vineri, 18 octombrie 2013

PROCES – VERBAL Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de 8 octombrie 2013

S-a prezentat sinteza procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de  19  septembrie 2013.
Din totalul de 23 consilieri locali,  sunt prezenţi la  începutul şedinţei 20 de consilieri. Absentează d-nii consilieri  Fărcaş Ioan, Gombos Geza şi  Puiac Claudiu. În timpul şedinţei a sosit d-l consilier Puiac Claudiu, sunt prezenţi 21 consilieri locali.
D-l consilier Torzsok: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, permiteţi-mi să deschid lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, din data de 8 octombrie  2013. 

Dl. viceprimar Peti: - o să încep cu relatarea despre un eveniment nefericit care s-a produs săptămâna trecută în ziua de joi, fapt ce mă determină să utilizez de acum înainte şi să exercit dreptul constituţional şi legal care este asigurat tuturor consilierilor locali, să vorbească în limba maternă la şedinţele consiliului local în localităţile unde populaţia aparţinând unei etnii depăşeşte cota de 20%, deci o să trec pe limba maghiară după care o să spun şi în limba română.
Acest eveniment nefericit care s-a întâmplat joi la Piaţa din 7 Noiembrie,
ne-a creat premisa să ne exercităm şi noi în calitate de consilieri locali dreptul constituţional şi prevăzut de legile din România, de a ne exprima în limba maternă cu ocazia şedinţelor consiliului local, fiind o localitate cu peste 20%. Considerăm un abuz din partea unor angajaţi ai Administraţiei Pieţelor şi ai Direcţiei Poliţia Locale, amendând o persoană care nu a făcut altceva decât şi-a exercitat drepturile cetăţeneşti şi considerăm şi mai grav acest fapt deoarece sunt lucruri mult mai importante să facem în Tîrgu-Mureş. Este ultima şansă să devenim capitală regională a unei regiuni de dezvoltare şi s-au întâmplat următoarele lucruri: din 25 octombrie pierdem singura cursă TAROM care ne leagă de capitala ţării, cu grave repercusiuni asupra dezvoltării ulterioare a aeroportului. Ministrul transporturilor a declarat că autostrada Iaşi – Tîrgu-Mureş este prea scumpă pentu ţara noastră, iar bani pentru continuarea autostrăzii Transilvania nu mai sunt. A mai ajuns un document foarte interesat la mine, Calea Ferată Română doreşte să transforme din interoperabil în neinteroperabil ruta Deda - Tîrgu-Mureş – Războieni, plasând Tîrgu-Mureşul în afara tuturor infrastructurilor rutiere, cale ferată şi aeriană în România, prin aceasta izolând definitiv şi din păcate irevocabil oraşul nostru, care sigur îşi va pune amprenta pe dezvoltarea ulterioară a Tîrgu-Mureşului. Solicit tuturor colegilor consilieri, indiferent de culoarea politică să ne unim şi să nu ratăm ultima şansă de a salva Tîrgu-Mureşul. Cred că este ultimul tren pe care ne putem urca şi să luptăm ca Tîrgu-Mueşul să devină capitala unei regiuni de dezvoltare.
D-l consilier Haller: - solicităm explicaţii din partea executivului  pentru nepunerea în aplicare a hotărârii de consiliu local  privitoare la afişarea inscripţiilor bilingve pe faţada instituţiilor de învăţământ, deşi termenul era 15 septembrie şi în bugetul acestui an a fost alocată suma corespunzătoare. Hotărârea de consiliu nu a fost pusă în aplicare cu excepţia Şcolii “Bernadi” şi întârzierea este aproape de o lună de zile, ceea ce a provocat o decepţie în rândul elevilor şi cadrelor didactice, pentru că se creează impresia că se refuză elevilor de limbă maternă maghiară acest gest simbolic dar foarte important, a recunoaşterii apartenenţei lor la instituţiile respective. Odată, un scriitor a spus că ceea ce este frumos în şcoli este faptul că fiecare şcoală poate să fie o insulă de echitate şi adevăr. Cerem Primăriei să fie în asentimentul acestor insule de adevăr şi echitate.
D-l consilier Sabău: - adresez directorului Poliţiei Locale rugămintea de avea în această perioadă o grijă mai mare vis-à-vis de zona din jurul şcolilor şi trecerea de pietoni, pentru a se evita în această perioadă şi nu numai, accidentele rutiere. Aş vrea să filicit, nu ştiu cine a reuţit şi a amenajat trecerea de pietoni de pe Bd. 1 decembrie la ieşirea spre benzinăria Mol unde a avut un accident destul de grav în primăvara acestui an. Felicit dacă executivul primăriei s-a ocupat de amenajare, felicit executivul primăriei, fiindcă într-adevăr aceea zonă prezintă siguranţă pentru cetăţeni.
D-na viceprimar Ciotlăuş: - domnule preşedinte, stimaţi colegi, revin la o soolicitare pe care am făcut-o şi la şedinţa precedentă, aceea de a primi un exemplar al raportului Curţii de conturi realizat în cursul anului 2013. acest raport nu a parvenit nici unui membru al consiliului local, mi-am permis să telefonez şi să iau legătura c vicepreşedintele curţii de conturi care mi-a comunicat nr. De adresă şi data în care raportul a fost înaintat copnsiliului local. Mi se pare inadmisibil şi ilegal ca cineva din executiv să violeze corespondenţa consilierilor locali, să nu pună la dispoziţie o scrisoare care este adresată consiliului local şi de asemenea, să ignore o solictare pe care unul din consilieri o adresează în cadrul şedinţei de consiliu. Cu această ocazie aş vrea ca d-na secretar să motiveze de ce din corespondenţă  a fost sustras acest raport şi nu ne-a fost pus la dispoziţie.
D-na secretar Cioban: - atunci când a venit Raportul curţii de conturi eu nu eram aici, şi ştiu că e la Direcţia Economică. Nu a fost sustras de la nimeni, nici măcar eu nu l-am văzut.
D-l  Primar Florea: - o să vă prezint în scurt o scrisoare în poşte, vis-à-vis de ceea ce a spus d-l Peti şi mă îngrijorează că aţi descoperit la 2 ani sau la aproape 3 ani, că într-adevăr vă preocupă ceva şi anume ceva important pentru istoria şi viitorul acestui oraş. Aş vrea să nu daţi dovadă de multă ipocrizie pentru că puteţi folosi 10 limbi, ipocrizia şi demagogia în acelaşi fel se exprimă. Aveţi o majoritate, domnule Peti, şi UDMR-ului în mod special îi spun acest lucru, ca principalul partid căruia m-am adresat în momentul în care am pregătit tot proiectul împreun cu o mare parte dintre dv., când am pregătit Târgu-mureşul pentru a-l oferi tuturor în a-l folosi în dezbateri şi orice fel de intervenţii pentru a susţine Mureşul în ceea ce înseamnă viziunea asupra viitorului său. Există demersuri făcute de primărie de 3 ani de zile, nu doar treziţi dintr-un vis aşa un coşmar prelung, ceea ce observ în ultima perioadă chemaţi populaţia să se exprime, dar oferind, ce? Eu ofer de 3 ani de zile Tîrgu-Mureşul aşa cum îl văd şi cum îl vede executivul în a fi în atenţia unei ţări întregi, mult probabil a unei regiuni mai mari istorice şi geografice, şi mai mult, într-un mod concurenţial judeţelor şi oraşelor învecinate. Nu v-am văzut entuziasmul pentru a demara Zona Metropolitană şi unirea tîrgumureşul pentru a fi un oraş competitiv în primele 10, nu v-am văzut lângă lectorii, în întâlnirile succesive ale executivului când am spus să facem un centru universitar unic, puternic, mixt, pentru a oferi regiunilor şi României, celorlalte oraşe, şansa de a ne vedea posibil ca o capitală, nu v-am văzut îngrijorarea pentru aeroport când v-am anunţat clar, eraţi în consiliul de administraţie, că se face politică şi că aeroportul va ajunge falimentar ceea ce s-aîntâmplat acum şi văd că vă ridicaţi şi spuneţi nu am văzut pe nimeni să luaţi poziţie, aţi votat, e adevărat centurile oraşului, care sunt cu caracter regional, dar nu am văzut entuziasmul vis-à-vis de a corecta marea prostie care se face acum şi se împăunează unii cu centura oraşului. Aţi votat cetăţean de onoare sau pro urbe în momentul în care s-a dus decizia la Târgu-Mureşul să rămână pe tronsonul reţelei TNT în 22 martie 2012. vă pot sta la disopoziţie cu toată suita în care am prezentat Târgu-Mureşul cum să-şi apere poziţia ca şi capitală într-o viitoare şi posibilă regiune. Vă rog să nu mai spuneţi acest lucru pentru că vă descalifică pentru că nu aţi participat la nicio întâlnire organizată de primărie cu mediul de afaceri, cu mediul turistic, cu mediul universitar, mai mult, aţi votat împotriva spitalului regional care era punct esenţial ca parte componentă a zestrei oraşului în competiţie cu celelalte oraşe învecinate. Voi prezenta o scrisoare public, fiindcă vă d că demagogia sau impostura vă opreşte la acest lucru. Aveaţi ocazia 3 ani de zile să apăraţi Mureşul şi să-l susţineţi cu demnitate. Când trebuia să suţin aceste .. la un post de televiziune, m-aţi dat indisponibil şi l-aţi trimis pe d-l Frunda şi pe d-l preşedinte al consiliului judeţean, să apere ce? Nu am văzut nicio poziţie publică a consiliului judeţean, a altor lideri politici, a majorităţii care aţi constituit-o  pentru a fi alături de târgumureşeni. Am muncit mult la acest proiect este mult posibil îmbunătăţit, o să aveţi reacţia Ciucului şi Sf. Gheorghe cu care am discutat şi care nu au îneţels absenţa dialogului dv., nu au înţeles de ce nu apăraţi şi mai rămâne să-şi depună ei candidatura  pentru că Mureşul din păcate îl duceţi într-o zonă în care nu mai e competitiv. Centrul de cercetri, supercomputerul care va fi cel mai mare dintr.o parte a europei l-aţi respins cu un entuziasm tâmp. Sunt lucru care foarte greu le spun acum şi nu le spun cu plăcere absolut deloc, dar mi-ar place în momentul în care se fac astfel de decizii sau demersuri politice, să aveţi în vedere aceste lucruri.
În ce priveşte linia CFR, aşa este domnule Peti, o să asistaţi la tot mai multe atacuri şi decizii neprietenoase, pentru că nu are cine să apere judeţul, nu are cine să apere oraşul nicăieri, decât primarul printr.un consiliu de multe ori absent. În ce priveşte piaţa ceea ce spuneţi dv., să ştiţi că este falsă şi mincinoasă interpretarea. Primăria nu a existat niciodată să nu dea orice fel de aprobare, s-a împrăştiat în acest oraş tot ce vreşi şi ce nu vreţi, cu o singură condiţi, să respecte legea şi să-şi ia autorizaţie. Spuneţi-i doamnei aceleia care promovează Târgu-Mureşul conflictual, încontinuu arătaţi partea urâtă a acestei zone, să vină la primărie să-şi ia autorizaţie de distribuire a cum se scrie varza în ungureşte şi va avea autorizaţie şi va da acele plăcuţe pe care să scrie ţăranul producătorul  cum se spune la cartof sau la varză; nu e asta o problemă, nu faceţi u8n cap de âară şi nu mai atrageţi Târgu-Mureşul în zona conflictuală, că nu o să vină nimeni să se asocieze sau să-şi dorească capitală europeană cânf promovaţi continuu zonă conflictuală, zonă de disensiuni şi nici măcar o zonă prietenoasă.
Asta e rugămintea care o fac ca primar şi ca om care pun interesele oraşului mai presus de interesele de partid. Mulţumesc şi cred că mi-aţi luat cu cele mai curate sentimente gândurile bune şi scrisoarea v-o dau ca să aveaţi reper pe ce să vă bazaţi în momentul în care cereţi Mureşul capitală. Merită şi e muncă depusă nu e sforărie din sediul unui partid, haideţi şi votaţi, semnaţi aici că noi am decis pentru voi. Nu, aţi muncit şi dv. o mare parte a acelor hotărîri. Dar sunt 3 ani. Capitala nu se declară pe ultima sută de metri să spui că se pregăteşte un mare eşec. Eşecul l-aţi creat prin indolenţă, prin absenţă şi prin faptul că aveţi prieteni în toate guvernele şi nu aţi ştiut să vă folosiţi poziţiile.
D-l consilier Torzsok: - revin la subiectul ridicat de  d-na viceprimar, dacă cineva poate să ne dea un răspuns la solicitarea respectivă.
D-l consilier Kiss: - procesul verbal al Curţii de conturi este la Direcţia Economică, am primit şi decizia de la Curtea de conturi, adică ce măsuri au dispus să luăm până la termenul din octombrie,aceste măsuri le-am luat deja şi pregătesc un material informativ pe înâelesul tuturor să nu mai păţesc aşa că lucrurile sunt distorsionate. Pentru şedinţa urmăatoare o să aveţi toată lumea un material care va include şi procesul verbal al curţii de conturi, măsurile luate, etc.
D-l consilier Pui: - legat de ce avem în mape, o notă de informare a d-nei Cioban cu privire la faptul că la data de 23.09.2013 d-l Maior Sergiu Claudiu a depus contestaţie împotriva raportului ANI, la ultimul alineat scrie: în aceste condiţii, asupra analizării situaţiei, consiliul local se poate pronunţa dacă va fi cazul, numai după rămânerea definitivă a raprotului urmare unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care se pronunţă în cauză”.
Am câteva întrebări, sugestii, dacă pe lângă contestaţie există vreun proces de suspendare  a raportului ANI, care lege şi ce articol prevede aşa ceva, pentru că: conform art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, calitatea de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului înainte de incompatibilitate. Art. 11 din aceeaşi Lege 393/2004 nu condiţionează aplicarea prevederilor art. 9 alin. 2 de rămânere definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti în cazul contestării stării de incompatibilitate. Se putea iniţia un proiect de hotărâre privind demiterea. Dacă d-l consilier Maior Sergiu Claudiu ş instanţa confrmă decizia ANI, ce se întâmplă cu hotărârile care intră în circuitul civil adoptate cu participarea unui consilier incompatibil? De ce acest proces să nu se judece cu cel asupra căruia planează suspiciuni de incompatibilitate suspendat? De ce să nu se judece cu domnia sa pe funcţie? Cred că este mult mai înţelept din partea noastră ca în actuala situaţie, mandatul de consilier local al d-lui Maior Sergiu Claudiu să înceteze. Procedând în aşa fel şi consiliul local Tîrgu-Mureş este ferit de interpretări, discuţii neprincipiale ori etichetări din partea cetăţenilor care  ne-au ales şi ne-au trimis în consiliul local ca să le reprezentăm interesele lor şi nu pe ale altora.
Cioban: - ca să-mi completez propria notă, vreau să aduc lşa cunoştinţa consiliului că acum discutăm despre o lege specială care stabileşte condiţiile în care se stabilesc şi de către cine condiţiile de incompatibilitate. Aţi avut şi data trecută în mapă raportul ANI din care rezulta că d-l Maior s-ar afla într-o situaţie de incompatibilitate. Potrivit legii acest raport poate fi contestat şi a fost contestat, perioadă în care consiliul local trebuie să aştepte pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile, iar vreau să aduc la cunoştinţa d-lui Pui că o lege se aplică în coroborare cu altă lege, nu luăm ad litteram  fără să ne uităm la altceva, mai ales la legea specială care reglementează un anumit domeniul de activitate. Dacă s-ar întâmpla aşa cum dv. aţi propune şi am face o regie că astăzi s-ar da o hotărâre de suspendare şi după ce se termină procesul şi iese o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care îl declară pe dl. Maior nevinovat, dânsul nu ar mai putea să revină pentru că a fost suspendat de drept, numai urmare unei alegeri. De aceea această lege a stabilit acest cadru, să nu se întâmple abuzuri de drept. Dacă dv. aţi lua în discuţie asemenea proiect de hotărâre vă aduc la cunoştinţă că el nu există, iar dacă ar exista trebuie să aibă un raport al secretarului şi să fie contrasemnat de primar; ori asemenea raport eu nu voi face şi d-l primar nu are ce să contrasemneze.
Benedek: - aceste lucruri nu sunt juste, multe erau adăvarate dar multe nu sunt adevărate, grupul nostru a sesizat de mai multe ori şi aeroportul şi restul problemelor şi eu cred că a venit momentul ca toţi să participăm la referendum şi să fim de acord ca Tîrgu-Mureşul să fie capitala unei regiuni. Eu cred că s-ar putea să fie singura soluţie care să ne ajute.
Soos: - domnule primar, stimaţi consilieri, eu cred că una dintre problemele oraşului este lipsa dialogului, de multe ori consilierii suntem puşi în faţa unor decizii deja luate, cum este şi bugetul propus pentru rectificare, apar poziţii, aproximativ 50 miliarde şi nu sunt note explicative, nu sunt referate, suntem consideraţi un aparat de vot şi nu cred că acesta este rolul unui consiliu şi nici nu suntem implicaţi în luarea unei decizii efective, deciziile sunt deja luate, noi suntem folosiţi efectiv în aprobarea acestor decizii.
Zona metropolitană ar funcţiona dacă ar fi un dialog real între primărie şi celelalte primării din comunele înconjurătoare, nu cred că numai ei sunt de vină, eu cred că dacă am invita primarii aici şi am începe un dialog cu dv. cu consiliul local şi între ei, am putea merge mai departe. Nu ştiu, dar până nu-i invităm nu putem spune că nu se poate şi să găsim vinovaţi. Referitor la bilingvism pe pieţe nu cred că cineva este amendat în câte limbi pune eticheta la varză.
Ciotlăuş: - cer d-nei secretar şi dlui primar, dacă doresc în continuare să protejeze consilierul local MAior Sergiu claudiu, să-l suspende de îndată din orice funcţie executivă pre care acesta o exercită în cadrul primăriei Târgu-Mureş. Cred că este o problemă de legalitate pe care dânţii trebuie să şi.o asume.
Roman: - în Parlamentul României se practică o cutumă, am aflat-o de la colegi care s-au erindat pe acolo. În momentul în care mergi la tribună şi iei cuvântul    şi urmează să spui ceva ce poate deranjează anumite persoane din sală, îţi ceri scuze dinainte. Îmi cer scuze dinainte, voi fi doar ironică. În legătură cu atât de dezbătutul caz legat de incompatiblităţi, am putea să cerem sfătuire de la Consiliul Judeţean, pentru că ei s-au aflat exact în aceeaşi situaţie cu o persoană pe care cred că o ştim cu toţii, şi am putea cere sfătuire exact cum au putut lucrările consiliul Judeţean să continue cu o persoană aflată în incompatibilitate care s-a demonstrat în cele din urmă în mandatul trecut. Haideţi să încercăm să păstrăm măsura exact cum trebuie păstrată. Există un sistem legislativ în această ţară care îşi va spune cuvântul exact cum şi l-a spus şi în alte cazuri.
Torzsok: - nemaifiind înscrieri la cuvânt vin cu propunrea datorită faptului că avem un dosar pentru şedinţa AGA locativ şi vă consult dacă sunteţi de acord să luăm înainte de materialele de pe ordinea de zi, şedinţa AGA. Locativ.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
În rog pe dl. director să preia conducerea şedinţei AGA.Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a imobilelor situate în Tîrgu Mureş, str. Kós Károly nr. 1/B din patrimoniul S.C. Energomur S.A. societate comercială în faliment:
D-l consilier Torzsok: - avem o propunere de amânare, supun la vot amânarea materialului.
Cine este pentru? – 4 voturi (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Kikeli P.)
Cine este împotrivă? – 13 voturi
Cine se abţine? – 4 abţineri (Sabău O., Loghin L., Jozsa T., Soos Z.)
Nu se amână.
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre cu completarea comisiei de buget, privind destinaţia acestui ansamblu de clădiri, respectiv cu destinaţia campus şcolar sau alte activităţi de educaţie.

Cine este pentru? – 14 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 7 abţineri (Ciotlăuş I., Pui S.,  Sîmpălean D.,  Jozsa T., Haller B., Karacsony E., Soos Z.)
Adoptat.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul 2013:
D-na viceprimar Ciotlăuş: - se pare că în această şedinţa, am doar propuneri de amânare.
Aş propune amânarea acestui material pe următoarele considerente: în primul rând am depăşit data de 30 septembrie şi cred că executivul trebuia să ne prezinte mai întâi execuţia bugetului la 30 septembrie 2013, astfel încât să putem lua decizii în ce priveşte rectificarea bugetară. E adevărat că rectificarea propusă este una pozitivă şi executivul se bazează pe creşterea veniturilor, mai ales din taxele locale. Problema este de ce la această oră bursele şcolare în Tîrgu-Mureş încă nu au fost plătite nici pentru anul 2013 şi nici pentru 2012, pentru 2012 doar parţial. Nu mai vorbesc de bursele sociale care ştim cu toţii că aveau o prioritate, dar şi celelalte burse, toate, atât cele de performanţă cât şi cele de merit. De asemenea, se propun proiecte noi de investiţii şi reparaţii, iar cele aprobate anterior, nici măcar nu au fost demarate. Se suplimentează anumite poziţii bilanţiere, fără a se specifica sumele aprobate iniţial. Astfel se induce în eroare plenul consiliului şi vă pot da câteva exemple, pe partea de cadastru imobiliar se propune o sumă de 950 mii, fără a ni se aduce aminte şi fără a se trece la bugetul iniţial o sumă deja aprobată de 566.640. De asemenea,  la reactualizarea P.U.G.-ului, am aprobat iniţial la începutul anul suma de 280 mii lei, nu este cuprinsă. La proiectare, furnizare echipamente şi instalaţii centrale termice la unităţile de învăţământ, aveam o sumă iniţială propusă de 700 mii lei. Acum se suplimentează 1327 mii. Nu mai vorbesc de parcul municipal unde de asemenea am aprobat 1.200.000 lei la începutul anului, iar acum se suplimentează cu 1.500.000 lei. Ultima remarcă este vis-a-vis de subvenţiile la transporturi în care ni se propune o majorare a capitolului de cheltuieli cu aproape 5 milioane lei, nejustificată nici în cadrul comisiei, pentru că anul trecut la subvenţii am închis anul şi s-au descurcat cei de la Siletina cu 13 milioane lei. Anul acesta au nevoie de 18 milioane lei. O creştere de 5 milioane lei este foarte mare şi nejustificată. Asta în condiţiile în care chiar azi am primit un memoriu din partea revoluţionarilor de la Asociaţia 21 Decembrie prin care ne aduc la cunoştinţă o problemă cu care se confruntă revoluţionarii mureşeni, şi anume faptul că pe mijloacele de transport în comun suntem umiliţi, batjocoriţi de angajaţii firmelor de transport în comun, necunoscându-se şi nerespectându-se prevederile Legii 341. Vă amintesc faptul că revoluţionarii alături de celelalte categorii sociale, de noi consiliu local au primit gratuităţi şi sunt în continuare la decontare ca şi gratuităţi.
D-l consilier Torzsok: - în afară de problema Siletinei, restul întrebărilor enunţate aici încercaţi să le rezolvaţi în comisie? Aţi pus întrebare şi nu aţi primit răspuns?
D-na viceprimar Ciotlăuş: - nu am întrebat în comisie şi nu am primit răspuns, pentru că înainte de comisie acest proiect nu ni s-a adus la cunoştinţă să-l studiem, iar în cadrul comisiei noi nu am avut bugetul iniţial ca să putem compara creşterile sau dacă investiţiile iniţiale aprobate pe anul acesta, au fost sau nu executate. Singura problemă pe care am ridicat-o a fost cea cu bursele şi ni s-a răspuns că urmează să se plătească.
D-l consilier Torzsok: - o sugestie, în comisia noastră de urbanism în astfel de asemenea cazuri să amânăm discutarea materialului pentru şedinţa următoare de comisie. Nu de altceva, dar să nu transformăm plenul în şedinţă de comisie.
D-l consilier Karacsony: - ceea ce aş dori să spun este că nu văd că acest material să fi trecut prin trei comisii. Comisia de comerţ, comisia de cultură şi comisia juridică nu a avizat acest material. De asemenea, în expunerea de motive se face trimitere la referate de necesitate a compartimentelor de specialitate, referate care nu sunt anexate şi nu există absolut nicio explicaţie referitoare la sumele cu care urmează sau se doreşte a se rectifica bugetul. Apreciez că pentru a putea lua o hotărâre şi pentru a manifesta respect unii faţă de alţii, se impune ca informaţiile respective să ne fie furnizate şi în scris.
D-l consilier Torzsok: Aveţi o propunere concretă?
D-l consilier Karacsony: - aş dori detalierea acestora, respectiv amânarea, pentru a ne edifica asupra lor.
D-l consilier Benedek: - aşa cum am spus şi data trecută,sunt anumite lucruri  care să trebuie să fie prezentate în anumite comisii. Comisia vizată a  fost comisia de buget  care a semnat materialul. Dacă cineva din alte comisii avea nişte dubii, era bine să se vine că aceste idee din timp, pentru că atunci putem să facem acele modificări şi în loc de şedinţă plen să nu facem şedinţă de comisie.
D-l consilier Sabău: - eu aş face o propunere de compromis. Într-adevăr, nu a fost viza tuturor comisiilor, însă sunt nişte poziţii pe care nu ştiu dacă noi ne permitem să le amânăm, cum ar fi, cheltuieli în zona de sănătate, cultură, şcoli învăţământ. Ne atrage atenţia în principal Gimnaziul Europa, dânşii trebuie să-şi renoveze de urgenţă locaţia unde au fost mutaţi, pentru a-şi putea desfăşura activităţile. Eu aş face o propunere de compromis în sensul în care să amânăm anumite poziţii care poate ar comporta mai multe discuţii, iar celelalte să le decidem astăzi. varianta pe care eu aş propune-o, ar fi capitolul 7.002 poziţia 20, respectiv bunuri serviciu pentru Parcul municipal şi Rovinari, suma respectivă cu care se vine în plus să rămână în fondul de rezervă şi restul poziţiilor să le votăm astăzi, pentru a putea să se deruleze banii, pe ordine publică, pe sănătate, şcoli, cultură. Asta ar fi propunerea mea. Spun de parcul municipal, pentru că noi în şedinţă de consiliu local am decis că stadionul din parcul municipal să fie multirol. În expunerea de motive ataşată hotărârii consiliului local, pe care am găsit-o pe site-ul primăriei. În anexe apare că s-a amenajat doar arenă nouă de atletism. Noi am considerat atunci că ar trebui să fie stadion multifuncţional, însă a rămas că ar fi arenă nouă de atletism. Aş vrea să clarificăm, că ar fi de atletism, că este multifuncţională, dacă am amâna doar aceste două poziţii, sau dacă sunt colegi care mai doresc amânarea altor poziţii, am putea să clarificăm problema fără să blocăm partea de sănătate şcoli, învăţământ.
D-l consilier Peti: - poate câteodată sunt bune exemple sau practici pe care ar fi bine să le urmărim, cum este procedura de lucru în consiliul judeţean, aşa ştiu că d-l secretar stabileşte fiecare punct pe ordinea de zi la ce comisie de specialitate trebuie să intre. Poate luăm în considerare şi schimbarea modului de lucru la consiliul local. Ceea ce se referă la amenajare parc în cartierele Săvineşti şi Rovinari, vă pot spune că în aceste două cartiere au fost patru locuri de joacă pentru copii şi locuitorii, după părerea mea, pe drept cuvânt solicită ca primăria să amenajeze câte un loc, un spaţiu de joacă pentru copiii din cartiere, care sunt două cartiere cu foarte mulţi copii şi este foarte benefic. În al treilea rând, nu prea ţine de subiectul nostru dar merită să spun, aş dori să provoc toţi colegii să ne gândim împreună ce se facem cu aceste trasee şi trasee interurbane, care până acum s-a trecut cu  vederea şi au folosit toate staţiile interne din municipiul Tîrgu-Mureş. Aş dori să  găsim împreună soluţii prin care contribuabilul târgumureşean nu pierde nimic, fiindcă din banii lui sunt amenajate aceste staţii de autobuz, este făcută curăţenia şi sunt amenajate, iar în acelaşi timp, nici publicul călător, nici cel târgumureşean şi nici din localităţi din împrejur, nu vor pierde.
D-l consilier Torzsok: - vreau să fac o precizare, atât în expunere cât şi în proiectul de hotărâre este o greşeală cu denumirea parcului, scrie Ivăneşti, care este de fapt Săvineşti.
D-l consilier Bakos: - am ezitat să iau cuvântul la acest subiect, dar dacă colegul Peti a vorbit despre transportul local, în calitate de reprezentant A.G.A. în transportul local, doresc să vă reamintesc că dl- direcror Tatar la începutul anului a prezentat un calcul exact,a spus că sub 130 milioane de lei nu pot, el a cerut 130, noi din iniţiativă proprie şi din elan  am tăiat la 120. uite că suntem în septembrie şi ne vedem în situaţia de a completa aceste sume. Folosesc acest prilej fiind şi o rectificare bugetară, poate ultima importantă în acest an, ca în proiecţia pe anul viitor, dacă putem să facem nişte calcule mai exacte şi dacă se poate să ne folodsim de acel studiu pe care l-am comandat cu privire la optimizarea transportului local în vederea dimensionării corecte a sumelor. Sper că în timp util vom avea datele acelui studiu ca să avem un transport local aşa cum ne dorim noi. Am spus adineauri că avem un transport local poate nu cel mai bun din regiunea noastră, fiindcă ştim cu toţii care sunt dificultăţile cu care ne confruntăm, dar  cu siguranţă este unul din cele mai prietenoase din punct de vedere social, din regiune sau poate chiar din ţară, şi dacă dorim să menţinem acest lucru avem nevoie de nişte date exacte pentru a continua în acest fel.
Dl. consilier Soos: - faţă de propunerea d-lui Sabău, aş propune şi analizarea poziţiei reactualizare PUG, deoarece neavând un studiu eficient asupra siturilor şi monumentelor din oraş, zilnic sunt distrugeri.  Acum câteva săptămâni s-a distrus o faţadă istorică pe str. Aurel Filimon nr. 4 şi s-a pus polistiren pe daţadă, deşi este zonă de monument, protejată a oraşului, în aceeaşi situaţie este şi zona Palatului culturii unde este binevenită amenajarea din spatele palatului, dar un garaj cu 6 nivele nu cred că o să fie benefic zonei de monument, deoarece generează un trafic cu trepdaţii, cu consecinţe nreprevăzute şi deja Palatul culturii are palnşee fisurate. Sigur dl Bernadi când a construit palatul nu s-a gîndit că în 100 de ani nu o să mai fie dezvoltat nimic în oraş în ceea ce priveşt cultura. Poate reuşim acum ca în loc de parcare să fie şi altă concepţie la folosirea zonei de monument a oraşului.
D-l consilier Torzsok: - din informaţiile mele, acest P.U.G. ca ca şi reactualizare este în lucru.
D-na arhitect Miheţ: - este contract semnat, PUG-ul este în a treia etapă, şi conform graficului de execuţie suma aceea este aferentă lucrărilor efectuate pe parcursul acestui an şi care vor trebui decontate conform contractului asumat.
D-na consilier Roman: - o întrebare faţă de colegul care a afirmat adineauri că nu s-a făcut nimic în ultimii 100 de ani pentru cultură. V-aţi referit poate la partea de clădiri, pentru că altfel cred că s-ar simţi destul de jigniţi oamenii care se ocupă de cultură în Tîrgu-Mureş, că se fac asemenea afirmaţii în acest plen, probabil i-am putea aduce aici, şi de etnie maghiară şi de etnie română, ca să vă spună ce s-a făcut în ultimii 100 de ani în domeniul culturii.
Referitor la acest P.U.G. dacă nu se are în vedere zonele de monument, siturile  arheologice, o să intrăm în probleme cum este şi în cetate că pe parcursul execuţiei se comandă studiile. Evident că nu se poate lucra aşa şi o să fie aceeaşi problemă în spatele palatului culturii unde am semnalat deja că sunt situri arheologice. Desigur răspunsul dat de muzeu nu a fost bine primit de firma care a câştigat concesia terenului, dar am spus că legea trebuie respectată şi nu putem face asemenea concesiuni că ei cer un act ca să se acopere. Va trebui să facă descărcare de sarcină arheologică, tocmai ca să evităm situaţia din cetate şi rog să includeţi şi în realizarea acestui P.U.G. asemenea studii să fie prevăzute, pentru că altfel putem evita multe complicaţii şi probleme care apar şi care le vedem zi de zi pe stradă. Nu am adus şi alte eemple, dar o să aduc foarte multe faţade distruse în centrul istoric în ultimii doi ani. Presupun că de multe lucruri nici nu ştiţi şi apar peste noapte fel şi fel de transformări.
D-na arhitect Miheţ: - PUG-ul se reactualizează în baza unei legi specifice. Există un conţinut cadru. În acest PUG, conform legii este realizat şi un studiu istoric care merge pânbă la redefinirea zonei centrale şi stabilirea unor măsuri specifice care vor fi detaliate uterior printr-un  PUZ dedicat zonei centrale. Toate aceste lucruri sunt prevăzute în lege, se derulează conform legii. Proiectul celălalt este un alt subiect pe care dacă doriţi o să-l discutăm atunci când va fi de actualitate, când se va organiza o dezbatere publică în acest sens. Deocamdată este în procedură de avizare la alte instituţii ale statului, când va ajunge şi la primărie şi va fi la noi, o să discutăm ca atare despre el.
D-l consilier Pui: - revin la punctul 1 din ordinea de zi, la art. 1 scrie “ se aprobă cuprinderea în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş”, părerea mea este că proiectul este respins, nu are cum să treacă cu 14 voturi, era nevoie de 16 voturi, mai ales că în preambulul hotărârii se face referire la art. 45 alin. 3.

D-l consilier Torzsok: - revin la punctul 2, avem două propuneri de amânare – d-na Ciotlăuş şi Karascony, şi o propunere a d-lui Sabău de scoatere parţială a unor poziţii, pentru fondul de rezervă.
 Supun la vot amânarea  materialului.
Cine este pentru? – 8 voturi (Ciotlăuş I., Pui S.,  Sîmpălean D.,  Jozsa T., Haller B., Karacsony E., Soos Z., Matei D.)
Cine este împotrivă? – 10 voturi
Cine se abţine? – 2 abţineri (Loghin L., Sabău O.)
Respins.
D-l consilier Torzsok: - supun la vot propunerea d-lui Sabău de a vota parţial acest buget, respectiv poziţia 20 să fie trecută la fondul de rezervă. Cred că d-l Soos a lămurit cu PUG-ul.
Cine este pentru? – 6 voturi    (Loghin L., Sabău O., Someşan C., Puiac C., Haller B., Soos Z.)
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Maior C., Peti A., Matei D.)
Cine se abţine? – 11 abţineri.
Respins
D-l consilier Torzsok: - supun la vot varianta iniţială.
Cine este pentru? – 10 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 10 voturi (Ciotlăuş I., Pui S.,  Sîmpălean D,  Jozsa T., Haller B., Karacsony E., Soos Z., Loghin L., Sabău O., Someşan C.)
Balotaj.
Repetăm votul.
Cine este pentru? – 10 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 9 voturi (Ciotlăuş I., Pui S.,  Sîmpălean D.,  Jozsa T., Haller B., Karacsony E., Soos Z., Loghin L., Someşan C.)
Nu avem buget rectificat.
D-l primar Florea: - domnilor consilieri, nu vreau să vă încurc foarte mult, vă rog  chemaţi consultanţi de la psihiatrie, de bun simţ sau de care vreţi. Vorbeaţi de capitală europeană, o să fugă ca de dracu de prostie demagogie şi imbecilitate politică. Nicio problemă, votaţi împotrivă că asta arată mediocritatea în care vreţi să coborâţi şi dv. Ei nu au nevoie de capitală, de evoluţie, de valori. Lăsaţi profesorii fără salariu, etc. acesta este consiliul local, şi participaţi numai datorită unei obligaţii de vot, nu ştiu ce căutaţi sau ce primiţi la schimb, domnilor şefi de fracţie. Sunteţi amândoi aici. Aveţi o chestie de onoare, daţi-vă demisia, dacă asta vă cer în tenebrele politicului, să vă bateţi joc de oraş. Efectiv ce aţi făcut acum, v-aţi bătut joc de oraş. Nu pricepeţi nici două cuvinte despre buget, dar demagogia şi vocalizele sunt maxime, habar nu aveţi, decât exprimări politice imbecile. În rest, puteţi să o spuneţi în toate limbile, acelaşi lucru este valabil.
D-l viceprimar Peti:  - a mai fost propusă o variantă la acest proiect, cea propusă de dl. Sabău şi d-l Soos. A căzut varianta propusă de Sabău. D-l Sabău a spus să punem la rezervă punctul 7.002.20 – Parcul municipal şi amenajare parc Săvineşti. Apoi a propus d-l Soos  punerea în rezervă a cadastrului imobiliar şi reactualizare PUG. Aceată variantă nu am votat-o.
D-l consilier Torzsok: - dar înainte de vot am întrebat pe d-l Soos care este situaţia cu reactualizarea PUG-ului şi a retras propunerea. Nu aţi retras-o? Imi cer scuze.
D-l consilier  Soos propune punerea la fondul de rezervă a fondurilor necesare plăţii proiectanţilor pentru reactualizare PUG.  D-nă Ciotlăuş, eu am înţeles greşit din gesturile d-lui Soos, că îşi retrage propunerea şi am supus la vot numai propunerea d-lui Sabău. Revin la varianta d-lui Soos – punerea la fondul de rezervă a sumelor aferente reactualizării PUG. Vă alăturaţi propunerilor d-lui Sabău?
Împreună cele trei propuneri, de a pune la fondul de rezervă  poziţiile cu parcuri, respectiv cu reactualizarea PUG-ului, supun la vot bugetul.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 4 abţineri (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri.
D-l consilier Torzsok: - eu motivez votul: sunt surse pentru un contract care trebui plătit; un contract în derulare.
D-na arhitect Miheţ: - o menţiune pentru d-l Soos. Studiul istoric care urmează să fie supus spre aprobare ministerului culturii prin direcţiile de specialitate şi comisiile de specialitate, este pregătit şi urnează a fi depus o daă cu respectarea din partea noastră a obligaţiilor contractuale care probabil nu se va întâmpla în viitorul apropiat. Puteţi să verificaţi această informaţie la elaboratorii PUGului – SC Proiect SA şi echipa aferentă.
D-l consilier Roman: - legat de materialul trecut şi de PUG, o singură precizare, lăsâd la o parte faptul că sunt de acord cu ceea ce aţi spus dv şi anume că avem un contrac6t în derulare şi idiferent că ne stăpânesc anumite emoţii sau nu în plenul consiliului local, contractul trebuie respectat, dar asta probabil avocaţii părţii vătămate vor decide, în cazul în care vom transforma acest contract într-o parte vătămată, eu îmi pun o întrebare retorică şi ştiu că d-na Miheţ îmi va da răspunsul, ce se întâmplă cu toţi cei care mai doresc să construiască în acest oraş, mai sunt care vor să facă ceva, fie că e vorba de persoane fizice sau juridice, şi care aşteaptă ca acest PUG să fie finalizat ca să ştie dacă terenurile pe care urmează a construi sunt sau nu în anumite categorii. Aceste discuţii sunt zilnic la biroul arhitectului şef. Lor le vom spune probabil să mai ia o pauză până ne hotărâm cum e cu trepidaţiile care afectează palnşeele şi apii vom vota şi PUGul în 2013 la Târgu-Mureş.
D-l consilier Soos: - ca răspuns, eu vă spun că construcţiile se fac într-o veselie şi fără PUG, iar disctrugerile de monumente iară în aceşi ritm se fac la Tîrgu-mureş fără PUG. Dacă nu va face o dată ordine cum trebuie administrat acest oraş zona centrală, în 20 de ani nu mai rămân monumente. Asta este foarte important pentru mine ca specialist, că sunt instituţii de stat, cu specialişti lşi nu suntem niciodată convocaţi, îngtrebaţi. Dacă este un contract făcut, mă întreb de ce nu a fost inclus în buget din start. De ce apare această dintr-odată. Asta am vreut să înţeleg, că a apărut o sumă fără referat. Nu era problema că este necesar sau nu, dar nu am înţeles de ce apare şi de unde această sumă şi dacă primesc precăzările necesare şi o să ştiu informaţia cum se derulează acest contract, agtunci probabil o să reluăm în 2 săptămâni prin hotărâre de consiliu, şi o să fie aprobată şi această sumă. Nu e vorba că suntem împotrivă, ci este vorba că nu suntem informaţi şi nu suntem luaţi în serios.
D-na viceprimar Ciotăuş: - ordinea firească a lucrurilor este ca mai întâi să se aprobe bugetul de către deliberativ, iar apoi executivul să-şi încheie contracte pe seama aprobării primite de la deliberativ. Nu se încheie întâi contractul fără buget, iar  apoi se forţează mâna deliberativului cu alocarea sumelor necesare. Această este ordinea firescă şi legală, doamna roman.
D-na arhitect Miheţ. – contractul este semnat acum apropae 2 ani de zile în baza unei prevederi bugetare, în funcţie de derularea lucrprilor la PUG s-a estimat o sumă necesară în fiecare an pentru acest an aceasta este suma aferentă, poziţia în sine exista şi la începutul anului în buget, iar domnule Soos, în continuare autorizaţiile de construire care se eliberează în centrul istoric se fac întotdeauna cu avizul direcţiei Judeşene de cultură şi patrimoniu, iar cele care se fac în afara legii sunt sancţionate, ca dovadă se pot prezenta n dosare penale care se pregătesc pentru proprietarii de imobile în zona protejată care lucrează. Disciplina în construcţii funcţionează, la fel şi partea de autorizări în construcţii. Dacă sunt situaţii punctuale, aşa cum v-am spus de nenumărate ori, le putem discuta şi verifica care este stadiul fiecărei clădiri; cum s-a autorizat, în baza cărui aviz, sau dacă nu s-a autorizat, care sunt măsurile legale care s-au luat.
Punctul nr. 3 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public Administraţia Creşelor:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? –  18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Adoptat.
(Nu au votat Maior C., Gujan L., Sabău O.)
Punctul nr. 4 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Căminului pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? –  18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Adoptat.
(Nu au votat Maior C., Gujan L., Sabău O.)
Punctul nr. 5 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 7.11.2013:
D-na viceprimar Ciotăuş: - înainte de a trece la acest proiect de hotărâre, tot legat de Aquaserv, aş dori să fac o propunere. Având în vedere nenumăratele sesizări provenite de la populaţie privind pierderile de apă care se facturează lună de lună pe seama populaţiei, precum şi creşterea continu a preţului apei, în neconcordanţă cu creşterea continuă a salariilor personalului, a numărului de personal, s-a ajuns la o schemă de personal de 880 persoane la Aquaserv, precum şi propunerea fondului de premiere, creşterea indemnizaţiilor consiliului de administraţie care astăzi urmează să o mandatăm pe d-na Karacsony să participe la adunare generală de majorare a acetor cheltuieli, pe total creşterea continuă a cheltuielilor de operare la operatoru Aquaserv, în timp ce productivitatea muncii scade, indicatorii de productivitatea muncii scad şi de asemenea producţia fizică scade, aş avea o propunere de înfiinţare a unei comisii de control a operatorului  Aquaserv formată din reprezentanţi ai consiliului local şi prin urmare, aş dori ca fiecare formaţiune politică să-şi nominalizeze un membru din care să se formeze această comisie de control la Aquaserv.
Torzsok: - doriţi iniţierea unei hotărîri de consiliu? Poate era bine să fie pregătită o expunere, un material, ca să putem vota azi şi un material în acest sens.
Roman: - în cazul în care materialul respextiv va ajunge în plen, vreau să vă rog nu cumva să mă propun în această comisie, pentru că până acum am fost în toate comiksiile care au verificat serviciile publice pe care le deţine consiliul local şi mi-am dat seama că aceste comisii se suprapun din punct de vedee procedural pe tot ceea ce înseamnă legislaţie în domeniu şi anume cea a administraţiei publivce, ce nu interzice niciunui consilier local oricând să verifice toate actele care le doreşte de la oricare serviciu ce ne aparţine. Pe mine să mă lăsaţi deoparte.
Cioban: - vă amintiţi că la începutul mandat, pornind de la un posibil referendum, s-a propus o comisie de analiză şi control la utilităţiel publice, şi după o perioadă destul de lungă de timp instituţia prefectului a venit şi a atacat această hotărâre în contencios. Ea este pe roul instanţei şi aşa cum am explicat şi atunci, există tot felul de organe care verifică tot fgelul de lucruri în condiţiile legii, dv. puteţi face comisii cu activitatea temporară pe lucruri puntuale, nu să mă duc eu comisie din consilieri să fac o analiză de la A la Z la Aquaserv. Eu nu am nici o problemă cu Aquaservul, dar vreau să vă spun faptul că această instituţie funcţionează în baza legii 31, ea are organe de control, este contrală de curtea de conturi. Control, pentru ce? Unde scrie că dv puteşi face controlul întregii activităţi de la Aquaserv? Eu nu spun să nu faceţi, dar o să aştept rezultatul acestui proces care se va întâmpla în anul 2014 pe ideile pe care le-aţi avut a începutul mandatului şi mă întreb ce aţi putea face la Aquaserv o anumită perioadă, trebuie să fi specialist în foaret multe lucruri, ce concluzii şi cum am putea aici să propunem nişte hotărâri care să îmbunătăţească activitatea acestui agent economic? Dacă se doreşte a se face şi se merge pe principii punctuale aşa cum d-l Torzos a spus, ar trebui să fie un proiect de hotărâre în care să se stabilească punctual ce dorim să se verifice, preţul la apă, modul de funcţionare a instituţiei, salariile sau alte lucruri şi pregătită din timp aşa cum scrie legea 215, fără depăşirea competenei materiale şi profesionale a dv. în calitate de consilieri.
Maior: - am o propunere şi dacă jignesc pe cineva să măscuze. Dacă a mai rămas ceva care funcţionează, haideţi sănfacem o comisie să o distrugem. În această comisie propun ca preşedinte pe d-na ciotlăuş.

D-l viceprimar Peti: - am o propunere pentru o soluţie de compromis, să ni se prezinte pentru şedinţa următoare raportul comisiei de cenzori pentru anul trecut, respectiv raportul firmei de audit, tot cu privire la raporturile financiare ale companiei şi noi consilierii pe baza documentării acestor rapoarte să decidem dacă este justificat să creăm această supracomisie.
D-l consilier Torzsok: - întrucât pentru propunerea d-nei Ciotlăuş nu avem material pregătit, avem şi o altă propunere a d-lui Peti în acest subiect, revin şi supun la vot punctul 5. Am rugămintea să fie trimisă o adresă oficială către Aquaserv pentru solicitarea acestor documente solicitate de către d-l Peti, pentru următoarea şedinţă a Consiliului local, ca să putem analiza.
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 4 abţineri (Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Karacsony E.)
(Nu au votat domnii consilieri  Maior C. şi Soos Z..
Punctul nr. 6 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind cuprinderea în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202.662/2010, încheiat cu operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, a noilor mijloace fixe care sunt parte a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în luna iulie 2013:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre cu comisia în componenţa propusă (Jozsa, Soos, Haller)
Cine este pentru? – 17
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 3 abţineri (Gujan L., Soos Z., Haller B.)
(Nu a votat d-l consilier Maior C.)
Punctul nr. 7 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind cuprinderea în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202.662/2010, încheiat cu operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, a noilor mijloace fixe şi a terenurilor aferente care sunt parte a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, necesare pentru promovarea şi realizarea investiţiei „Reamplasarea Staţiilor de hidrofor din CT-uri (CT Budai N. Antal, CT Tudor 1, 3, 4, 6) investiţii derulate de operator:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
(Nu a votat d-l consilier Maior C.)
Punctul nr. 8 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind desemnarea unei comisii de preluare a „bunurilor de retur” şi „a bunurilor de preluare” din partea Municipiului Tîrgu Mureş:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot acceaşi comisie ca şi la punctul 6.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 3 abţineri (Gujan L., Jozsa T., Haller B.)
Adoptat.
Punctul nr. 9 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L.M. nr.  69/26.02.2009 referitoarea la aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi vânzarea către S.C. Irokar Company S.R.L. a terenului în suprafaţă de 171,5 mp situat în Tîrgu Mureş, str. Livezeni nr. 4:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (Sabău O.)
Adoptat.
Punctul nr. 10 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 45/11.02.2008 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a spaţiului situat în Piaţa Victoriei nr. 33 în suprafaţă de 258,30 mp şi aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea vânzării spaţiului situat în Piaţa Victoriei nr. 33:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot amânarea.
Cine este pentru? – 11 voturi
Cine este împotrivă? – 7 voturi (Ciotlăuş , Pui,  Simpălean,  Jozsa, Haller, Karacsony E., Soos Z.)
Cine se abţine? – 3 abţineri (Loghin, Sabău, Roman)
Amânat.
Punctul nr. 11 din ordinea de zi – retras.
Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenţei dintre preţul de distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de producere a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Tîrgu Mureş:
Punctul nr. 12 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2014:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? –  21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? -
Punctul nr. 13 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii la plata a taxei de autorizare a lucrarilor de spargere străzi trotuare, zone verzi, pentru lucrările de înlocuiri, reparaţii, branşamente/racorduri la reţelele publice de alimentare cu energie termică şi apă caldă, care aparţin domeniului public:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi  (Loghin, Sabău, Someşan)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Puiac C.)
Punctul nr. 14 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 21 mp din Tîrgu Mureş, str. Voinicenilor f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la KAYIŞLIGIL NICOLETA-ANGELA:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? -

Punctul nr. 15 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Urcan Gh.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Ciotlăuş I.)
Punctul nr. 16 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui teren aflat în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? - 1 abţinere (Ciotlăuş I.)
Punctul nr. 17 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str. Depozitelor f.nr., aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 14 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 7 (Ciotlăuş I., Pui S., Simpălean D.,  Loghin L., Sabău O., Someşan C., Puiac C.)
Punctul nr. 18 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a contractului de închiriere nr. 1955B/24.08.2009 încheiat între Municipiul Tîrgu Mureş în calitate de proprietar şi Casa de Cultură a Studenţilor Tîrgu Mureş asupra spaţiului situat în str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, în suprafaţă de 513 mp din care 398 în folosinţă exclusivă:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta III cu propunerea de 3 ani în loc de 5.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (Urcan Gh.)
Punctul nr. 19 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan, lotizare teren, stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale şi infrastructurii edilitare în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial nou, str. Budiului, f.nr.” cu regulamentul local de urbanism aferent proprietar - beneficiar: S.C.”Izorep”S.R.L.:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? -
Punctul nr. 20 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea unei case de locuit unifamiliale şi a unui parcaj auto acoperit, prelungirea str. Pomilor- zona str. Mărului, f.nr.” Beneficiari - Proprietari: Gorea Vasile-Silviu şi Gorea Ioana-Tatiana:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? -
Punctul nr. 21 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru pentru construire hală depozit, str. Dezrobirii, nr. 23”, Beneficiar - Proprietar: S.C. ”Intraserv”S.R.L.:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? -
Punctul nr. 22 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind schimbare de amplasament, schimbare activitate şi suplimentare concesiune pentru doamna Sarchiz Carmen:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? – 5 voturi (Ciotlăuş, Matei, Simpălean, Maior, Pui)
Cine este împotrivă? – 8 voturi (Haller B., Karacsony E., Soos Z., Kikeli P., Torzsok S., Sabău O., Someşan C., Puiac C.)
Cine se abţine? – 8 abţineri 
Respins.

Materiale în regim de urgenţă

Punctul nr. 1 – regim de urgentă
Proiect de hotărâre privind mansardare Academia de Sport:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot amânarea.
Cine este pentru? – 5 voturi ( Sîmpălean D, Loghin L., Sabău O., Someşan, Puiac)
Cine este împotrivă? – 8 voturi (Maior, Roman, Matei D., Urcan Gh., Ciotlăuş I., Pui  S., Benedek I.)
Cine se abţine? – 8 abţineri
S-a respins amânarea.
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma din dosare.
Cine este pentru? – 13 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Haller B, Sîmpălean, Kikeli P.)
Cine se abţine? – 5 abţineri (Karacsony E., Torzsok S., Jozsa, Soos Z., Ciotlăuş I.)
Adoptat.
Punctul nr. 2 – regim de urgentă
Proiect de hotărâre privind delegaţie Chişinău:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 vot (Torzsok)
Punctul nr. 3 – regim de urgentă
Proiect de hotărâre privind delegaţie Bulgaria:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre. Executivul o să desemneze delegaţia.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 vot (Roman I.)
Punctul nr. 4 – regim de urgentă
Proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii secţiei maghiare a Grădiniţiei PP 11 – structură a Şcolii Gimnaziale Al. Ioan Cuza:
D-l consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 2 abţineri (Haller B., Urcan Gh.)
Adoptat.


Preşedinte de şedinţă Ciotlăuş Ionela.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu