miercuri, 15 august 2012

Referitor la problema termiei în Târgu-Mureş

 Stimaţi concitadini,
Mă adresez Dumneavoastră, atât în calitate de viceprimar, cât şi de locuitor al municipiului Tîrgu Mureş. Precizez că această scrisoare nu e un răspuns la calomniile, insultele şi minciunile pe care actualul primar şi consilierul personal Maior le spun în mod public la adresa persoanei mele, deoarece aceste minciuni, insulte şi calomnii ţin de competenţa justiţiei şi de bunul simţ al celor care manifesta un astfel de comportament. Prin această scrisoare vreau doar să vă informez în legătură cu modul, absolut iresponsabil şi greşit, în care Primăria municpiului Tîrgu Mureş a înţeles să gestioneze problema energiei termice în oraşul nostru. Este bine să ştiţi că tot ceea ce voi spune în această scrisoare poate fi probat oricând prin documente legale.
În 22 iunie 2012 am fost aleasă în funcţia de viceprimar de către Consiliul local, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind admnistraţia publică locală.
Prin dispoziţia de primar nr. 1934 din 4 iulie mi-a fost acordată atribuţia de gestionare a problemei termiei, iar ulterior, prin dispoziţia nr. 1985 din 12 iulie această atribuţie mi-a fost retrasa. Motivul invocat de domnul primar este că am adus atingere imaginii publice a autorităţii locale.
Motivul real este însă altul: am ajuns, în doar câteva săptămâni, să înţeleg cine sunt adevăraţii responsabili pentru lipsa apei calde care afectează 20 de mii de târgumureşeni si sa spun adevarul!
Iată care este situaţia reală:
În anul 2010, SC ENERGOMUR SA – societatea care administra pe atunci sistemul centralizat de distribuţie a agentului termic în Tîrgu Mureş – a intrat în insolvenţă, datorită faptului că Primăria nu şi-a achitat obligaţiile de plată către această societate. Ca urmare, un număr mare de apartamente au fost practic obligate să se debranşeze de la sistemul centralizat de încălzire. Ulterior, 15 centrale termice de cartier noi, în care Primăria a investit aproximativ 30 de milioane de Eur din bani publici pe o perioadă de 5 ani, au fost preluate în concesiune prin contractul de delegare nr. 301/2010 de catre SC. RFV Energy Romania (actualul E-Star Energy  Romania).
La data de 13.06.2012 SC. Eon Energie Romania a oprit alimentarea cu gaz a 14 centrale de cartier, si la blocurile ANL deoarece E-Star Energy Romania nu şi-a plătit facturile de energie. Urmarea este sistarea apei calde la aproximativ 20.000 cetateni.
La data de 31.05.2012 E-Star Energy Romania avea de încasat de la Primăria Tîrgu Mureş peste 2,3 milioane de lei, ca datorie restantă. Acest lucru reiese din adresa nr.1643/31.05.2012 emisă de societatea E-Star Energy Romania către Primăria Tîrgu Mureş. În plus, datorită faptului că Primăria nu a luat nici o măsură de remediere a acestei situaţii, prin adresa nr.2473/08.06.2012, firma E-Star Energy Romania a reziliat unilateral contractul cu Primăria Tîrgu Mureş.
Mai mult, Direcţia economică a Primăriei nu a evidenţiat în contabilitatea proprie facturile fiscale emise de SC E-Star Energy Mureş la valoarea facturată privind nivelul subvenţiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2011, pentru a se acoperi diferenţa dintre preţul de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul local de facturare către populaţie.
Deasemenea, directia de specialitate din Primarie nu au eliberat autorizatiile de constructii solicitate de catre E-STAR Energy Mures, impiedicand astfel efectuarea de catre acestia a investitiilor de minim 13,5 milioane Eur asumate in contractul de delegare, investitii care ar fi condus la reducerea pierderilor de distributie cu aprox.50%.
Acestea sunt de fapt motivele care au obligat E-Star Energy Romania să rezilieze contractul cu Primăria Tîrgu Mureş. Tot din motivele expuse mai sus, adică datorită neachitării de către Primărie a datoriilor restante faţă de SC EON Energy România, aceasta a întrerupt furnizarea gazului metan către E-Star Energy Romania.
Trebuie să ştiţi de asemenea că, în 2010, SC.ENERGOMUR SA a intrat în insolvenţă ca urmare a neîncasării subvenţiei pe gigacalorie pentru populaţie, subvenţie pe care Primăria era obligată să o plătească, în condiţiile legii. Tot în anul 2010, Primăria datora la EON Gaz Furnizare SA suma de 18 milioane de lei, care înseamnă că, în anul 2012, Primăria datorează societăţii EON Gaz 18 milioane de lei plus alte 4 milioane de lei, ca penalităţi de întârziere. Toată această situaţie se datorează faptului că Primăria nu şi-a achitat obligaţia de a plăti subvenţia pe pe gigacalorie pentru populaţie!
Legea nr. 325/2006 spune clar că administraţia publică locală are obligaţia de a asigura continuu şi neîntrerupt alimentarea cu energie termică şi de a aproba, în condiţiile legii şi în termen de cel mult 30 de zile, propunerile privind nivelul preţului local al energiei termice şi a preţului local pentru populaţie (vezi articolul 8, litera a,d).
În acest moment, există două variante de a rezolva această situaţie: 1) Propunerea susţinută de Primărie care înseamnă trecerea serviciului de termie în administrarea SC LOCATIV SA în paralel cu debranşarea a 3000 de locuinţe care ar urma să primească un ajutor de 2000 de lei pentru achiziţionarea şi montarea de centrale individuale şi 2) Soluţia Consiliului Local prin Hotărârea nr.9/2012 adoptată în conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, art.11, prin care Primăria îşi va asuma gestiunea sistemului centralizat de termie, asumându-şi totodată toate sarcinile şi responsabilităţile privind conducerea, administrarea, exploatarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
Propunerea Primăriei este însă dificil de realizat, deoarece SC LOCATIV SA nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 325/2006, art. 12, al. 3 şi, prin urmare, nu poate prelua administrarea serviciului de termie, decât dacă obţine toate autorizările necesare. Afirmaţia că, dacă SC LOCATIV SA ar prelua distribuţia agentului termic, în 24 de ore tîrgumureşenii ar avea apă caldă este o minciună!
Adevarul, este ca tirgumuresenii vor avea apa calda in doar doua ore de la plata datoriilor!
Constatând toate cele mai sus arătate, Consiliul Local a hotărât ca Primăria să fie cea care va gestiona serviciul public de termie. Dacă SC LOCATIV SA ar administra sistemul centralizat de termie, iar cele 3000 de apartamente ar fi debranşate şi ar trece pe centrale individuale aşa cum vrea Primăria, costul de producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice, raportat la numărul de locuinţe şi instituţii care vor rămâne în sistemul centralizat va duce la un preţ superior de facturare şi se va răsfrânge asupra preţului către populaţie, inclusiv la creşterea cuantumului subvenţiei alocate. Or, dacă problema majoră a termiei în Tîrgu Mureş o reprezintă tocmai neachitarea de către Primărie a subvenţiei pe gigacalorie pentru populaţie, cum ne vom descurca atunci când preţul termiei va creşte? Cine si-ar asuma inchiderea centralelor noi in care s-au investit peste 30 milioane de Eur?
 Sunt întrebari care ar trebui să ne dea tuturor de gândit.
De asemenea, în conformitate cu noua politică energetică a Uniunii Europene care promovează  ,,o politică energetică comună, bazată pe securitate energetică, dezvoltare durabilă şi competitivitate” precum şi cu opţiunea strategică a Guvernului României exprimate în HG nr.1069/2007, HG nr.882/2004, HG nr.163/2004, HG nr.219/2007, consider că se impune ,,dezvoltarea şi menţinerea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică”, acesta fiind un obiectiv strategic naţional de la care nu putem face abatere. La fel cum nu putem face abatere de la prevederile „ Cartei Verde” a UE si Pactului Primarilor ( Conventia semnata si de dl.primar), pentru reducerea emisiilor de CO2 cu cel putin 20% si sa prezinte planul de actiune privind energia durabila de adaptare a structurilor urbane la aceasta strategie.

Ca viceprimar, cunoscând situaţia dificilă în care se află tîrgumureşenii, am făcut următoarele propuneri: 1) acceptarea unei modalităţi de plată a obligaţiilor restante faţă de cei doi parteneri, operatorul delegat SC E-Star Energy Mureş şi EON Gaz, modalitatea urmând a fi negociată cu reprezentanţii legali ai societăţilor în cauză; 2) asumarea de către Primărie a unei plăţi minime în avans, egală cu consumul mediu lunar pe două-trei luni de vară; această asumare ar permite reluarea dialogului cu cei doi parteneri şi ar avea ca efect deblocarea situaţiei actuale; 3) rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor cu cei doi parteneri nominalizaţi mai sus.
Aşa cum am arătat de atâtea ori, nici una dintre aceste propuneri nu a fost acceptată. Mai mult, în mod abuziv, Primarul mi-a retras atribuţia de a mă ocupa de problema termiei. Consider însă că, din punct de vedere legal, soluţiile sunt cele arătate mai sus. A delega din nou serviciul public de termie către o altă societate, indiferent de cum se numeşte aceasta, nu înseamnă decât a face ceea s-a mai făcut, deoarece adevărata problemă o reprezintă DATORIILE RESTANTE ale Primăriei! Aceste datorii nu se pot şterge, iar Primăria avea obligaţia de a nu ajunge în această situaţie.
Domnul Primar şi domnul consilier Maior spun că situaţia actuală se datorează luptelor politice din Consiliul Local. Numic mai fals. Toate cele mai sus arătate demonstrează că NU luptele politice din Consiliul Local au dus la această stare de lucruri, ci modul total neprofesionist de a administra problema termiei, precum şi faptul că nimănui nu i-a păsat că datoriile restante cresc de la lună la lună şi de la an la an. Acele datorii au fost făcute înainte de a se constitui noul Consiliu Local!
Ca viceprimar, consider că Primăria trebuie să îşi asume gestionarea distribuţiei agentului termic către populaţie, în conformitate cu prevederile legii. Nu apăr interesele nimănui, încerc doar să găsesc soluţii. Consider că nu cu minciuni, calomnii şi manipulări vom rezolva problema termiei în muncipiul nostru, ci prin implicare, prin respectarea obligaţiilor şi prin dialog cu toţi partenerii, indiferent cine sunt aceştia.
Am luat legătura cu toate institutiile publice şi cu toate societăţile implicate, am discutat cu reprezentanţii E-ON GAZ şi ai E-STAR, precum şi cu şefii asociaţiilor de proprietari, încercănd să găsesc o soluţie acceptabilă şi amiabilă la această problemă. Este imoral sa acuzi nejustificat si gratuit pe cei care incearca sa rezolve ceea ce altii au stricat, sa cheltuiesti milioane de Eur pe cluburi private si investitii de prisos, în timp ce mii de oameni sunt lipsiti de drepturi constitutionale si atribute elementare ale civilizatiei precum apa si gazul.


Viceprimar Ionela Ciotlăuş
                                                                                                 

2 comentarii:

  1. Astfel de intamplari o sa il reabiliteze complet pe Ceausescu. Masina care are mai mult decat un volan nu sfarseste in alta parte decat in sant.

    RăspundețiȘtergere
  2. ATUNCI SE APLICA LEGEA CEL PUTIN
    DACA AM FII O ZI IN ACELE VREMURI FLOREA & CO AR PRIMII CA IN AMERICA VREO 1000 ANI DE PUSCARIE PENTRU SUBMINAREA ECONOMIEI NATIONALE.
    INTERESANT CA ACUMA NU MAI EXISTA ASEMENEA LEGI SAU CEL PUTIN NU LE VEDEM

    RăspundețiȘtergere