vineri, 1 februarie 2013

Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stapân şi abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu-Mureş
        Cap. I. Dispozitii generale

        Art.1. Prezentul regulament stabileste regulile privind activitatea de ridicare, transport,
depozitare si eliberare / restituire a vehiculelor stationate neregulamentar si  a celor fara
stapan si  abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu-Mures : partea carosabila a drumurilor publice, alveole si statii ale mijloacelor de transport in comun, trotuare, parcari, zone nepermise (semnalizate corespunzator )  si spatii verzi in conformitate cu
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.195/2002, ale H. G. nr. 147/1992, privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor oprite si/sau stationate neregulamentar pe drumurile publice, ale Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate, modificata si completata prin Legea nr.309/2006, Legea Politiei Locale nr.155/2010 si H.G.1335/2010 privind normele metodologice de aplicare a acesteia ,   H.C.L.nr.20/2008 privind buna gaospodarire si curatenia municipiului.

       Art.2. Masurile de ridicare, transportare si depozitare se aplica autovehiculelor sau
remorcilor care prin stationarea neregulamentara pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului  Tg.Mures, pot determina congestionarea sau blocarea circulatiei, pun în pericol siguranta traficului rutier, stânjenesc desfasurarea lucrarilor edilitare de salubrizare si deszapezire mecanizata a tramei stradale sau pietonale, situatii in care masura  blocarii vehiculelor ar fi ineficienta. De asemenea se aplica vehiculelor fara stapan si abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tg.Mures.

   Art.3. Activitatea privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar, precum si a celor fara stapan si  abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu-Mures , se va concesiona, prin licitatie publica , pe o perioada de minim trei ani.

        Cap. II. Conditii pentru ridicarea autovehiculelor si / sau a remorcilor stationate
neregulamentar precum si a celor fara stapan si abandonate  pe domeniul public sau privat al Municipiului Tirgu Mures si descrierea activitatilor si regulilor generale privind aceasta activitate

        Art.4. Operatiunea de ridicare se realizeaza asupra vehiculelor de orice marca stationate neregulamentar,fara stapan si abandonate  pe: partea carosabila a drumurilor publice, alveole si statii ale mijloacelor de transport in comun, trotuare, parcari, zone nepermise (semnalizate corespunzator) si zone verzi apartinand Municipiului Tg.Mures.

        Art.5. Dispunerea ridicarii autovehiculelor si / sau a remorcilor stationate neregulamentar precum si a celor fara stapan si abandonate se poate efectua in conditiile legii de catre Politia Locala si de catre Politia Rutiera din cadrul Politiei Municipiului Tg.Mures .

       Art.6. Activitatea de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar presupune urmatoarele:
     a) confectionarea si montarea de catre prestator a panourilor aditionale, care sa avertizeze asupra activitatatii de ridicare, si care sa contina numarul de telefon al dispecerului care va informa proprietarul vehiculului asupra locului de depozitare si a modului de recuperare a
acestuia;
     b) zonele sau strazile pe care se vor monta aceste panouri aditionale vor fi stabilite in Comisia de circulatie a Municipiului Tirgu-Mures;
        c) pentru activitatea de ridicare, transport si depozitare, prestatorul va trebui sa detina
autovehicule specializate si omologate, echipate astfel incat sa nu produca deteriorarea vehiculelor ce se ridica, asigurare de raspundere civila pentru acest tip de activitate, precum si un spatiu de depozitare pus la dispozitie de primarie, care sa asigure securitatea totala si posibilitatea recuperarii de catre contravenient a vehiculului in cel mai scurt timp dupa achitarea contravalorii prestatiilor;
       d) prestatorul va asigura activitatea de ridicare a autovehiculelor luand masuri pentru evitarea deteriorarii acestora, revenindu-i intreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamatii ulterioare;
      e) ridicarea vehiculelor se va face in conditii de siguranta, astfel incat sa nu se produca nici un fel de eveniment rutier, iar acestea sa nu sufere nici un fel de avarie;
       f) transportul vehiculelor ridicate se va efectua la locul de depozitare fara a le deteriora, iar depozitarea in acest loc se face asigurand integritatea autovehiculelor si remorcilor ridicate;
     g) actiunea de ridicare se va desfasura doar la solicitarea si in prezenta agentilor constatatori.Agentii constatatori abilitati sa aplice prevederile prezentului Regulament sunt ofiterii si agentii Politiei Rutiere, pentru drumurile publice, si personalul Politiei Locale imputernicit de Primarul Municipiului Tîrgu-Mures , pentru alveole si statii ale mijloacelor de transport in comun,trotuare,parcari , zone nepermise si spatii verzi.In toate aceste cazuri, este obligatorie prezenta panourilor aditionale de avertizare privind ridicarea autovehiculelor si/sau remorcilor.
      h) prestatorul va derula activitate de ridicare exceptand vehiculele aflate in misiune apartinand politiei, jandarmeriei,politiei locale, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta, Ministerului Apararii Nationale, unitatilor speciale ale SRI, SPP,SIE, Ministerului Justitiei ,Directia Generala a Penitenciarelor, Ministerului Public, pompierilor si cele care desfasoara activitati pentru servicii publice in caz de interventie;
       i) prestatorul se obliga sa intretina si sa inlocuiasca daca e cazul pe cheltuiala proprie panourile aditionale de avertizare privind activitatea de ridicare;
       j) in urma actiunii de ridicare, agentul constatator va intocmi in 3 exemplare un document
numit “Proces verbal de ridicare a vehiculului stationat neregulamentar”, separat de procesul-verbal de constatare a contraventiei. Cele trei exemplare din procesul verbal de ridicare a autovehiculului stationat neregulamentar raman la prestator in vederea completarii ulterioare cu datele persoanei care solicita restituirea autovehiculului ridicat, precum si cu mentiuni referitoare la cheltuielile de depozitare. Dupa completarea procesului-verbal de ridicare si semnarea acestuia si de catre persoana careia i-a fost restituit vehicului, un exemplar al procesului verbal de ridicare se inmaneaza solicitantului restituirii, un exemplar ramane la prestator si cel de-al treilea se trimite agentului constatator.

     k) Procesul verbal de ridicare a vehiculului stationat neregulamentar va contine:
- data, locul si ora unde este incheiat;
- organul constatator si unitatea din care face parte;
- date referitoare la reprezentantul prestatorului;
- denumirea, sediul si telefonul prestatorului;
- descrierea faptei;
- identificarea autovehiculului (marca, culoare, numar de inmatriculare)
- indicarea actului normativ incalcat;
- numarul de telefon al dispeceratului care gestioneaza activitatea de ridicare a autovehiculelor;
- valoarea cheltuielilor prilejuite de ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului;
- locul de depozitare;
- mentiuni cu privire la autovehicul (avarii existente, zgarieturi existente, daca usile si geamurile sunt deschise, sigilate etc.);
- identificarea conducatorului auto sau a proprietarului, utilizatorului, detinatorului etc. (se completeaza ulterior de catre prestator);
- datele personale ale martorului si semnatura acestuia.
     l) pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii, procesul verbal de ridicare a
autovehiculului stationat neregulamentar va fi insotit in mod obligatoriu de material foto sau filmat al autovehiculului inainte si dupa ridicare; fotografiile si filmele vor fi efectuate, pastrate si arhivate de catre prestator. De asemenea, prestatorul se poate adresa organelor Politiei Romane, Politiei Locale sau altor forte de ordine, in caz de conflict sau atitudine violenta a contravenientilor;
     m) in cazul nerevendicarii vehiculelor ridicate si depozitate, se vor lua masurile legale privind valorificarea lor, in conformitate cu HG 156/2003;
      n) eliberarea bunului ridicat si depozitat se va face numai proprietarului, detinatorului sau
 utilizatorului , pe baza de proces verbal de predare-primire, numai dupa achitarea contravalorii prestatiilor de ridicare, transport si depozitare, pe baza cartii de identitate a vehiculului sau a certificatului de inmatriculare si a unui act de identitate al solicitantului;
    o) plata contravalorii prestatiei se poate face in numerar la casieria prestatorului sau ordin de plata in contul deschis de prestator;
      p) prestatorul raspunde de toate prejudiciile produse din vina sa vehiculelor asupra carora
 s-a actionat. Prestatorul are obligatia de a avea in dotare si functiune mijloace de comunicatie (statii de emisie-receptie, telefoane celulare ) prin care sa poata fi anuntate operativ  echipajele din teren, precum si calculator pe care sa fie instalata o aplicatie de gestiune a intregii activitati si o evidenta arhivata.
       Imediat dupa ridicarea vehiculului, reprezentantul prestatorului va anunta la dispeceratul
propriu date despre locul si autovehiculul ridicat (numar de inmatriculare, marca, culoare, strada etc.);
    q) programul de functionare al acestei activitati este: zilnic de la ora 08,00 pana la ora 22,00 ( inclusiv pentru activitatea de dispecerat si eliberare a vehiculelor ) ,acesta putand fi modificat, cu acordul partilor, in functie de necesitati;
      r) prestatorul este obligat sa indeplineasca toate dispozitiile date de beneficiar in legatura cu desfasurarea acestor activitati;
    s) prestatorul are obligatia sa sesizeze Primaria cu privire la toate degradarile sau distrugerile aduse domeniului public cauzate de parcari neregulamentare, abandonari de autovehicule, caroserii si remorci pe domeniul public sau despre orice alte degradari sau distrugeri ale mobilierului urban, pe care le constata in timpul desfasurarii activitatii.

    Art. 7. Activitatea de ridicare, transport, depozitare, restituire/valorificare a vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe raza Municipiului Tirgu-Mures se desfasoara conform prevederilor Legii nr.421/2002, modificata si completata prin Legea nr.309/2006, si a normelor rmetodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 aprobate prin H.G.nr.156/2003.

     Cap. III. Spatiul de depozitare amenajari minime

     Art.8. Spatiul de depozitare a autovehiculelor sau remorcilor, pentru care s-a dispus ridicarea,se va amenaja pe terenul pus la dispozitie de catre Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mures ( pe str.Depozitelor nr.24 ).
      Art.9. Amenajarile minime ale locului de depozitare sunt urmatoarele:
            - nivelarea terenului;
            - imprejmuirea intregului perimetru;
          -asternerea de piatra sparta ; in cazul in care se considera necesar se poate asfalta sau betona intreaga suprafata sau parti din aceasta;
            - asigurarea iluminarii pe timpul noptii si a pazei permanente;
 - asigurarea unui spatiu administrativ pentru relatia cu publicul si pentru incasare a tarifelor prestatiilor, precum si amenajarea unei incaperi pentru depozitarea bunurilor  din interiorul vehiculelor abandonate, ridicate de pe domeniul public;
       - montarea unui post telefonic si asigurarea mijloacelor de comunicare (statii de emisie receptie,telefoane celulare) ; 
         - montarea unui sistem de supraveghere video ( cu posibilitatea inregistrarii si arhivarii imaginilor pentru o perioada de 30 de zile ) orientata asupra zonei de depozitare .  
       Amenajarea spatiului de depozitare se va face pe baza de proiect aprobat de beneficiar.
       Mentenanta spatiului de depozitare si a amenajarilor conexe se asigura de catre beneficiarul contractului de concesiune .

Cap. IV. Tarifele pentru activitatea de ridicare

    Art.10. Valoarea minima a redeventei si cuantumul tarifelor aferente operatiunilor de ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor sau remorcilor se stabilesc în Caietului de sarcini al licitatiei. Redeventa si o cota parte din tarifele incasate ( care se stabileste prin Caietul de sarcini al licitatiei ) se depun , in conditiile legii la Primaria Municipiului
Tirgu-.Mures.

    Cap. V. Sanctiuni

    Art.11. Constatarea si sanctionarea stationarii neregulamentare se face de catre ofiterii si
subofiterii de Politiei Rutiere si de catre Politia Locala , conform  O.U.G.nr.195/2002 a Legii 155/2010 si a  H.C.L.nr.20 /2008 , conform prevederilor legale in vigoare..
    Art.12. Constituie contraventie urmatoarele fapte savarsite de prestatori si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) ridicarea unui autovehicul fara dispozitia agentului constatator, se sanctioneaza cu amenda de la 800 la 1000 RON;
    b) eliberarea unui autovehicul fara respectarea prevederilor prezentului regulament cu
amenda de la 1600 la 2000 RON.
    Art.13. Contraventiilor prevazute la art.11 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art.14. Constatarea si sanctionarea contraventiilor stabilite la art.11 din prezentul Regulament se efectueaza de catre ofiterii si subofiterii de Politie Rutiera si de catre Politia Locala .

   Cap. VI. Dispozitii finale


   Art.15. In situatia in care a fost intocmit procesul verbal de ridicare a autovehiculului stationat neregulamentar si a fost incheiata actiunea de ridicare a acestuia (urcarea pe platforma) sau aceasta  si, in acel moment, contravenientul se prezinta la autovehicul, autovehiculul de transport se va deplasa pana la spatiul de depozitare, unde contravenientul va fi obligat sa achite toate cheltuielile privind prestatia efectuata (ridicare, transport, depozitare).
    Art.16 . In cazul prezentat la art.15 , daca contravenientul  achita pe loc catre prestator tariful pentru ridicarea si transportul vehiculului – dar numai in cazul in care nu este periclitata siguranta traficului rutier si pietonal in imediata proximitate in cursul procedurii – se poate elibera / restitui de indata vehiculul respectiv . 
    Art.17. Eliberarea  restituirea vehiculelor se efectueaza de prestator, dupa ce se face dovada platii cheltuielilor reprezentand contravaloarea prestatiilor efectuate.
   Art.18. Beneficiarul va adopta la inceputul fiecarui an o lista cuprinzand cheltuielile de
refacere a domeniului public degradat, exprimat in RON/mp, in functie de natura terenului (asfalt,pavaj, spatiu verde etc.). Aceste valori vor fi utilizate de agentii constatatori pentru calculul despagubirilor, pentru a se putea imputa contravenientilor,daca e cazul, in situatia in care se constata distrugerea sau degradarea domeniului public.
   Art.19. Beneficiarul impreuna cu prestatorul au obligatia de a aduce la cunostinta opiniei
publice prevederile prezentului Regulament.
    Art.21. Prestatorul are obligatia sa sesizeze operativ Politia Locala si organele de Politie Rutiera despre lipsa sau deteriorarea indicatoarelor de circulatie care reglementeaza oprirea sau stationarea pe domeniul public, precum si a panourilor aditionale. Activitatile de ridicare vor continua in zonele respective numai dupa repunerea indicatoarelor conform normelor in vigoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu