matei Dumitru, dl. Fărcaş Ioan, dl. primar l-a nominalizat pe Fărcaş.  Dl. Jozsa Tibor ca locţiitor.
Cu aceste propuneri, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? –  19 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Jozsa T., Peti A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri.
Dl. consilier Maior: - avem un regulament votat de consilieri, HCL nr. 37/25.02.2010, aş dori să facem un amendament la ea şi cred că o să fiţi de acord cu toţii, la art. 44 să se dea cuvântul consilierilor locali în ordinea înscrierii la cuvânt, fiecare consilier la fiecare punct putând lua cuvântul o singură dată maxim 1 minut. În loc de 3, sau 2, sau 5. să revenim la 1 minut aşa cum a fost şi până acum. Tot la maxim 1 minut, în replică.
În cazul în care un consilier solicită cuvântul în probleme de procedură, acestuia i se va da cuvântul maxim 1 minut înaintea celorlalţi consilieri înscrişi la cuvânt în mod obişnuit. Să revenim de la 2 sau 5 minute, la 1 minut. Art. 44 din HCL nr. 37/2010 privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Dl. consilier Bakos: - mie îmi place că fiţuica mea provoacă idei, şi ca noutate ne-am reamintit, excepţie făcând două luări de cuvânt fiecare justificată, a d-nei Ciotlăuş şi a d-lui Csegzi, toţi aţi respectat aceste 3 minute. Nu ştiu în ce măsură putem discuta acum probleme de regulament nefiind pe ordinea de zi, poate că 1 minut e prea puţin.
Dl. consilier Sabău: - domnule consilier, mai nou şi viceprimar, nu putem modifica o hotărâre de consiliu local fără să avem în aces sens un proiect de hotărâre pe ordinea de zi de azi. În al doilea rând regulamentul consiliului local trebuie să se supună reglementărilor Legii 24/2000 privind tehnica legislativă. Drepturile consilierilor locali, dreptul la exprimare, nu pot fi limitate printr-o hotărâre de consiliu local, respectiv printr-un regulament aceasta este accepţiunea mea vis-a-vis de textul legal. Când aţi votat acel proiect de hotărâre de consiliu local, probabil nu v-aţi gândit la ierarhizarea actelor normative, respectiv la legea organică care organizează acest lucru. Asta nu înseamnă că fiecare consilier nu trebuie să vorbească atât cât consideră de cuviinţă în aşa fel încât să nu vorbească despre subiecte care nu sunt supuse dezbaterii publice pe ordinea de zi a respectivei şedinţe.
Dl. consilier Bakos: - e un subiect de discutat în comisii.
Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă.
Dl. Primar Florea:  – domnilor consilieri, v-aş ruga mult să definiţi azi dacă puteţi schiţa ziua, sau să nu lungiţi foarte mult şedinţa extraordinară, că am înţeles că sunt câteva lucruri care nu suportă amânare.
V-am rugat rândul trecut, o comisie care să se ocupe a discuta cu primarii din zona metropolitană unde nu se întâmplă nimic de 9 ani, ce aţi hotărât pentru discuţii, sigur domnule Sabău aveţi dreptate. Poţi să discuţi în consiliu şi sunt unii nevorbiţi şi din păcate excelează în consilii, doar declaraţii politice. În comisii eu v-aş recomanda, în comisii să discutaţi, să scoateţi materialele, să propuneţi, dar documentat, fiindcă de regulă se preferă în plen şi creează o situaţi neplăcută. Mie ca executiv nu-mi place să intervin prea mult, decât când apar derapaje serioase.
 Eu vă doresc să aveţi parte de Sărbători fericite şi vă îndemn cu toată responsabilitatea să nu politizăm foarte mult pentru că e degradant ce se întâmplă azi la nivel naţional şi ce circărie e peste tot efectiv ca singură remarcă este să creştem  calitativ ceea ce înseamnă expunerile şi modul în care ne respectăm unul pe celălalt.
D-na consilier Ciotlăuş: - pentru că dl. primar este aici de faţă, în conformitate cu art. 63 din Legea 215/2001 cred că ar fi bine ca dânsul să ne prezinte, ar fi trebuit în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale şi de asemenea, să elaboreze proiectele de strategii privind starea economică socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale  ce le supune votului consiliului local. Nu de altceva, dar ca să putem începem demersurile de discuţii cu Zona Metropolitană.
Dl. consilier Pui: - domnule preşedinte, am fost foarte atent la modul cum aţi condus şedinţa, dar aţi omis conform uzanţelor, să supuneţi la vot sinteza procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25 martie.
Dl. consilier Bakos: - poate că este în regulament, dar de regulă nu. Uzanţa este ca să nu se voteze acest lucru.
Dl. consilier Maior: - propun ca preşedinte pentru următoarea şedinţă a consiliului local pe d-na consilier Roman Ioana.
Dl. consilier Bakos: - supun la vot propunerea care s-a făcut.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? -
Doamna Roman Ioana va fi preşedinte la următoarea şedinţă ordinară a consiliului local.Dl. consilier Bakos Levente – preşedinte de şedinţă ____________

D-na Maria Cioban – Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureş _____

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu