marți, 15 aprilie 2014

Comunicat de presă

I. Proiectele viceprimarului Ionela Ciotlăuş

1.Proiect de hotărâre privind realizarea investiţiilor amânate în cuantum de aproximativ 1,7 mil. EUR.
Proiectul a fost iniţiat ca urmare a nevoii urgente de ,,salubrizare” a oraşului care zace în gunoaie împrăştiate în preajma blocurilor ca urmare a nerealizării planului de investiţii de către operator, respectiv platforme ecologice de colectare şi containere dimensionate cu cantităţi efective de deşeuri menajere eliminate de consumatorii casnici.

2.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale privind înfiinţarea şi organizarea comisiei de eliberare a autorizaţiilor de construcţii.
 Proiectul a fost iniţiat în vederea simplificării autorizării în raport cu interesul cetăţeanului având scop debirocratizarea şi scutirea cetăţeanului de a se adresa în obţinerea avizelor direct furnizorilor de utilităţi, precum şi scurtarea termenelor de eliberare a autorizaţiilor de construcţie care poate să dureze chiar şi până la 2 ani. Comisia astfel constituită din reprezentanţi ai serviciului de urbanism, arhitect şef şi reprezentanţi ai furnizorilor de  utilităţi iar reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate vor analiza la sediul Primăriei aceste proiecte şi vor transmite avizul în cadrul Comisiei.

3. Proiect de hotărâre privind măsuri de realizare a planului de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu.
Proiectul a fost iniţiat ca urmare a numărului mare de intervenţii dar şi a situaţiilor complexe de acces a autospecialelor de intervenţii în mediul urban pe străzile înguste greu accesibile şi evident cantitatea de carburant necesară efectuării intervenţiilor.
Proiectul prevede alocarea sumelor necesarului de carburant de 700 litri/lunar pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” al judeţului Mureş cât şi achiziţionarea unei autospeciale complexe de intervenţii de mică capacitate în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cofinanţarea cu suma de 16.000 lei în vederea achiziţionării unei autospeciale din Marea Britanie.

II. Alte proiecte inițiate de executivul Primăriei pentru ședința ordinară din 16.04.2014

1. Proiect de rectificare bugetară pozitivă cu suma de aproximativ 8 mil.EUR respectiv 37 mil.lei care va întregi bugetul la suma totală de 502 mil. lei. Repartizarea sumelor provenite din rectificare se repartizează la nivelul cheltuielilor prin suplimentare:
-  la capitolul bunuri şi servicii cu 16 mil.lei;
-  la capitolul asistenţă socială se alocă suma de 0,3 mil. lei;
-  la capitolul sport se alocă suma de 1,8 mil.lei;
- la capitolul Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se alocă 3,2 mil.lei;
-  la capitolul investiţii se alocă suma de 16 mil. lei.

2. Proiect privind aprobarea rețelei școlare, proiect ce prevede următoarele modificări:
- pierderea personalităţii juridice a Liceului ,,Aurel Perşu” deci desfiinţarea lui ca entitate juridică şcolară separată şi arondarea acestuia la Liceul ,,Gheorghe Şincai”;
-  propunerea de înfiinţare a  unui colegiu romano catolic;
- arondarea unor grădiniţe la unităţile şcolare şi pierderea personalităţii juridice a acestora.

3.Proiect de valorificare a bunurilor mobile aflate în clădirile centralelor termice prin dezmembrarea acestora şi vânzarea prin negocierea ofertelor depuse de potențialii cumpărători interesați iar în urma acestor demersuri bunurile rămase nevalorificate în urma negocierii vor fi declasate şi casate, respectiv renunțându-se astfel la conservarea patrimoniului centralizat de termie.

4.Proiect de schimbare a viceprimarului Ionela Ciotlăuş.
Acest proiect este iniţiat de primar, este nelegal, nemotivat şi neconstituţional. Raportul care însoţeşte proiectul este act administrativ neconstituţional şi nelegal reprezentând un abuz în serviciu al secretarului şi directorului juridic semnatari ai acestui raport.
În calitate de viceprimar am solicitat revocarea celor două documente invocând prevederile legale respectiv prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali, lege specială aplicabilă, de asemenea am transmis o petiţie instituţiei Avocatului Poporului local care la rândul lui a sesizat adjunctul Avocatului Poporului cu mandat de reprezentant al acestei instituţii cât şi adjunctul pe problema drepturilor omului.

Referitor la declaraţiile edilului de motivare a acestei iniţiative iresponsabile şi mincinoase, nedemne de un primar vin cu următoarele precizări:
Dacă în opinia edilului ,,A nu face nimic” înseamnă: A nu fura, a nu minţi, a nu înşela, a nu risipi banii publici, a nu-ţi bate joc de cei care te-au ales: Atunci eu acest lucru am făcut.

În calitate de viceprimar consider că ceea ce îl mână pe primar în această iniţiativă ilegală şi imorală sunt interesele mărunte – Cei 30 de arginţi ai trădării lui Iuda – precum şi dezinteresul faţă de oraş, faţă de un ales local sau faţă de cetăţean.

În calitate de viceprimar mi-am pus toată munca şi priceperea în slujba rezolvării problemelor cetăţenilor cât şi în vederea protejării intereselor lor, de aceea la proiectele care nu coincideau acestor interese m-am opus după cum urmează:

-  Nu am fost de acord cu majorări de taxe şi impozite şi nici cu taxe noi.
-  Nu am fost de acord cu creşterea continuă a preţului la apă.
-  Nu am fost de acord cu închiderea şcolilor.
- Nu am fost de acord cu achiziţia ineficientă şi insuficientă a unor containere de lux şi a unor cârciumi.
-  Nu am fost de acord cu risipirea banilor publici la cluburi private.
-  Nu am fost de acord cu un buget ineficient, insuficient la funcţionare, un buget copiat an de an fără un management adecvat al resurselor fără ca el să se pună în aplicare.
-  Nu am fost de acord cu plata cu întârziere a colaboratorilor şi a asistaţilor sociali.
De asemenea am făcut nenumărate demersuri şi anume:
- Am cerut vehement plata burselor şcolare.
- Am cerut rezolvarea situaţiei juridice a şcolilor retrocedate şi prezervarea viitorului acestor şcoli în imobilele respective sau în alte imobile.
- Am cerut transparenţă în procesul legislativ şi executiv.
- Am cerut rapoarte de control pentru a se vedea deficienţele spre a putea fi remediate.
- Am cerut dotarea cabinetelor şcolare administrate de Primărie.
- Am cerut revizuirea contractelor de concesionare a serviciilor publice în favoarea municipiului nu a operatorilor şi îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare, transport, parcare etc.

Faţă de toate cele relatate, ca fiind activităţi desfăşurate considerate a fi nefăcute sau în dezavantajul cetăţenilor de către edilul şef, în calitate de viceprimar pun la dispoziţie toate documentele probatoare aflate aici la sediul instituţiei.

În încheiere vreau să mulţumesc tuturor tîrgumureşenilor pentru sprijin şi pentru mesajele frumoase de susţinere primite, de asemenea doresc să urez tuturor tîrgumureşenilor Sărbători fericite şi luminate alături de familiile lor în pace şi sănătate.

Viceprimar
Ec.Ionela CiotlăuşNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu